Logo De Belofte

ZUTPHEN - In de gemeente Zutphen zijn de uitgaven al een aantal jaar structureel hoger dan de inkomsten, waardoor ook volgend jaar in het teken zal staan van bezuinigen. Maar niet iedereen zal worden getroffen door die bezuinigingen.

'Is er zicht op zoet na al dit zuur?', vraagt raadslid Hein Brunsveld (CDA) zich af. Met name uit de oppositie klinken er zorgen over de financiële positie van de gemeente en de ingezette koers van het college. Toch stemde een ruime meerderheid van de raad maandag in met de begroting en nieuwe bezuinigingen. 

Meer belasting betalen

In 2020 bedraagt het verwachte tekort van de gemeente 1,6 miljoen euro. Als buffer voor eventuele tegenvallers wil de gemeente ook alvast één miljoen apart zetten. Daardoor moet er volgend jaar in ieder geval 2,6 miljoen bezuinigd worden.

Om dat te bewerkstelligen stemde de raad onder meer in een verhoging van de onroerendezaakbelasting, wat de gemeente een kleine miljoen euro moet opleveren. Daarnaast wordt de toerisme-, honden- en parkeerbelasting licht verhoogd en gaat de gemeente volgend jaar minder geld uitgeven aan duurzaamheid en het creëren van werkgelegenheid. Uit de algemene reserve wordt ook nog wat geld gehaald, zo'n 2 ton, terwijl deze in totaal volgend jaar een schamele 1,3 miljoen bedraagt. 

'Kinderen mogen niet de dupe worden'

Voor 2020 stelde het college onlangs ook voor om te bezuinigingen op het armoedebeleid. Zo wordt de jaarlijkse waarderingsvergoeding voor mantelzorgers onder meer gehalveerd, van 125 euro naar 65 euro. 'De voorstellen met betrekking tot minimabeleid raken de meest kwetsbare inwoners van Zutphen. Gezien de structurele tekorten binnen de gemeente is het niet langer mogelijk deze groep te ontzien', liet het college weten. 

De PvdA en de SP zien de bezuinigingen op het minimabeleid niet zitten en willen nu alvast geld vrijmaken voor kinderen, chronisch zieken en gehandicapten, om hen te ontzien van de bezuinigingen. Ze dienden een amendement in om de toeristenbelasting extra te verhogen, van 1,60 naar 2,75 euro, om zo geld te reserveren voor deze doelgroep. 'Zij mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen', aldus Jasper Bloem van de PvdA. 

Kleine aanpassing

Het voorstel viel in goede aarde bij de andere partijen. Met twee aanpassingen, waaronder de toeristenbelasting niet met 1,15 euro maar 90 cent verhogen, stemde uiteindelijk de voltallige raad in. De extra belastingopbrengsten worden gebruikt om onder meer het kindpakket (nu nog de meedoen- en jeugdregeling) straks van 325 naar 350 euro te verhogen. Kinderen die het thuis niet breed hebben kunnen dit geld bijvoorbeeld besteden aan sport- en culturele activiteiten, schoolspullen of kleding. 

Met alle aangekondigde maatregelen denkt het gemeentebestuur de begroting van 2020, 2021 en 2023 sluitend te krijgen. In 2022 krijgt Zutphen vermoedelijk een stuk minder geld van het Rijk, waardoor het dekkingstekort in dat jaar flink zal oplopen. Hierdoor keldert de algemene reserve naar verwachting in 2023 diep in de min. Hoe het college dat gaat oplossen is nog niet bekend. 

Dit jaar voerde de gemeente ook al voor in totaal 13 miljoen euro aan bezuinigingen door. De verwachting is dat 85 procent van dit bedrag daadwerkelijk wordt bezuinigd.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Madelien Jansen

Het laatste nieuws uit Zutphen

 • Fors minder windmolens in Cleantech Regio, focus nu op zonnepanelen

  15 april 2021
  ZUTPHEN - Tientallen windmolens zouden er in het noorden van Gelderland komen, maar voorlopig kunnen die plannen grotendeels de ijskast in. Dat blijkt uit het ontwerp van de nieuwe Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio.
 • Zutphen bezuinigt door: dit gaat er veranderen

  10 november 2020
  ZUTPHEN - Met wat kleine wijzigingen heeft de Zutphense gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar unaniem aangenomen. Wederom staat er een bezuinigingsronde voor de deur, die inwoners gaan voelen bij de parkeermeter en bij het betalen van belastingen.
 • Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona

  27 mei 2020
  ZUTPHEN - Op basis van de eerste maanden van 2020 verwacht Zutphen dit jaar een financieel nadeel van ruim 1 miljoen euro. De effecten van de coronacrisis zijn dan nog niet meegerekend. Doet de gemeente dat wel, dan wordt het tekort naar verwachting dubbel zo groot.
 • Zutphen mag 14 panden nu verkopen

  13 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.
 • Zutphen slaagt er nog niet in om nieuwe boa's aan te trekken

  11 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is er nog niet in geslaagd om het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de stad uit te breiden. De gemeenteraad gaf het college begin dit jaar de opdracht om twee nieuwe handhavers aan te stellen, omdat een vacaturestop als gevolg van de bezuinigingen leidde tot relatief grote onderbezetting bij het team Toezicht en Handhaving.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend