Logo De Belofte

SCHERPENZEEL - Ook al ging de gemeenteraadsvergadering vanavond over de begroting, in alles kon je horen dat de raadsleden heel druk zijn met de fusie die er mogelijk aankomt. Een aanzienlijk deel van de partijen, oppositie én coalitie is kritisch op de begroting, maar uiteindelijk stemmen alle raadsleden in. Komende maanden moet duidelijk worden of het dorp wellicht fuseert met grote buurman Barneveld.

Door Ellen Kamphorst

Grooste krititiek op de begroting van coalitiepartijen ChristenUnie (CU) en PRO Scherpenzeel is dat de begroting een rooskleurig beeld geeft van een gemeente die er, wat hen betreft, financieel helemaal niet zo goed voorstaat.  De gemeente Scherpenzeel heeft te weinig personeel voor het vele werk dat ze moet verschaffen en moet extra personeel aannemen. Volgens CU en PRO zouden die structurele kosten ook uit structurele middelen betaald moet worden en niet, zoals nu, door een greep uit een spaarpot.

'Winstwaarschuwing' 

Als je de begroting leest zou je kunnen denken dat Scherpenzeel het komende jaar 8000 euro overhoudt. Marieke van de Beek van de ChristenUnie: 'Bij deze begroting zou eigenlijk een winstwaarschuwing moeten, in 2021 hebben we 1 miljoen extra kosten voor de ambtelijke organisatie, terwijl we op papier in de plus uitkomen.' Toch stemt coalitiepartij CU voor de begroting. Dit tot grote verbazing van de oppositiepartij SGP: 'Snoeiharde kritiek én één zin later stemmen ze toch in.' aldus fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen. Ook de kritische Willem Schuur van coalitiepartij Pro Scherpenzeel bindt aan het eind van zijn kritische betoog in: 'In principe vinden we het wel positief dat er nu duidelijkheid is over de extra kosten rondom het ambtenarenapparaat', zegt hij. Terwijl hij een paar minuten daarvoor nog sombert over 'financiële problemen.'

Fusie met Barneveld

Met haar 10.000 inwoners is Scherpenzeel één van de kleinste gemeenten van onze provincie. Ze werd al eerder genomineerd voor een fusie, maar de samenvoeging met twee Utrechtse plaatsen ging toen niet door. De gemeenteraad onderzoekt nu of en hoe het dorp zelfstandig kan blijven. Eind van dit jaar valt er een besluit, als de samenvoeging doorgaat dan is dat op zijn vroegst in 2023. Het lijkt erop dat de zorgen rondom de fusie ervoor zorgen dat de coalitiepartijen elkaar aan het eind van de avond terugvinden, de raadsleden stemmen unaniem in met deze begroting. 

 

Het laatste nieuws uit Scherpenzeel

 • Raad Scherpenzeel verdeeld over acties van college in fusieproces

  09 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Voor het eerst sinds de zomer sprak gemeenteraad van Scherpenzeel donderdagavond over alle ontwikkelingen. Belangrijkste agendapunt, wat vindt de gemeenteraad van de beslissing van het college om uit het overleg met de provincie te stappen. De onderliggende vraag: wie deelt nu de lakens uit in Scherpenzeel?
 • 'Domste wat ze konden doen', actie college maakt veel los

  02 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Raadsvragen in Barneveld en grote verdeeldheid in de gemeenteraad van Scherpenzeel. Het besluit van het college van Scherpenzeel om niet deel te nemen aan het 'open overleg' maakt veel los. Zo'n overleg is onderdeel van de herindelingsprocedure, de provincie wil dat Scherpenzeel samen gaat met Barneveld.
 • Scherpenzeel smijt deur met provincie dicht en stapt uit overleg over fusie

  01 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Het college van Scherpenzeel heeft de gesprekken met de provincie Gelderland over een eventuele fusie met Barneveld afgebroken nog voor ze goed en wel begonnen waren.
 • Provincie stuurt verkenner naar Scherpenzeel, burgemeester blijft thuis

  18 september 2020
  SCHERPENZEEL - Commissaris van de koning John Berends stuurt Paul Frissen naar Scherpenzeel. Frissen is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg University en heeft als opdracht om mogelijke oplossingen te vinden voor de bestuurscrisis.
 • Scherpenzeel geeft strijd niet op en tekent bezwaar aan tegen herindeling

  16 juli 2020
  SCHERPENZEEL - Het college van Scherpenzeel tekent bezwaar aan bij de provincie Gelderland. Ze vindt het onterecht dat de provincie de gemeente wil herindelen bij Barneveld. Wat hen betreft is deze beslissing van de provincie in strijd met het recht. Ze heeft ook de minister gevraagd het besluit 'voor te dragen voor vernietiging'.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend