Logo De Belofte

DOETINCHEM - Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er een heuse stoelendans uitgevoerd in de huisvesting van de middelbare scholen in Doetinchem, vanwege de krimp van het aantal leerlingen. Het middelbaar onderwijs in de stad wordt op een andere manier ingedeeld, met als resultaat dat het hoofdgebouw van het Ludger College aan de Vondellaan in 2027 wordt gesloten.

De herindeling komt voort uit de oprichting van twee nieuwe scholen die het middelbaar onderwijs gaan verzorgen in Doetinchem, namelijk het Panora Lyceum en het Houtkamp College. Daarin gaan de mavo, havo en vwo opleidingen van het huidige Rietveld Lyceum, het Ludger College en het Ulenhofcollege op.

Twee opties voor basisschoolkinderen

De transitie gaat vanaf aankomend schooljaar in. Basisscholieren kunnen dan alleen nog kiezen voor de onderbouw van het Panora Lyceum of het Houtkamp College. Om de transitie soepel te laten verlopen, wordt er door de gemeente een nieuw pand aangekocht en beschikbaar gesteld aan de overkoepelende organisatie voor middelbare scholen, Achterhoek VO. Dat is de huidige locatie van het Graafschap College aan de Ruimzichtlaan.

'Met de besluiten die we nu nemen, beschikken we straks over toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor de komende 20 tot 30 jaar', zegt wethouder Maureen Sluiter. 'Als college willen we onze schoolgebouwen ook verbeteren, verduurzamen en energie neutraal maken. Het gebouw aan de Ruimzichtlaan wordt dan ook meteen verbeterd en verduurzaamd.'

De huidige schoolgebouwen worden anders ingevuld. De onderbouw van het Panora Lyceum zal zich nestelen op de huidige locatie van de onderbouw van het Ludger College aan de Holterweg. De bovenbouw komt terecht in de locatie van het Ulenhofcollege aan de Bizetlaan. De onderbouw van het Houtkamp College kan terecht in het huidige schoolgebouw van het Graafschap College op de Ruimzichtlaan. De bovenbouw komt uiteindelijk in het huidige gebouw van het Rietveld terecht.

'Deze twee prachtige onderbouwgebouwen bieden het Houtkamp College en het Panora Lyceum alles wat nodig is voor een goede start', zegt Maria van Hattum van Achterhoek VO. De twee nieuwe scholen vallen straks onder deze stichting die vijftien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek bestuurt.

Grote spil in de stoelendans is het hoofdgebouw van het Ludger College aan de Vondellaan. De locatie zal in 2027 haar deuren sluiten, maar wordt tot die tijd nog intensief gebruikt om de uitstroom van huidige middelbare scholieren natuurlijk te laten verlopen. Leerlingen van het Ludger College die na de zomer van 2020 naar het tweede jaar gaan, zullen deze gaan volgen in het hoofdgebouw in plaats van in het pand aan de Holterweg, zoals gebruikelijk was. Wanneer zij klaar zijn met hun middelbare schooltraject wordt het pand afgestoten, omdat het onder meer verouderd is.

'De leerlingen van de huidige drie scholen kunnen blijven rekenen op de vertrouwde kwaliteit en krijgen een Ludger-, Rietveld- of Ulenhofdiploma', zegt Van Hattum. 'Deze scholen houden volop onze aandacht. Ze gaan mee in de onderwijsontwikkelingen op een manier die past bij de schooleigen cultuur.'

Rietveld Lyceum behouden

Achterhoek VO en de andere betrokken partners hebben in de gehele puzzel bovenal ingezet op het behoud van het pand van het Rietveld Lyceum, omdat het een markant gebouw in de gemeente is. 'Het is natuurlijk geweldig dat met deze eerste stap dit gebouw voor het onderwijs en voor de stad behouden blijft.'

De gemeente is een daarnaast een huisvestingsoverleg gestart tussen Achterhoek VO, Graafschap College, Iselinge Hogeschool en het Zone College om samen de behoefte aan onderwijshuisvesting op elkaar af te stemmen. 'Alle partijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in Doetinchem en de regio en de onderwijshuisvesting die daarbij hoort', aldus Sluiter.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Mediapartner REGIO8, Davie Klein Gunnewiek

Het laatste nieuws uit Doetinchem

 • Hoogbegaafde Rik ging aan de drank en drugs om 'dommer te worden'

  08 augustus 2021
  DOETINCHEM - Uit pure onmacht over de problemen waar hij door zijn hoogbegaafdheid tegen aanliep, ging de 39-jarige Rik van der Lande maar heel veel drank en drugs gebruiken in de hoop van zijn bovenmatige intelligentie af te komen. "Ik had gehoord dat je daar dommer van werd."
 • VVD'er Hummelink keert terug in raad Doetinchem

  15 juni 2021
  DOETINCHEM - Robbert Hummelink keert voor de VVD terug in de gemeenteraad van Doetinchem. De 32-jarige politieman vult de vrijgekomen raadszetel van Hans Dales in, die voorgedragen is als wethouder.
 • Sluiter stopt als wethouder in Doetinchem

  27 mei 2021
  DOETINCHEM - Maureen Sluiter stopt legt in augustus haar taken neer als wethouder in Doetinchem. De 41-jarige Doetinchemse wordt gemeentesecretaris van de gemeente Westervoort.
 • Langeveld: 'Geen signalen over gifvaten'

  04 mei 2021
  DOETINCHEM - Wethouder Frans Langeveld overleefde vorige week het debat over de gifvatenaffaire in Doetinchem, ondanks een motie van afkeuring die in de gemeenteraad geen meerderheid kreeg. Volgens Langeveld was hij jarenlang niet op de hoogte van de situatie bij Rutgers Milieu, waardoor er niet eerder is ingegrepen.
 • Kinderraad Doetinchem wil speeltuinen voor kinderen met en zonder beperking

  07 april 2021
  DOETINCHEM - De toegankelijkheid van speeltuinen in de gemeente Doetinchem moet worden verbeterd en geschikt gemaakt voor kinderen met een beperking. Dat is het eerste voorstel van de Doetinchemse kinderraad dat woensdagochtend aan gemeenteraadsleden is gepresenteerd.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend