Logo De Belofte

BORCULO - Zeven procent van de boeren in Berkelland wil binnen drie jaar stoppen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Berkelland. Om een goede invulling te geven aan het platteland gaan agrariërs en de gemeente samen plannen maken. Een klankbordgroep moet duidelijkheid geven over hoe het platteland er uit moet gaan zien.

Honderden boeren in de gemeente Berkelland hebben de afgelopen tijd meegedaan aan een onderzoek, uitgevoerd door een bedrijf gespecialiseerd in agrarische coaching. 'Zij zijn aan de keukentafels van bijna 400 agrariërs in onze gemeente gaan zitten. De agrariërs vertelden tijdens de gesprekken met liefde en passie over hun vak, maar deelden ook hun zorgen en problemen', aldus wethouder Maikel van der Neut.

Vooral wet- en regelgeving en maatschappelijke druk blijken een grote rol te spelen binnen het agrarische bedrijf en zorgen voor een onzekere toekomst en minder werkplezier.

Asbest en duurzaamheid op de agenda

Uit het onderzoek komt naar voren dat 56 procent van de actieve agrariërs ook boer wil blijven. Bijna 150 bedrijven geven aan dat ze nog graag willen groeien.

Belangrijk thema bij de toekomst van het bedrijf is het verwijderen van asbest in met name daken die op de stallen liggen. Uit het onderzoek komt naar voeren dat er bij veel boeren nog asbest blijkt te zijn. Het gros verwacht dit binnen 5 jaar te saneren. Daarnaast speelt ook verduurzaming een rol op het boerenerf. Een meerderheid van de boeren die aan het onderzoek meededen is al bezig met zonnepanelen, ledverlichting en warmteterugwinning. 

De gemeente vindt het belangrijk dat het buitengebied leefbaar is en dat er een sterke agrarische sector is. Daarom wil de gemeente ook graag samen met de boeren een invulling geven aan de plannen in het buitengebied. 

Vaker met elkaar praten

De komende periode organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten. Verantwoord stoppen en samenwerking in het kader van kringlooplandbouw zijn twee thema's die aan bod komen. Daarbij draait het vooral om samenwerking van partijen.

Uit de gesprekken is verder naar voren gekomen dat agrariërs behoefte hebben aan een coach. Een boer kan bijvoorbeeld hulp nodig hebben om weer een toekomst uit te stippelen voor het bedrijf of om het bedrijf juist te beëindigen. Een ander kan moeilijk een balans vinden tussen werk en privé. Er lopen op dit moment 65 coachingstrajecten. 

Zie ook:

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend