Logo De Belofte

SPIJK GEM LINGEWAAL - De gemeente West Betuwe wil dwangsommen opleggen aan de eigenaar van het golfterrein in Spijk en een aannemer.

Sinds maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk op last van de gemeente stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur. De gemeente wil nu snel een plan van aanpak van de eigenaar en de aannemer en dat afdwingen via een dwangsom.

Maatregelen en vervolg vervuiling Spijk

Er zijn eerder door het waterschap en de gemeente maatregelen genomen om het verspreiden van de vervuiling tegen te gaan. Deze zijn nog steeds van kracht. Dit betekent dat het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten zijn afgedamd.

Waterschap Rivierenland pompt water weg uit het afgedamde gebied naar de Linge. Op de rivier is de verdunning groot, waardoor het risico voor mens, dier en natuur klein is. Metingen bevestigen dit. Zo voorkomen we verspreiding buiten het afgedamde gebied.

Ook doen zowel gemeente en waterschap als de aannemer doorlopend diverse onderzoeken naar de kwaliteit van de grond en het water, zowel binnen als buiten het afgedamde gebied. Deze onderzoeken tonen aan dat de grond en het water binnen het afgedamde gebied vervuild zijn.

Uitspraak rechter

De aannemer en de eigenaar van het terrein hebben bezwaar gemaakt tegen het stilleggen van het werk. Ook hebben zij bij de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening, zodat zij verder konden met het werk.

Op 25 september deed de rechter uitspraak. De gemeente is in het gelijk gesteld. Dit betekent dat het werk terecht is stilgelegd en de aannemer zo niet mag doorgaan met de aanleg van de golfbaan.

Gemeente wil nu doorpakken

Zowel de aannemer als de eigenaar van het terrein zijn verplicht maatregelen te nemen om de vervuiling te beperken, zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe vervuiling te voorkomen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een plan voor het saneren van de vervuiling en het voorkomen van nieuwe vervuiling.

Tot nu toe hebben zij volgens de gemeente West Betuwe geen overtuigend plan aangeleverd. Gelet op de onderzoeksresultaten en de uitspraak van de rechter is het opstellen van dit plan niet langer vrijblijvend. De gemeente gaat dit via een last onder dwangsom afdwingen.

Het laatste nieuws uit West Betuwe

 • Grote zorgen in Waardenburg om verbreding snelweg A2

  08 september 2021
  WAARDENBURG - Als de snelweg A2 twee keer zo breed wordt, wat betekent dat dan voor de leefbaarheid in het dorp Waardenburg? Gemeenteraadsleden legden hun oren te luister bij inwoners die grote zorgen hebben over hun toekomst.
 • Bomen naar begraafplaats om gered te worden

  01 juni 2021
  GELDERMALSEN - Bij het gemeentehuis van West Betuwe in Geldermalsen staan, vanwege de komende verbouwing, zes katsurabomen in de weg. Daarom werden ze dinsdag verplaatst naar een begraafplaats om daar de verbouwing, als het goed is, te overleven.
 • Het woonwagenkamp zit bomvol, onderzoek naar nieuwe locaties

  11 mei 2021
  WAARDENBURG - De gemeente West Betuwe kijkt naar drie mogelijk nieuwe locaties voor woonwagens in Waardenburg en Tuil. Nu is woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg overvol. Op deze plek is plaats voor zes woonwagens, maar er staan er een stuk meer.
 • Teunis verbouwt eigen groenten op zorglandgoed: 'Ik hoop zo de honderd te halen'

  09 augustus 2020
  RUMPT - Linge's Zorglandgoed opende precies een jaar geleden in het Betuwse Rumpt. Een verpleeghuis voor ouderen waar een huiselijke sfeer en buitenleven voorop staan. Omliggende gemeenten zijn enthousiast en zelfs vanuit Brussel is belangstelling.
 • Bijna heel Asperen tekent petitie over oude gemeentehuis

  30 juni 2020
  ASPEREN - Burgemeester Stoop van West Betuwe heeft dinsdag 1100 handtekeningen in ontvangst genomen van inwoners van Asperen. "Dat zijn alle inwoners", stelde de ChristenUnie vast. De inwoners willen dat het oude gemeentehuis in hun kern in de huidige staat behouden blijft. Het college wil het oude gemeentehuis verkopen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend