Logo De Belofte

TIEL - Tekorten op het budget voor Werkzaak Rivierenland zijn met stip gestegen naar het grootste financiële risico voor de gemeente Tiel. Dat is de organisatie die gaat over werk en inkomen. Oorzaak is dat Tiel vooralsnog weigert om de extra kosten van 1,7 miljoen euro voor Werkzaak Rivierenland na volgend jaar op te nemen in de begroting.

door Menno Provoost

Werkzaak Rivierenland voert voor acht gemeenten in Rivierenland deels of helemaal de Participatiewet uit. Dat zijn alle taken die horen bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen, de begeleiding naar werk en de voormalige sociale werkvoorziening. Dit blijkt meer te kosten dan vooraf gedacht. In 2019 valt de rekening 1,6 miljoen euro hoger uit. Mede daardoor verwacht de gemeente momenteel aan het eind van het jaar een tekort van 1,9 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk hoe dit opgelost wordt.

Uittreding

Voor 2020 wil het stadsbestuur eenmalig 1,7 miljoen extra voor Werkzaak uit de spaarpot halen. Voor de jaren daarna is dat bedrag niet beschikbaar. Tiel heeft aangekondigd uit Werkzaak te willen stappen. Dit uit onvrede over de extra kosten die steeds in rekening worden gebracht, en de beperkte invloed die de gemeente op de gemeenschappelijke regeling heeft. Tiel betaalt relatief veel omdat er veel Tielenaren klant zijn. Maar de gemeente heeft net als de andere gemeenten maar één stem in het bestuur.

Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar is om uit de organisatie te stappen. Bij de bespreking van de begroting in november moet dat helder zijn. Het is vrijwel zeker dat het stadsbestuur meer geld moet uittrekken als het niet tot een uittreding komt. Ook als Tiel wel uit de organisatie stapt, is de kans groot dat er in ieder geval in de eerste jaren hogere kosten aan verbonden zijn.

Daarmee is het dossier veruit het grootste financiële risico geworden. Nog veel meer dan andere hoofdpijndossiers, zoals de stijging van kosten in de jeugdzorg. Vooralsnog heeft Tiel voldoende buffer om financiële tegenvallers op te vangen, maar deze reserves nemen snel af. Na tekorten in 2018 en 2019 en de extra kosten voor Werkzaak in 2020, kijkt Tiel na 2021 bovendien alweer tegen tekorten aan.

Inleenvergoedingen

Tiel maakt al een paar jaar tevergeefs bezwaar tegen de stijgende en onberekenbare kosten van Werkzaak, en de manier waarop deze tussen de deelnemende gemeenten verdeeld worden. Een belangrijk geschil gaat over inleenvergoedingen. Wanneer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken, kan dit deels bekostigd worden met een loonkostensubsidie. Het deel dat de werkgever zelf betaalt, heet een inleenvergoeding.

Bij Werkzaak zijn steeds meer mensen met een loonkostensubsidie voor de eigen organisatie gaan werken. Zo is er een eigen uitzendbureau en een schoonmaakbedrijf. Deze leveren dan weer diensten aan de gemeenten of verwante overheidsorganisaties. Dan worden zowel de loonkostensubsidie als de inleenvergoeding vanuit de gemeenten betaald. En er wordt aan Werkzaak betaald voor de geleverde diensten. Door de manier waarop dit in de begroting van Werkzaak geregeld is, betaalt Tiel een groot deel van de inleenvergoedingen. Dat terwijl de gemeente een veel kleiner deel van de opbrengst van het werk ontvangt.

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend