Logo De Belofte

GENDRINGEN - Oude IJsselstreek heeft een gat van ruim 3,9 miljoen euro in de begroting van 2019, die donderdag gepresenteerd werd. Met name door de transformatie in het sociaal domein die in 2018 in gang is gezet, probeert de gemeente dat gat zo veel mogelijk te dichten.

Het tekort was vorig jaar al verwacht en de gemeente ging op zoek naar een oplossing voor de jeugdzorg. Door een vijfjarig contract met BuurtzorgJong aan te gaan en een financiële bijdrage van het Rijk te ontvangen, komt de gemeente op een flinke kostenbesparing uit. In 2020 is het tekort op het sociaal domein op bijna twee miljoen minder begroot dan voor 2019. Om het totale gat te dichten, wordt er bezuinigd en haalt de gemeente meer inkomsten op. Zo zien inwoners een verhoging van de woonlasten tegemoet. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat met drie procent omhoog, wat de gemeente 245.000 euro per jaar oplevert. De woonlasten voor inwoners stijgen met 1,85% per huishouden per jaar.

Verder gaat Oude IJsselstreek gaat het wegenbeleid aanpassen en vastgoed verkopen. Door minder onderhoud uit te voeren aan de straten van de gemeente, bespaart de gemeente een ton per jaar. Met de verkoop van grond en vastgoed haalt de gemeente in 2019 ruim 300.000 euro op. Om de begroting uiteindelijk sluitend te maken wordt bijna een miljoen euro uit de algemene reserves gehaald.

Troonrede
Burgemeester Otwin van Dijk introduceerde dit jaar een nieuwe vorm om de stukken aan de raad en de inwoners bekend te maken, namelijk als een soort troonrede. 'Ik vind het wel goed om af en toe eens te experimenteren met andere debat- of werkvormen', aldus de burgemeester. 'Het houdt ons ook een beetje scherp. Voor inwoners is het ook leuk om zo'n presentatie te zien. En werkt het niet, doen we het de volgende keer weer anders.' De wethouders presenteerden hun plannen en konden daarbij niet onderbroken worden door de raadsleden. De fractievoorzitters gingen vooraf akkoord met deze vorm van presentatie.

Toch schitterde VVD-fractievoorzitter Richard de Lange door afwezigheid, omdat hij het niet terecht vond dat hij niet mocht inspreken. Hij volgde de raad via zijn computer en uitte zijn kritiek via social media. 'Als je alleen maar moet zitten en luisteren en mooi zijn, daar zie ik geen debat in', stelde de VVD'er. Volgens de burgemeester is dat echter niet meer dan logisch. 'De Koning wordt ook niet onderbroken in zijn verhaal.'

De begroting wordt de komende weken besproken in de algemene beschouwingen. 7 november moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de plannen.

 

Door: Mediapartner REGIO8

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend