Logo De Belofte

TIEL - Tiel gaat meer rekenen voor het aanvragen van vergunningen en meewerken aan bouwprojecten om het hoofd te bieden aan almaar stijgende zorgkosten. Daarbij wordt een flink beroep gedaan op reserves en worden investeringen uitgesteld. Bovenop de bezuinigingen die eerder dit jaar bedacht zijn, biedt dit de stad enige financiële lucht. Maar Tiel is met deze nieuwe begroting nog lang niet uit de problemen.

In het voorjaar presenteerde het stadsbestuur een plan om de broekriem flink aan te halen. Over de hele linie wordt bezuinigd op zaken als cultuur, sport en evenementen. Daarbij stijgt de gemeentelijke belasting (ozb) met 9 procent en wordt het parkeren duurder. Hoewel deze maatregelen in november nog formeel moeten worden vastgesteld, werd in mei al duidelijk dat het niet voldoende zou zijn om Tiel weer in de groene cijfers te krijgen.

Met de nieuwe berekeningen voor de bijdragen vanuit het Rijk in september ziet het er iets rooskleuriger uit. De tekorten voor 2020 en 2021 zijn te overzien. Dan moeten wel de eerder voorgestelde bezuinigingen worden doorgevoerd.

Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders nu voor om meer zaken te betalen vanuit het rioleringsfonds, om leges voor vergunningen te verhogen en om een hogere bijdrage bij bouwprojecten te vragen. Daarbij ziet het college af van meer stortingen in een reserve voor de grote verbouwing van het Lingecollege. Investeringen in het opknappen van de Burense Poort en de rondweg Passewaaij worden uitgesteld.

Daarmee is de begroting voor 2020 en 2021 sluitend. De gemeente kan deze jaren ook nog profiteren van miljoenen aan belasting op elektriciteitsleidingen en gasleidingen. Vanaf 2022 mag deze zogenoemde precarioheffing echter niet meer worden opgelegd.

Toezicht provincie

In 2022 duikt het saldo van Tiel alweer naar 2,3 miljoen in het rood. Daarmee voldoet de gemeente niet aan de eisen van de provincie, die financieel toezicht houdt op de gemeenten. De provincie heeft al eerder aangegeven dat er kritisch gelet wordt op de financiële situatie van Tiel en zou kunnen overgaan op preventief toezicht. Volgens Tiel is er in gesprekken met de provincie gebleken dat er begrip is voor de positie waarin Tiel zich, evenals veel andere gemeenten, bevindt en wil de provincie zich als partner opstellen om de problemen het hoofd te bieden.

Het zijn met name de kosten voor sociale zaken zoals jeugdhulp, de Wmo en de afdeling werk en inkomen die steeds meer kosten. Meer dan de helft van de ruim 131 miljoen euro die de gemeente jaarlijks uitgeeft zijn hiervoor bestemd. Vorig jaar is er drie miljoen euro extra uitgetrokken om de kostenstijging van met name de jeugdhulp op te vangen. Er zijn maatregelen bedacht om dit bedrag in een paar jaar tijd weer omlaag te brengen. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Vooralsnog stijgen de kosten alleen maar meer en moet er jaarlijks nog twee miljoen bij.

Overigens is in de begroting zoals gebruikelijk in Tiel wel wat ruimte ingebouwd om nieuwe investeringen te doen. Daarvoor is ieder jaar 2 ton incidenteel plus 2 ton structureel (dus voor alle daarop volgende jaren) uitgetrokken. Vanuit het bezuinigingsplan in mei is ook wat extra geld beschikbaar voor nieuwe investeringen en er wordt een potje ingesteld om onverwachte negatieve effecten van de bezuinigingen te kunnen verzachten.

Zie ook: 

Door: Menno Provoost

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend