Logo De Belofte

DIDAM - Montferland komt mede door een gebrek aan financiële middelen vanuit het Rijk structureel drie miljoen euro tekort. Om het huishoudboekje op orde te krijgen, stelt het college onder meer voor om het zwembad in Didam te sluiten en het gemeentepunt Gouden Handen in 's-Heerenberg op den duur dicht te doen.

Financiële middelen vanuit de landelijke overheid voor uitvoering van het sociaal domein blijven uit. 'Dat heeft een forse impact op de begroting', zegt wethouder Martin Som.

Het college stelt de raad een pakket aan maatregelen voor om de begroting sluitend te maken. Zo gaan woonlasten voor inwoners van Montferland met vier procent omhoog. Ook wil de gemeente af van dubbele voorzieningen. De kleine kernen in de gemeente worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 'Op dit moment hebben we twee zwembaden, twee bibliotheken en twee locaties waar een muziekschool is gehuisvest in onze gemeente', zegt Som.

Zwemvoorzieningen

Volgens wethouder Oscar van Leeuwen voelt dat als een getrouwd stel dat samenwoont, maar wel beide inboedels in stand wil houden. De financiële steun voor zwembad De Hoevert in Didam wordt per 2021 stopgezet, wat een besparing van 245.000 euro op jaarbasis oplevert. Ook aan het schoolzwemmen in de gemeente komt een einde. 'Met verenigingen die gebruik maken van het zwembad kijken we naar mogelijkheden bij andere zwembaden in de regio', aldus Som.

Nog maar één gemeentehuis

Het college stelt ook voor om Gouden Handen in s-Heerenberg, waar onder meer de gemeenteraad vergadert, binnen een paar jaar te sluiten. Montferland wil op die manier terug naar één gemeentehuis.

Deze stap zou een besparing van enkele tonnen op jaarbasis kunnen betekenen, maar het huurcontract loopt nog tot 2023. Ook de werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals veeg- en snoeiwerkzaamheden, moeten integraal worden opgepakt zodat kosten kunnen worden bespaard.

Geen topsport meer

Montferland wil tot slot geen geld meer investeren in topsport. De gemeente ziet het niet als kerntaak en wil streven om Montferland op een andere manier op de kaart te zetten. Wel wil de gemeente 20.000 euro van het gereserveerde bedrag inzetten voor de bevordering van toerisme.

De gemeenteraad van Montferland besluit op donderdagavond 7 november over de bezuinigingsmaatregelen tijdens de begrotingsbehandeling.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Mediapartner REGIO8

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend