Logo De Belofte

ZOELEN - Het dorpshuis in Zoelen kan volgende week weer open. Dat meldt de gemeente Buren. Maar dan moeten de gebruikers in ieder geval voorlopig wel zelf gaan zorgen voor het beheer. Zo'n tien belangstellenden hebben zich aangemeld om te kijken of dat lukt.

Dat er wel animo voor het dorpshuis is, blijkt uit de opkomst bij de vergadering over de toekomst van De Oude School. Uit het zestienhonderd zielen tellende dorp, woonden zo'n zestig mensen de vergadering donderdagavond bij.

Na een conflict tussen de vereniging die eigenaar was van het dorpshuis en de beheerders, is het pand eind juli overgenomen door de gemeente en gesloten. Verenigingen die veel gebruik maakten van de Oude School zoals de harmonie en het mannenkoor, vonden wel snel een tijdelijke oplossing maar zij willen het dorpshuis graag behouden. Ook de schietclub is een belangrijke gebruiker van het dorpshuis en wil dat blijven.

Beluister hier de radioreportage. De tekst gaat daaronder verder.

De kwestie roept veel emotie op in Zoelen. Vereniging Dorpshuis De Oude School wilde het beheerdersechtpaar uit het dorpshuis en de bijbehorende woning zetten en een nieuwe pachter in de arm nemen, maar dat is niet gelukt. De vereniging is vervolgens ontbonden, in afwachting van de uitspraak in een rechtszaak waarin het beheerdersechtpaar nog 54.000 euro van haar eist.

Zelf consumpties meenemen

De beheerders wonen nog in het dorpshuis en kunnen hier tot 1 januari blijven, meldde een woordvoerder van de gemeente donderdag. Dit neemt niet weg dat de verenigingen er snel weer terecht kunnen. Alleen moeten ze dan zelf zorgen voor het schoonmaken, het sleutelbeheer en de planning. De horeca blijft vooralsnog gesloten, dus leden moeten zelf consumpties meenemen.

Vanaf 1 januari is de weg vrij om een doorstart te maken. Er moet dan in ieder geval een nieuw bestuur komen. Leden van het oude bestuur hebben laten weten dat het -na alles wat zij meegemaakt hebben- momenteel te gevoelig ligt om de vinger op te steken. Een kleine tien aanwezigen hebben aangegeven dat ze verder mee willen denken over het open houden van De Oude School. Ze komen volgende week bij elkaar om daar afspraken over te maken.

Het is de vraag of het dorpshuis op vrijwilligers kan draaien of dat er weer een commerciële pachter ingezet kan worden. Volgens aanwezigen is de pachter die in beeld was om de huidige beheerders op te volgen nog altijd geïnteresseerd. De gemeente Buren wil in ieder geval geen eigenaar blijven van het dorpshuis maar het overdragen aan de inwoners. Dit gebeurde eerder met de Hoekenburg in Rijswijk en ook rond het Klokhuis in Maurik worden deze gesprekken gevoerd.

Door: Menno Provoost

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend