Logo De Belofte

BORCULO - Het gaat goed met de verblijfsrecreatie in de Achterhoek, maar het kan altijd beter. Dat is de conclusie uit het onderzoek dat het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd dinsdag presenteerde in opdracht van de Achterhoekse gemeenten en Achterhoek Toerisme.

door Davie Klein Gunnewiek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder circa 120 grotere verblijfsaccommodaties in de Achterhoek. Het gaat hierbij om campings, bungalowparken, hotels en groepsaccommodaties. De bedrijven zijn door het onafhankelijke bureau bezocht en beoordeeld op onderwerpen als gasttevredenheid, onderhoud, ondernemerschap, investeringsplannen en de financiële situatie.

Van de 120 onderzochte verblijfsaccommodaties blijkt 72% vitaal te zijn. 'Het merendeel van de bedrijven verloedert niet, er vindt geen permanente bewoning plaats en er worden geen arbeidsmigranten gevestigd', zegt Jan Jaap Thijs van het Bureau Ruimte en Vrije Tijd. 'De bedrijfsresultaten zijn stijgend en ondernemers kijken positief naar de toekomst.'

Bedrijven kunnen afglijden

Volgens Thijs wil dat niet zeggen dat de toeristische sector stil moet blijven staan. 'In de Achterhoek hebben we op dit moment te maken met een vitale sector, maar wel met de nodige aandachtspunten.' Zo heeft circa 28% van de bedrijven te maken met achterblijvende kwaliteit of een ongunstig toekomstperspectief. Het gaat hier veelal om verblijfsaccommodaties waar veel arbeidsmigranten zijn gehuisvest, waar permanente bewoning wordt toegestaan of die ver afdalen van verblijfsrecreatie.

'Hier mogen we niet voor weg kijken', aldus Thijs. 'Als daar niks gebeurd kunnen deze bedrijven afglijden. Dat is een aandachtspunt. We moeten werken aan de kwaliteit van het bedrijf, de eigentijdsheid en gastoriëntatie.' Thijs hoopt dat over vijf of tien jaar deze 'zorgenkindjes' wel goede vitale bedrijven zijn geworden.

Achterhoek is niet te vergelijken met de Veluwe

De problematiek op de Veluwe, waarbij vakantieparken verloederen en niet meer voor recreatie geschikt zijn, speelt volgens Thijs vele malen minder in de Achterhoek. 'We moeten wel alert blijven en niet zorgen dat we de verkeerde kant op gaan. Op de Veluwe gaat het om ingewikkelde problematiek als het gaat om verblijfsrecreatie. Dat is in de Achterhoek bijna niet aan de orde. Door het nu hoog op de agenda te houden, kunnen we dit voor blijven.'

Een ander aandachtspunt dat uit het onderzoek naar voren komt is de diversiteit van het aanbod. Voor 300 bedrijven, hierin zijn ook B & B's in de Achterhoek meegenomen, is gekeken naar de aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen. 'Een groot deel van de bedrijven richt ze nu op de doelgroep van de gezellige uitjes en lijkt het aanbod veel op elkaar', aldus Thijs.

Toerist wil unieke en luxere accommodaties

'Dit past goed bij de Achterhoek, maar er komen ook toeristen die op zoek zijn naar avontuur, luxe en verwennerij.' Volgens Thijs zijn het recreanten die veel waarde hechten aan bijzondere accommodaties, vrijheid, uniek zijn en genieten van het leven. 'Die groepen kunnen maar weinig aanbod vinden in de Achterhoek.'

Volgens Thijs liggen daar kansen voor verbeteringen. 'Het is een oproep aan ondernemers om hierop in te spelen en over na te denken.' De Achterhoekse gemeenten zijn inmiddels al in gesprek met de toeristische sector over wat de bedrijven nodig hebben om zich hierin te ontwikkelen. 'Moeten innovaties bijvoorbeeld beter gefaciliteerd worden, is er behoefte aan ondernemerscoaching of financieringsfondsen? 'Dat zijn thema's die spelen bij ondernemers', zegt Marijke van Haaren als voorzitter van Achterhoek Toerisme.

De uitkomsten van deze gesprekken zullen worden meegenomen in de nieuwe gezamenlijke Vrijetijdsagenda van de Achterhoekse gemeenten die begin 2020 zal ingaan. In dit plan van de 8 Achterhoekse gemeenten staat beschreven hoe de regio zich op toeristisch en recreatief vlak wil ontwikkelen.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend