Logo De Belofte

TIEL - Omgevingsdienst Rivierenland heeft geblunderd in het optreden tegen vermeende vervuiling van opgebrachte grond aan de Passewaaijse Hogeweg in Tiel. De bezwarencommissie constateert dat het werk ten onrechte is stilgelegd en dat de eisen die aan de grond gesteld werden niet deugen.

Aan de Passewaaijse Hogeweg moet een zogenoemde buitenplaats verrijzen met luxueuze woningen in een openbaar park. Het bedrijf Harteman bracht er eind 2018 grond op om het terrein bouwrijp te maken. Dit werk werd in oktober stilgelegd door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) omdat er zichtbaar stukken glas, puin en asbestverdacht materiaal in zaten.

De ODR voert namens de gemeenten in de regio bouw- en milieutaken uit. Het terrein werd afgesloten en zelfs gecertificeerde onderzoekers die door Harteman in de arm waren genomen, werd de toegang ontzegt. Eind maart 2019 werd aan Harteman een dwangsom opgelegd om hem te bewegen de grond te zeven. Hij maakte bezwaar tegen de besluiten.

Geen spoedeisend belang

De bezwarencommissie begrijpt weinig van de gevolgde procedure rond het stilleggen van de werkzaamheden en concludeert dat er geen goede rechtsgrond voor was. Alleen al het gegeven dat het terrein ruim vier maanden op slot zat om tot een tweede besluit te komen, geeft volgens de commissie aan dat er geen spoedeisend belang was.

Op de constatering dat de grond vervuild zou zijn met onder meer glas en asbest, is volgens de commissie ook veel af te dingen. De ODR heeft op basis van visuele waarneming van de stukken glas en puin besloten te handelen, al voldeed de grond bij de keuring gewoon aan de normen.

Nota biedt onvoldoende rechtszekerheid

De organisatie doet dat op basis van de Nota bodembeheer Rivierland die door de verschillende gemeenteraden is vastgesteld. Daarin staat dat er in grond een percentage van 20 procent bodemvreemd materiaal mag zitten, mits dat in de ontvangende grond niet minder is en de functie van het perceel dit toelaat.

Op dat laatste beroept de ODR zich: de grond voor woningen en tuinen mag geen zichtbare stukken glas en vermoedelijk asbest bevatten. Zo'n open norm die door het bevoegd gezag per geval wordt bepaald, biedt onvoldoende duidelijkheid en rechtszekerheid, stelt de bezwarencommissie. Er kan volgens de commissie best een goede rechtsgrond zijn om glas in grond voor woningen te voorkomen, maar deze heeft de ODR niet aangevoerd. Volgens de landelijke regels mag er 20 procent bodemvreemd materiaal in de grond zitten en daar voldoet hij aan.

Ook wat betreft het vermoedelijke asbest kan de regio niet zomaar eigen regels toepassen. In de regionale nota staat dat grond per kilo maximaal 100 milligram asbest mag bevatten. Dat is in landelijke regelgeving ook zo. Maar de regio heeft daaraan toegevoegd dat asbest niet visueel waarneembaar mag zijn.

Aan de oppervlakte mag dus geen asbest zijn, daaronder wel. Dit is volgens de ODR om te voorkomen dat er onrust ontstaat in de omgeving over vervuiling van de grond. Zo'n bepaling mag volgens de commissie niet. Een gemeenteraad mag alleen aanvullende regels stellen om de kwaliteit van de bodem en het milieu te beschermen. Niet om andere redenen zoals het voorkomen van onrust.

Betere onderbouwing

Al met al concludeert de commissie dat Harteman gelijk heeft in zijn bezwaar. Het werk is ten onrechte stilgelegd en hij hoeft de grond niet te zeven. De commissie geeft aan dat de besluiten met een betere onderbouwing en motivering misschien wel in stand kunnen blijven.

Het college van de gemeente Tiel heeft dinsdag besloten deze suggestie niet op te pakken. Het vergt meer juridisch advies en de uitkomst is onzeker. Om nu duidelijkheid te verschaffen worden de besluiten ingetrokken en de proceskosten vergoed. Het is niet duidelijk wanneer het werk aan de Passewaaijse Hogeweg ook echt verder kan. Harteman moet hierover in gesprek met de eigenaren van het perceel die achter het besluit van de ODR stonden.

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat de vraag of er nog een claim voor geleden schade komt sterk afhangt van die discussie.

Door: Menno Provoost

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend