Logo De Belofte

OOSTERBEEK - Extra bemiddeling van de gemeente tussen werkgever en werknemer zorgt voor een sterkere daling van het aantal bijstandsgerechtigden dan gemiddeld. Dat stelt de gemeente Renkum. 'Het afgelopen halfjaar hebben meer inwoners vanuit de bijstand werk gevonden dan de jaren hiervoor.'

De gemeente blijft ook als de ex-bijstandontvanger aan het werk is steun bieden. De resultaten laten zien dat de aanpak werkt, stelt de gemeente vast. 'Wij hebben onze doelstelling voor maart 2020 inmiddels behaald met een daling van 52 uitkeringen. We scoren hiermee hoger dan het landelijke gemiddelde.'

Sinds de piek halverwege 2017 is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering volgens de gemeente met 10 procent afgenomen. In het afgelopen halfjaar is een verdere afname te zien.

Vaak starten inwoners met tijdelijk werk. Om te voorkomen dat zij opnieuw werkloos worden, ondersteunt de gemeente hen om van werk naar werk te gaan. Het resultaat is dat het aantal werknemers dat terug in een uitkering terecht komt, in Renkum lager ligt dan landelijk gemiddeld.

Renkum stimuleert daarnaast parttime werken en ondernemen vanuit de bijstand. In de gemeente hebben gemiddeld meer inwoners met een bijstandsuitkering parttime werk en liggen de inkomsten gemiddeld hoger. 

De daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering betekent voor de gemeente dat de uitgaven voor de bijstand ook afnemen. Maar ondanks de positieve resultaten en het gunstige economische klimaat, blijft een tekort op het budget bestaan van 10 tot 15 procent. 

Dit wordt volgens de gemeente veroorzaakt door verlaging van het budget door de rijksoverheid, waardoor de gemeente Renkum voorlopig nog een tekort heeft op de bijstandsuitgaven.

 

Door: Mediapartner RTV Arnhem

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend