Logo De Belofte

BORCULO - Bouwplannen in de gemeente Berkelland die de afgelopen jaren vanwege de krimp geschrapt waren, worden weer uit de bureaula getrokken en afgestoft. De gemeenteraad wil dat als er vraag is naar het bouwen van woningen in de gemeente dat dan ook moet kunnen. Een motie, ingediend door D66, werd dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering overgenomen door het college.

door Melanie Lokate

Dat betekent dat er mogelijkheden blijven om in Borculo, Neede en Eibergen te bouwen. Het gaat om kavels in de wijk Schollenkamp fase 2 en het Elbrink III in Borculo, Plan Hondelink in Neede en Hofrichter fase 2 in Eibergen. De plannen die er voor deze gebieden waren moeten opnieuw worden getoetst. Die lokale toetsingscriteria worden overigens pas later dit jaar vastgesteld.

Krimp zette streep door plannen

De afgelopen jaren is er door de demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing en ontgroening) bijna niet meer gebouwd in de gemeente. Door tal van projecten werd een streep gezet. De afgelopen maanden is er in de hele Achterhoek al veel gesproken over het onderwerp. Duidelijk was al dat er weer gebouwd mag worden, maar dan wel naar behoefte. De regie ligt bij de verschillende gemeenten.

Volgens D66 moet er een voorraadje woningen zijn zodat mensen niet weglopen naar omliggende gemeenten. 'Omliggende gemeente, zoals onder andere net over de grens in Twente, hebben de afgelopen jaren wel gebouwd,' zegt Erik Slotboom van D66. 'Mensen van buiten Berkelland moeten een aantrekkelijk aanbod hebben zodat ze hier gaan wonen. Daarom moet er in elke kern en voor elke doelgroep woningaanbod zijn.'

Ondernemend Berkelland: alle plannen opnieuw toetsen!

Ondernemend Berkelland vindt dat de motie nog niet ver genoeg gaat. 'Alle plannen die de afgelopen jaren geschrapt zijn, moeten weer op de kaart gezet worden,' aldus Bennie Morsink.

Andere partijen zijn het eens met D66. Volgens GemeenteBelangen is het niet alleen zaak om woningen voor jongeren en ouderen te bouwen. 'Maar er moeten juist ook woningen beschikbaar zijn voor gezinnen,' aldus Erika Ordelman. 'We moeten alert blijven, niet bouwen voor leegstand en goed kijken hoe we met de bestaande woningvoorraad omgaan.'

'Huurwoningen hard nodig'

Met name in de kernen Borculo en Neede zijn er volgens de partij geen kavels meer beschikbaar voor de doelgroep 'vrije sectorbouw'. Tijdens de vergadering werden er ook vragen gesteld over de sociale huurwoningen door onder andere de PvdA en GroenLinks.

Wethouder Maikel van der Neut geeft aan hierover in gesprek te zijn met woningbouwcorporatie ProWonen.

 

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend