Logo De Belofte

NIJMEGEN - Door een gebrek aan politiemensen en geld dreigt de onderwereld steeds meer vervlochten te raken met de bovenwereld. Twaalf burgemeesters, waaronder Hubert Bruls van Nijmegen, doen in een brief een dringend beroep op de Tweede Kamer om de oprukkende criminaliteit gezamenlijk een halt toe te roepen.

De brief is ondertekend door twaalf (regio)burgemeesters en het College van Procureurs-Generaal. Landelijk functioneert de regioburgemeester als vertegenwoordiger van de gezamenlijke burgemeesters in zijn regio. Hubert Bruls vertegenwoordigt alle burgemeesters in Oost Nederland. Ze grote zorgen over toenemende ondermijning en de groei van de drugseconomie in Nederland. 

Criminele schaduwwereld

De rechtstaat staat onder druk, zo schrijven ze aan de Tweede Kamer. 'In Nederland bestaat het gevaar van een door geld gedreven, criminele schaduwwereld gebaseerd op handel in en gebruik van drugs waarin honderden miljoenen, zo niet miljarden omgaan.'

Betrouwbare cijfers over hoe groot het probleem precies is zijn er nauwelijks. De verschijningsvormen kunnen per gemeente en regio verschillen, maar het onderliggende probleem is hetzelfde. 'Het gaat niet zelden om criminele netwerken die nationaal en ook internationaal actief zijn, en grote schade toebrengen in onze buurten en aan onze jeugd. Het is geen raketwetenschap: waar de overheid niet in staat is om te handhaven, ontstaat een vacuüm waarin criminaliteit kan gedijen', aldus de burgemeester in de brief.

Politie en justitie kunnen het niet aan

Ze roepen de Tweede Kamer op om hier gezamenlijk - als stad, regio en rijk - in op te trekken. Ze schetsen aan de hand van drie punten wat er volgens hen nodig is.

Ten eerste constateren ze een gebrek aan capaciteit bij politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak. Waar de politie de handen vol heeft aan drugsgerelateerde liquidaties of andere ernstige delicten blijft er volgens de burgemeesters nauwelijks capaciteit over om in te zetten op de achtergronden en oorzaken van die criminaliteit. 'Laat staan op de preventie hiervan in de buurten en wijken van onze steden, waar óók extra inzet nodig is.'

Als tweede punt wijzen de burgemeesters op capaciteitsgebrek om verdachte financiële transacties te onderzoeken en daarmee fraude en witwassen aan te kunnen pakken. Ze wijzen erop dat er sprake is van een toename van het aantal gemelde ongebruikelijke financiële transacties. Ten opzichte van 2017 is er volgens het jaarverslag van de FIU (Financial Intelligence Unit) een stijging van 10%, naar afgerond 350.000 meldingen. Het aantal verdachte transacties vergt meer (financiële) onderzoeks- en opsporingscapaciteit, die onvoldoende beschikbaar is.

Tot slot geven de burgemeester aan dat uitwisseling van informatie een probleem is. Zelfs informatie die binnen een gemeente zelf beschikbaar is, kan vanuit privacyoverwegingen niet gedeeld worden met andere betrokken instanties. Ze vragen het Rijk om - met voldoende waarborgen voor de privacy - te mogen experimenten met het uitwisselen van relevante informatie tussen overheden en (semipublieke) overheidsinstanties als bijvoorbeeld woningbouwcorporaties.

Onderwereld zal verder infiltreren

Om de criminaliteit een halt toe te roepen is gezamenlijk optreden van burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, lokale overheden en het Rijk noodzakelijk, zo staat in de brief.

'Als wij niet met elkaar nu stappen zetten om het tij te keren, zal de onderwereld nog verder in de bovenwereld infiltreren. Het is niet voor het eerst dat hier nadrukkelijk is op gewezen, vanuit de verschillende steden en regio’s in ons land'. De burgemeesters erkennen dat er landelijk al het één en ander in gang is gezet, maar pleiten nu voor structureel meer geld om 'vanuit een diepgevoelde urgentie' de rechtsstaat te herstellen.

Door: Rob Haverkamp

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Wijkraad Lent en DVOL vangen bot op verzoek groter sportpark en minder woningen Vossenpels-Noord

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - De Wijkraad Lent en voetbalvereniging DVOL vangen bot het Nijmeegse college op hun verzoek om de plannen voor woningbouw in Vossenpels-Noord tussen Bekkersland en Smitjesland op te schorten en te heroverwegen ten gunste van een groter sportpark. Het college vindt dat er al voldoende geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen in de Waalsprong.
 • College Nijmegen: ‘Kritisch kijken naar functie en voortbestaan wijkcentra’

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil kritisch gaan kijken naar de functie van wijkaccommodaties. Dit vanuit een nieuw beleid dat minder gericht is op het faciliteren door middel van vastgoed en meer op het ondersteunen van activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal minder succesvolle wijkcentra gesloten wordt. De gemeente gaat, na goedkeuring van de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners om te kijken waar de behoeftes liggen en deze ingevuld kunnen worden.
 • Vier zomervakantie in autoloze straten, zegt D66 Nijmegen

  25 mei 2020
  NIJMEGEN - D66 Nijmegen wil dat het deze zomer mogelijk wordt om zogenoemde 'vakantiestraten’ in te richten, waarin verkeer tijdelijk wordt geweerd. Hiermee moet meer ruimte geboden worden aan buurtbewoners die door de coronacrisis noodgedwongen in eigen stad vakantie vieren.
 • ‘Meerderheid raad Nijmegen gaat voor twee rijbanen en een busbaan bij herinrichting Graafseweg’

  20 mei 2020
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad wil dat bij de herinrichting van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg gekozen wordt voor een variant met één rijstrook in beide richtingen en een busbaan stadinwaarts. Dat laat PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman dinsdagavond weten.
 • SP Nijmegen wil metingen geluidsoverlast en uitstoot Prins Mauritssingel

  19 mei 2020
  NIJMEGEN - Ga eens meten hoe echt zit met de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast bij de Prins Mauritssingel. Die oproep doet de SP aan het college van Nijmegen. Sinds eind 2019 vragen aanwonenden al om maatregelen, maar tot nu toe krijgen ze steeds nul op het rekest.

Overig verkiezingsnieuws

 • Nieuw zorgcomplex op plek van oude peuterspeelzaal

  27 mei 2020
  BRUMMEN - Op de plek van de oude peuterspeelzaal in Brummen komen waarschijnlijk woningen voor mensen met dementie. De gemeente heeft daarover een principebesluit bereikt met zorginstelling Dagelijks Leven. Het idee is om twintig studio's te realiseren.
 • Subsidie voor inwoners om Arnhemse luchtkwaliteit te meten

  26 mei 2020
  ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor inwoners die een luchtmeter aanschaffen en hun meetgegevens beschikbaar stellen. Per meter wordt er 17,50 euro vergoed, dat is ongeveer de helft van de totale kosten. Dat komt neer op 570 luchtmeters.
 • Ondanks protest is komst zonnepark weer een stap dichterbij

  26 mei 2020
  BENNEKOM - Het zonnepark Nergena in Bennekom is een stap dichterbij gekomen. Het gemeentebestuur is ondanks stevig protest akkoord gegaan met de definitieve omgevingsvergunning. Voor de zomer gaat de gemeenteraad er over stemmen. Daar zijn de meningen verdeeld.
 • Extra plekken om gratis te parkeren

  26 mei 2020
  ARNHEM - Er worden 48 parkeervakken omgezet van betaald parkeren en vergunninghoudersplekken naar gratis parkeren. Ook gaan de parkeerplekken van de sector Spijkerkwartier naar het Statenkwartier, besloot het Arnhemse college. Dat moet ten goede komen aan de parkeerdruk in die buurt.
 • Wijkraad Lent en DVOL vangen bot op verzoek groter sportpark en minder woningen Vossenpels-Noord

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - De Wijkraad Lent en voetbalvereniging DVOL vangen bot het Nijmeegse college op hun verzoek om de plannen voor woningbouw in Vossenpels-Noord tussen Bekkersland en Smitjesland op te schorten en te heroverwegen ten gunste van een groter sportpark. Het college vindt dat er al voldoende geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen in de Waalsprong.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend