Logo De Belofte

ZUTPHEN - Zutphen verwacht ook in 2020 een tekort op de begroting. Om het gat van 1,6 miljoen euro te dichten en een buffer van een miljoen aan te leggen voor financiële tegenvallers stelt het gemeentebestuur voor om onder meer de onroerende zaakbelasting (OZB) te verhogen.

door Madelien Jansen

Dat staat in de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Zutphen, die het gemeentebestuur vrijdagochtend publiceerde. 

In een programmabegroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven van een gemeente voor de komende drie jaar of langer. De begroting wordt gebaseerd op de voorjaarsnota. Dit document, opgesteld door het college en de raad, geeft aan welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke juist niet. De gemeenteraad behandelt de begroting altijd in november en stelt deze, eventueel met aangebrachte wijzigingen, vast. 

Stijging OZB: 'Gemiddelde verhoging van 40 euro' 

Om de begroting volgend jaar rond te krijgen stelt het college nieuwe bezuinigingsmaatregelen voor. De grootste extra inkomstenbron moet komen uit de verhoging van de OZB, die daarmee voor het tweede jaar op rij stijgt. 'Voor mensen met een huis van 200.000 euro, de gemiddelde WOZ-waarde in Zutphen, betekent dat in 2020 een verhoging van 40 euro per jaar', rekent wethouder Harry Matser voor.

De gemiddelde WOZ-waarde in Zutphen steeg dit jaar ook, met 5,8 procent, door onder meer de stijging van de huizenprijzen. De kans bestaat dus dat de verhoging van de OZB van dit jaar duurder uitvalt dan huizenbezitters vooraf hadden berekend. 

Naast het verhogen van de OZB moet een kleine stijging van de toerisme-, honden- en parkeerbelasting in 2020 ook extra geld opleveren. Daarnaast stelt het college voor om het budget voor Krachtig Zutphen te halveren.

Dit betekent dat er minder geld gaat naar het creëren van extra banen en het verduurzamen van de stad. Ondanks de harde bezuinigingen blijft Matser optimistisch over de toekomst. 'Dit is tegelijk een kans om dingen anders te gaan doen. Het zijn lastige keuzes, maar ons inziens nodig om Zutphen weer financieel gezond te krijgen.'

'De rek is uit onze begroting' 

Dit jaar voert de gemeente ook al voor in totaal 13 miljoen euro aan bezuinigingen door. De verwachting is dat 85 procent van dit bedrag daadwerkelijk wordt bezuinigd. 'De rek is uit onze begroting, onze opties om te bezuinigen raken uitgeput', vertelt de wethouder.

De grote tekorten concentreren zich vooral binnen het sociaal domein. Door een opeenstapeling van financiële tegenvallers is er ook de komende jaren geen ruimte voor nieuw beleid. 'Wel is er ruimte vrijgemaakt voor het zogenaamde wettelijk nieuw beleid. Dit wettelijk nieuw beleid kan dus gewoon doorgang vinden.'

Minder geld van het Rijk

Met de aangekondigde maatregelen denkt het gemeentebestuur de begroting van 2020, 2021 en 2023 sluitend te krijgen. In 2022 krijgt Zutphen vermoedelijk een stuk minder geld van het Rijk, waardoor het dekkingstekort in dat jaar een stuk hoger ligt dan de besparingen van 2,6 miljoen euro.

'Het resterend tekort over dat jaar, van ongeveer 2 miljoen euro, wordt incidenteel gedekt', aldus de wethouder van financiën. Waar dat geld vandaan moet komen, is nog niet bekend. 

Welke bezuinigingen het college vanaf 2020 gaat doorvoeren wordt op 4 november bekend. Dan beslist de raad over de programmabegroting Zutphen 2020-2023. 

Zie ook: Zutphen moet langdurig op dieet: tot 2023 geen ruimte voor extra uitgaven

Het laatste nieuws uit Zutphen

Overig verkiezingsnieuws

 • Tienduizenden bomen voor Montferland

  17 januari 2020
  DIDAM - Naar aanleiding van de Europese 'Green Deal', moeten volgens D66-raadslid Mark Heebing twintig- tot vijftigduizend bomen worden aangeplant in Montferland. De motie van de partij die opriep tot concrete invulling van het plan, werd unaniem aangenomen door de raad.
 • Gemeenteraad kritisch over nieuwe zorgmisstanden: 'Arnhem is niet in control'

  17 januari 2020
  ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad reageert kritisch op de misstanden rondom zorgonderneming Flexzorg die Follow the Money aan het licht bracht. Wethouder Roeland van der Zee zei tegen Omroep Gelderland dat hij de situatie onder controle heeft. 'Maar het lijkt er haast op of het college de urgentie van het financiële lek pas de afgelopen weken ervaart', meent Jan Hutten (CDA).
 • Drutenaren krijgen duizenden euro's om activiteiten voor elkaar te organiseren

  17 januari 2020
  DRUTEN - Drutenaren met een leuk idee voor een buurtactiviteit kunnen nu terecht bij de gemeente om hun initiatief te bekostigen. In totaal stelt Druten 25.000 euro per jaar beschikbaar voor verschillende leefbaarheidsprojecten, zoals buurtfeesten of uitstapjes voor een ouderenvereniging.
 • Afgedankte apparatuur is doorn in het oog

  17 januari 2020
  RESSEN - Hoe lang blijven de afgedankte koelinstallaties nog liggen langs de weg in Ressen? Dat wil GroenLinks wel eens weten van het college van Lingewaard. De partij is er verbaasd over dat er al jaren rommel ligt bij het bedrijf, terwijl het college had beloofd daar iets aan te zullen doen.
 • Permanent verhuren vakantiehuisjes Ede wordt verboden

  17 januari 2020
  - Het verhuren van vakantiewoningen voor permanente bewoning wordt ook in de gemeente Ede verboden. Politieke partijen hebben geen kritiek op dat plan, bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend