Logo De Belofte

ZUTPHEN - Zutphen verwacht ook in 2020 een tekort op de begroting. Om het gat van 1,6 miljoen euro te dichten en een buffer van een miljoen aan te leggen voor financiële tegenvallers stelt het gemeentebestuur voor om onder meer de onroerende zaakbelasting (OZB) te verhogen.

door Madelien Jansen

Dat staat in de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Zutphen, die het gemeentebestuur vrijdagochtend publiceerde. 

In een programmabegroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven van een gemeente voor de komende drie jaar of langer. De begroting wordt gebaseerd op de voorjaarsnota. Dit document, opgesteld door het college en de raad, geeft aan welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke juist niet. De gemeenteraad behandelt de begroting altijd in november en stelt deze, eventueel met aangebrachte wijzigingen, vast. 

Stijging OZB: 'Gemiddelde verhoging van 40 euro' 

Om de begroting volgend jaar rond te krijgen stelt het college nieuwe bezuinigingsmaatregelen voor. De grootste extra inkomstenbron moet komen uit de verhoging van de OZB, die daarmee voor het tweede jaar op rij stijgt. 'Voor mensen met een huis van 200.000 euro, de gemiddelde WOZ-waarde in Zutphen, betekent dat in 2020 een verhoging van 40 euro per jaar', rekent wethouder Harry Matser voor.

De gemiddelde WOZ-waarde in Zutphen steeg dit jaar ook, met 5,8 procent, door onder meer de stijging van de huizenprijzen. De kans bestaat dus dat de verhoging van de OZB van dit jaar duurder uitvalt dan huizenbezitters vooraf hadden berekend. 

Naast het verhogen van de OZB moet een kleine stijging van de toerisme-, honden- en parkeerbelasting in 2020 ook extra geld opleveren. Daarnaast stelt het college voor om het budget voor Krachtig Zutphen te halveren.

Dit betekent dat er minder geld gaat naar het creëren van extra banen en het verduurzamen van de stad. Ondanks de harde bezuinigingen blijft Matser optimistisch over de toekomst. 'Dit is tegelijk een kans om dingen anders te gaan doen. Het zijn lastige keuzes, maar ons inziens nodig om Zutphen weer financieel gezond te krijgen.'

'De rek is uit onze begroting' 

Dit jaar voert de gemeente ook al voor in totaal 13 miljoen euro aan bezuinigingen door. De verwachting is dat 85 procent van dit bedrag daadwerkelijk wordt bezuinigd. 'De rek is uit onze begroting, onze opties om te bezuinigen raken uitgeput', vertelt de wethouder.

De grote tekorten concentreren zich vooral binnen het sociaal domein. Door een opeenstapeling van financiële tegenvallers is er ook de komende jaren geen ruimte voor nieuw beleid. 'Wel is er ruimte vrijgemaakt voor het zogenaamde wettelijk nieuw beleid. Dit wettelijk nieuw beleid kan dus gewoon doorgang vinden.'

Minder geld van het Rijk

Met de aangekondigde maatregelen denkt het gemeentebestuur de begroting van 2020, 2021 en 2023 sluitend te krijgen. In 2022 krijgt Zutphen vermoedelijk een stuk minder geld van het Rijk, waardoor het dekkingstekort in dat jaar een stuk hoger ligt dan de besparingen van 2,6 miljoen euro.

'Het resterend tekort over dat jaar, van ongeveer 2 miljoen euro, wordt incidenteel gedekt', aldus de wethouder van financiën. Waar dat geld vandaan moet komen, is nog niet bekend. 

Welke bezuinigingen het college vanaf 2020 gaat doorvoeren wordt op 4 november bekend. Dan beslist de raad over de programmabegroting Zutphen 2020-2023. 

Zie ook: Zutphen moet langdurig op dieet: tot 2023 geen ruimte voor extra uitgaven

Het laatste nieuws uit Zutphen

 • Fors minder windmolens in Cleantech Regio, focus nu op zonnepanelen

  15 april 2021
  ZUTPHEN - Tientallen windmolens zouden er in het noorden van Gelderland komen, maar voorlopig kunnen die plannen grotendeels de ijskast in. Dat blijkt uit het ontwerp van de nieuwe Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio.
 • Zutphen bezuinigt door: dit gaat er veranderen

  10 november 2020
  ZUTPHEN - Met wat kleine wijzigingen heeft de Zutphense gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar unaniem aangenomen. Wederom staat er een bezuinigingsronde voor de deur, die inwoners gaan voelen bij de parkeermeter en bij het betalen van belastingen.
 • Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona

  27 mei 2020
  ZUTPHEN - Op basis van de eerste maanden van 2020 verwacht Zutphen dit jaar een financieel nadeel van ruim 1 miljoen euro. De effecten van de coronacrisis zijn dan nog niet meegerekend. Doet de gemeente dat wel, dan wordt het tekort naar verwachting dubbel zo groot.
 • Zutphen mag 14 panden nu verkopen

  13 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.
 • Zutphen slaagt er nog niet in om nieuwe boa's aan te trekken

  11 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is er nog niet in geslaagd om het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de stad uit te breiden. De gemeenteraad gaf het college begin dit jaar de opdracht om twee nieuwe handhavers aan te stellen, omdat een vacaturestop als gevolg van de bezuinigingen leidde tot relatief grote onderbezetting bij het team Toezicht en Handhaving.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend