Logo De Belofte

LICHTENVOORDE - Oost Gelre komt structureel 3 miljoen euro per jaar te kort, hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitgaven in het sociaal domein. Daarom krimpt de gemeentelijke organisatie in, wordt er bezuinigd op openbaar groen en gaan de burgers zes procent meer onroerende zaakbelasting (ozb) betalen.

De ozb gaat omhoog naar acht procent, zo luidt het voorstel van het college aan de gemeenteraad. De inwoners in Oost Gelre betalen nu twee procent. 'Daarmee zijn we na Aalten de laagste in de Achterhoek', zegt wethouder Karel Bonsen van Oost Gelre. 'Dat betekent dat een gemiddeld gezin met een woning van 200.000 euro volgend jaar 20 euro meer aan ozb gaat betalen.'

'Geen invloed'

Bonsen wijst voor de oorzaak van de financiële rampspoed naar Den Haag, want de uitgaven in het sociaal domein bedragen zo'n 27 miljoen euro. Oost Gelre wordt in de zorg geconfronteerd met het grootste gat in de begroting. 'Dat tekort van zo'n twee miljoen euro is ontstaan door besluiten op rijksniveau, daar hebben wij geen invloed op. Maar we moeten het als gemeente wel oplossen', zegt de wethouder met financiën in portefeuille.

Gemeenten moeten de zorg met een budget vanuit Den Haag zelf organiseren en leggen er geld bij. Het Rijk komt daarom met een bijdrage voor de komende drie jaar. Bonsen: 'We komen elk jaar twee miljoen te kort en we rekenen erop dat de bijdrage uit Den Haag structureel wordt. Daar zien ze ook dat het in Nederland in het sociaal domein gierend uit de hand loopt.'

Sport, welzijn en cultuur

Bonsen stelt nadrukkelijk dat er niet wordt bezuinigd op de subsidies voor sport, welzijn en cultuur. 'Het college is trots op op het verenigingsleven en de vele vrijwilligers die Oost Gelre telt. We gaan niet korten op de subsidies.'

Ook de grotere projecten, die reeds in gang zijn gezet, gaan door. Zoals de bouw van het IEKC en het IKC, de beide scholen in respectievelijk Lichtenvoorde en Groenlo. Of zoals de bouwplannen voor de Dijkstraat in Lichtenvoorde en de woonvisie voor de kleine kernen (vijftien woningen per kern erbij).

En dat geldt ook voor de realisatie van een nieuwe sporthal naast scholengemeenschap Marianum, waarover overeenstemming blijkt te zijn met het Marianum over een bijdrage in de bouwkosten. De directie van de school stond daar in eerste instantie niet om te springen. Wethouder Bonsen haalt de schouders: 'Dat gaat door.'

Eigen vlees

Waar wordt dan wel op bezuinigd, behalve de ozb-lasten voor de burgers en drie ton op het openbaar groen? 'We gaan in eigen vlees snijden', zegt Bonsen, doelend op het inkrimpen van de gemeentelijke organisatie in de komende vier jaren met 300.000 euro. 'We hopen dat vooral op te vangen met natuurlijk verloop en het schuiven met mensen, daar waar mogelijk.'

In de jeugdzorg, waar 10 miljoen euro in omgaat, hoopt Oost Gelre middels 'preventie aan de voorkant' 300.000 euro te bezuinigen. Oftewel inzetten op het voorkomen van problemen zodat er minder kosten hoeven te worden gemaakt.

Verder wordt het Wmo-loket in Groenlo gesloten, omdat er volgens Bonsen amper gebruik van wordt gemaakt. De gratis ZOOV-pas voor taxivervoer gaat naar 50 euro per jaar. Van de 1200 passen die zijn uitgedeeld in Oost Gelre blijven er namelijk 400 onbenut. 'In omliggende gemeenten betalen de inwoners ook een eigen bijdrage', aldus Bonsen.

Minimabeleid gelijk trekken

Het minibeleid wordt gelijk getrokken met Winterswijk en Berkelland, de beide gemeenten waarmee Oost Gelre samenwerkt in de sociale dienst SDOA. 'We kennen een ruimer minimabeleid en door dat gelijk te schakelen met de andere gemeenten levert dat Oost Gelre een besparing op.'

Het college neemt op 17 september een besluit over de begroting met de voorgestelde bezuinigingen en de gemeenteraad komt op 5 en 6 november aan zet tijdens de twee raadsvergaderingen over de begroting.

Bonsen heeft in een vorige periode als wethouder ook met het bezuinigingsbijltje moeten hakken. 'Dat was in 2010, 2011 en dat was pittiger, met onder meer de voorgestelde bezuinigingen voor het zwembad Meekenesch.' Dat zorgde voor veel weerstand onder de bevolking en het overdekte bad wordt sindsdien door vrijwilligers in de benen gehouden.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend