Logo De Belofte

NIJMEGEN - Nijmegen wil zo spoedig mogelijk van het rijk weten welke bouwprojecten niet kunnen doorgaan door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die zette in mei een streep door het PAS waardoor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in heel Nederland, zoals agrarische activiteiten, industrie, infrastructuur en woningbouw mogelijk gevaar lopen. In Nijmegen zijn nog geen concrete projecten die stilliggen maar de onzekerheid daarover zorgt wel voor onrust bij projectontwikkelaars.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd in 2015 ingevoerd om nieuwe projecten door te kunnen zetten. De bedoeling van het PAS was om de natuur te versterken en tegelijkertijd economische groei mogelijk te maken. Door zowel het verminderen van stikstofuitstoot als het aanpakken van de gevolgen in de natuur, zou er weer extra ruimte moeten ontstaan voor nieuwe economische activiteiten die stikstof uitstoten.

De uitspraak van de Raad van State houdt in dat het PAS niet mag worden gebruikt als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In Nijmegen gaat het dan om het gebied Rijntakken langs de Waal.

'Rijk zou in augustus al regels geven'

Noël Vergunst denkt dat veel projecten wel door kunnen gaan, omdat ze een passende beoordeling hebben gekregen. ‘Bij de Waalsprong hebben we het berekend en we denken dat het kan.' Maar Vergunst wacht nog op een rekenmodule vanuit het rijk die in augustus zou komen maar er nog altijd niet is.

'Dat veroorzaakt onrust bij ontwikkelaars. Er wordt door sommigen in de krant geschreven dat alles op slot gaat. Dat geldt niet voor Nijmegen, maar die ontwikkelaars lezen ook de krant waardoor je het risico loopt dat ze niet meer verder willen met plannen.'

Daarnaast wijst de wethouder op het risico dat er meer juridische processen doorlopen moeten voordat de schop de grond in kan. 'En dat zorgt voor extra vertraging.'

'Kritische blik wel terecht'

Vergunst (GroenLinks) is het trouwens wel eens met de kritische blik op de impact van landbouw, industrie, verkeer en woningbouw op de uitstoot van stikstof en ammoniak. 'Het is volkomen terecht dat we daar goed naar kijken. Daarom kijken we in Nijmegen al jarenlang naar de gevolgen van onze projecten op natuurgebieden.'

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Twee Nijmegenaren krijgen gebiedsverbod tijdens intocht Sinterklaas

  12 november 2019
  NIJMEGEN - Twee voorstanders van Zwarte Piet die zaterdag bij de intocht van Sinterklaas in Nijmegen de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet onmogelijk willen maken krijgen een gebiedsverbod. Ze mogen die dag niet in het centrum van de stad komen.
 • Inwoners Lent plaatsen nepflitspaal: ‘Verkeer rijdt veel te hard’

  11 november 2019
  NIJMEGEN - Inwoners van Lent, bij Nijmegen, zijn het zat. Automobilisten rijden volgens hen veel te hard over de Mauritssingel en daarom zijn ze de actie Rem voor Lent gestart.
 • Rechter buigt zich over 'lawaaierig' schoolpleintje in Nijmegen

  05 november 2019
  NIJMEGEN - Het was deze zomer nieuws dat zelfs de internationale media haalde. Kinderen in Nijmegen die niet meer mogen spelen op hun schoolplein op straffe van een dwangsom van 10.000 euro voor basisschool De Buut. Vandaag treffen de klagende omwonenden en de school elkaar voor de rechter in een kort geding. Die rechter gaat eerst zelf poolshoogte nemen op het plein tijdens een zogenoemde schouw.
 • Niet een, niet twee, maar mogelijk drie referenda in Nijmegen

  01 november 2019
  NIJMEGEN - Als het aan de Nijmeegse partij VoorNijmegen.NU ligt komt er een referendum over drie thema's in de stad. Het gaat om de versmalling van de Graafseweg, bussen op de Waalkade en de bouw van een moskee op het Jonkerbosplein.
 • Stikstof of niet, Nijmegen kan lekker woningen bouwen

  01 november 2019
  NIJMEGEN - Nijmegen is verrast door de enorme woningbehoefte die uit onderzoek naar voren komt, laat wethouder Noël Vergunst weten. Wel denkt hij de 10.000 woningen die voor 2030 nodig zijn, te kunnen realiseren. Ondanks de stikstofproblematiek en PFAS-crisis denkt hij volop door te kunnen bouwen.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend