Logo De Belofte

BARNEVELD - Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders heeft de kwestie rond de mogelijk vervuilde grond in woonwijken onderschat en daarin te afwachtend gehandeld. Daardoor werd het gemeentebestuur vorig najaar overvallen door een uitzending van het programma Zembla, waarin gesteld werd dat vervuilde grond van afvalverwerker Vink uit datzelfde Barneveld in woonwijken is toegepast.

Dat staat te lezen in het rapport van de onafhankelijke commissie, die de handelwijze van het Barneveldse gemeentebestuur in de zogenoemde 'zandkwestie' heeft onderzocht. Het onderzoek onder leiding van VVD-kopstuk Bas Eenhoorn is gedaan op verzoek van de gemeenteraad van Barneveld.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Regie ontbrak

De gemeente verloor door de afwachtende houding de regie in het proces, stelt Eenhoorn in het onderzoeksverslag. Zo kon het gebeuren dat op de bewonersavond, die vlak na de uitzending werd gehouden, de provincie ontbrak. Daardoor kon die bewuste avond op veel vragen geen antwoord worden gegeven.

Ook gaf Barneveld in het afgelopen jaar meerdere malen aan dat zaken niet gecommuniceerd konden worden omdat nog werd gewacht op het Openbaar Ministerie. De commissie-Eenhoorn schrijft dat Barneveld daar in het belang van de betrokken bewoners een andere afweging had kunnen maken.

Veeg uit de pan

In het rapport krijgt de oppositiepartij Lokaal Belang een veeg uit de pan. De partij van fractievoorzitter Mijntje Pluimers zou de zandcrisis teveel gepolitiseerd hebben door het aanvragen van interpellatiedebatten en het indienen van moties. Dat heeft volgens de commissie Eenhoorn veel ambtelijke capaciteit gevergd, die ook anders ingezet had kunnen worden. Overigens concludeert Eenhoorn ook, dat er in de raad geen eenheid aanwezig is, die voor de belangen van de betrokken bewoners staat. En dat heeft in deze kwestie 'belemmerend' gewerkt.

Schijn van belangenverstrengeling

De commissie heeft ook gekeken naar eventuele belangenverstrengeling tussen de gemeente Barneveld en afvalverwerker Vink, waar de omstreden partij grond vandaan kwam. Vink is als dienstverlener weliswaar van groot belang voor Barneveld en de provincie, maar dat heeft de handelwijze van de gemeente niet beïnvloed, stelt Eenhoorn.

Die schijn van belangenverstrengeling werd bij de bewoners wél gewekt, toen Vink en de gemeente gezamenlijk arriveerden bij de bewonersbijeenkomst in november. Die schijn werd versterkt door de ruimte die een vertegenwoordiger van Vink kreeg tijdens die avond om een toelichting te geven. 

Alsnog in gesprek

De commissie-Eenhoorn wil niet over 'goed' of 'fout' spreken, maar heeft wel een aantal adviezen voor het gemeentebestuur. Eén daarvan is dat de gemeenteraad veel vaker en in een veel vroeger stadium betrokken moet worden bij dit soort gevallen. Ook krijgt de gemeente het advies alsnog in gesprek te gaan met de betrokken bewoners en daarin helder aan te geven wat de gemeente wel en niet voor hen kan doen. 

Het laatste nieuws uit Barneveld

 • Digitaal stemmen gaat mis, maar uitslag geldt wel

  13 november 2020
  BARNEVELD - Vanwege de coronacrisis vergaderen politici vanuit huis. Ze stemmen dan digitaal. Maar dat is wel even wennen. Tijdens de raadsvergadering van Barneveld ging het donderdagavond mis. Een raadslid wilde vóór een motie stemmen, maar drukte per ongeluk op het verkeerd knopje.
 • Lokaal Belang Barneveld: stop herindeling Scherpenzeel

  14 september 2020
  BARNEVELD - Lokaal Belang, een oppositiepartij in de gemeente Barneveld, heeft de commissaris van de Koning verzocht om het herindelingsproces van Scherpenzeel te stoppen. De provincie wil Scherpenzeel graag bij Barneveld indelen. De meerderheid van de gemeenteraad in Scherpenzeel is daar tegen. Lokaal Belang uit Barneveld sluit zich daarbij aan.
 • Aart de Kruijf vertrekt na 15 jaar als wethouder in Barneveld

  08 juli 2020
  BARNEVELD - Aart de Kruijf vertrekt na ruim 15 jaar als wethouder in Barneveld. De zichtbaar geëmotioneerde wethouder zei 'met pijn in het hart' te vertrekken. Bennie Wijnne is voorgedragen door de SGP als opvolger. De raad zal later beslissen over die voordracht. Wijnne zit nu in de Statenfractie van de SGP en woont in Barneveld.
 • Noodlijdend theater ontslaat helft van personeel

  03 juli 2020
  BARNEVELD - De culturele sector heeft het zwaar door de coronacrisis. Het Schaffelaartheater in Barneveld heeft al maanden geen inkomsten, maar de kosten lopen wel door. “We hebben geen enkel verdienmodel het komende halfjaar.” De instelling ziet dan ook geen andere optie dan een meerderheid van de oproepkrachten én het vaste personeel te ontslaan. Met pijn in het hart.
 • Barneveld staat open voor herindeling met Scherpenzeel 'maar alleen als zij ook willen'

  04 juni 2020
  BARNEVELD - Uit goed nabuurschap wil Barneveld met Scherpenzeel om tafel om over een gezamenlijke toekomst te praten. Barneveld vindt het belangrijk dat er in beide gemeenten draagvlak is voor een herindeling en dat er snel duidelijkheid komt. Het college van Scherpenzeel wil zelfstandig blijven.

Overig verkiezingsnieuws

 • Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

  13 mei 2021
  ARNHEM - Hoewel de woning die zij vorig jaar kocht al in volle aanbouw zou moeten zijn, kijkt Xeni Frencken nog altijd uit over braakliggend terrein. Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied.
 • Wethouder moet marktwerking in de zorg toch onderzoeken

  13 mei 2021
  ARNHEM - De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee zal toch onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om minder marktwerking in de zorg te krijgen. De raad droeg hem dat eerder op, maar vond dat hij dat niet of onvoldoende uitvoerde. Een motie van treurnis over het handelen van de wethouder werd alleen door een flink deel van de oppositie gesteund.
 • Brugklassers planten zelfgekweekte bloemen in wijken

  12 mei 2021
  ARNHEM - 700 brugklassers van vijf Arnhemse scholen fleuren sinds woensdag de wijken op met zelfgekweekte bloemen en planten. De gemeente heeft geld gekregen voor het project om getroffen jongeren in coronatijd te helpen. "Het maakt de buurt ook wat vrolijker", vertelt een van de leerlingen.
 • Het woonwagenkamp zit bomvol, onderzoek naar nieuwe locaties

  11 mei 2021
  WAARDENBURG - De gemeente West Betuwe kijkt naar drie mogelijk nieuwe locaties voor woonwagens in Waardenburg en Tuil. Nu is woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg overvol. Op deze plek is plaats voor zes woonwagens, maar er staan er een stuk meer.
 • Opnieuw ziet VVD lokale politici vertrekken: 'Niet altijd eens met gang van zaken'

  11 mei 2021
  HATTEM - Voor de derde keer in anderhalf jaar stappen Noord-Veluwse VVD-fractieleden uit hun gemeenteraadsfractie. Na Rick van Velthuijsen (Elburg) en Jeroen Snaterse (Nunspeet) maakten Gina Guldenaar en Albert de Boer dinsdag bekend de Hattemse VVD-fractie te verlaten en door te gaan als nieuwe partij, HattemCentraal. Volgens Erik van Enk, de voorzitter van VVD Hanzenetwerk regio Zwolle, zijn de beslissingen niet met elkaar verbonden.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend