Logo De Belofte

VOORTHUIZEN - De strijd om mogelijk windmolens te plaatsen bij recreatiegebied Zeumeren gaat door. Zeumeren langs de A1 is dé toeristische trekpleister van de gemeente Barneveld. Windmolens maken het gebied mogelijk onaantrekkelijker voor toeristen. Volgens het actiecomité zijn er rapporten waaruit blijkt dat er tot 35 procent minder toeristen komen: 'Dat betekent een miljoenenverlies.'

Barneveld wilde Zeumeren begin dit jaar niet op voorhand uitsluiten bij het gemeentebreed locatieonderzoek naar mogelijke windmolenlocaties.

Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE protesteerde daar flink tegen en vindt dat de gemeente dat juist op voorhand moest doen, omdat windmolens bij Zeumeren in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Ook bestond het risico dat de gemeenteraad de regie zou kwijtraken en de provincie de gemeente mogelijk in een later stadium kan dwingen om daar windmolens te plaatsen.

Het college van burgemeester en wethouders gaf op zijn beurt aan dat het beter was Zeumeren geen voorkeursbehandeling te geven door op voorhand al 'nee' te zeggen. De gemeenteraad kon Zeumeren niet alsnog later als voorkeurslocatie aanwijzen. De meerderheid van de gemeenteraad gaf ook aan de windmolens liever op een andere locatie te willen, maar besloot het college te volgen.

Juridisch onderzoek

Het actiecomité heeft daarna nog een aantal keer aangestuurd op een juridisch onderzoek naar de juiste stelling, maar de gemeente vond dat niet nodig. Voor de actiegroep was dat reden om zelf een advocaat in te huren. Zijn onderzoek onderschrijft de stelling van de actievoerders.

Volgens het actiecomité heeft de raad nu op basis van verkeerde informatie haar beslissing genomen. Ze wil het stuk van de advocaat inbrengen en hoopt dat de gemeenteraad het punt opnieuw wil agenderen.

Zie ook: Ondanks protest Zeumeren gaat Barneveld door met onderzoek windturbines

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend