Logo De Belofte

ARNHEM - De aanpak van geradicaliseerde personen in Arnhem is 'doelgericht en breed gedragen'. Maar het onderwijs is te weinig betrokken in de radicaliseringsaanpak en er mist ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen die tot spanningen leiden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Er lopen overigens nog 36 casussen.

door Huibert Veth

Het onderzoek vond plaats in opdracht van burgemeester Ahmed Marcouch naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Gelderland. Arnhem zou met zijn aanpak onder meer veel minder in de haarvaten van de samenleving zitten dan ze doet voorkomen.

Zie ook: Kritiek op radicaliseringsaanpak Arnhem: 'Brandjes blussen in plaats van voorkomen'

Over de aanpak van specifieke personen die radicaliseren zijn de onderzoekers positief. Deze is 'doelgericht en breed gedragen'. De betrokken organisaties werken soepel en effectief samen. Jongerenwerkers en ouders worden hierbij goed ondersteund. Terugkoppeling naar de melder van een radicaliserend persoon kan wel beter.

Tien gevallen uitgereisd

Sinds 2013 zijn er in Arnhem 69 individuele casussen aangemeld. Hiervan lopen er nog 36. Daarvan zijn er tien personen vertrokken naar Syrië en zitten er zeven vast.

Het beeld van de ondersteuning van organisaties en burgers die te maken kunnen krijgen met radicalisering is wisselend. Gemeente, politie en welzijnsorganisaties hebben regelmatig contact en beschikken over veel kennis en kunde.

Onderwijs onvoldoende toegerust

Het onderwijs is niet structureel betrokken. Scholen worden wel benaderd, maar geven aan te weinig capaciteit te hebben om dit soort vraagstukken op te pakken. Ook de angst voor reputatieschade wanneer radicalisering openlijk wordt besproken, speelt volgens het onderzoek een rol. Veel onderwijzers voelen zich onvoldoende toegerust om het probleem te herkennen en te handelen.

Bij signalen van radicalisering zoeken scholen contact met de ouders, maar die zijn vaak niet in staat om te handelen. Vervolgens staat een docent met lege handen. Ook de continuïteit in contactpersonen binnen bijvoorbeeld jeugdbescherming en de wijkteams wordt als een probleem ervaren.

Te weinig zichtbaar

De gemeente schiet tekort met de aandacht voor de versterking van de sociale samenhang, die meer op preventie is gericht. De aanpak heeft meer structuur nodig en is te weinig zichtbaar, aldus de onderzoekers. Overleg tussen partners ontbreekt hierbij.

Scholen en organisaties missen bijvoorbeeld ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen, zoals arrestaties of aanslagen, die tot spanningen in de klas of op straat leiden. Ook gebeurtenissen in Turkije of het Midden-Oosten kunnen voor specifieke Arnhemse gemeenschappen dichtbij voelen, stellen de onderzoekers.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Hoewel het verantwoordelijkheidsgevoel onder de organisaties gemiddeld hoog is, zijn er in het onderzoek toch betrokkenen die aangeven zich niet verantwoordelijk te voelen om te handelen bij radicalisering. Terwijl trainingen en beleidsdocumenten hen wel op deze verantwoordelijkheid wijzen. Dat kan volgens de onderzoekers leiden tot afkering van het probleem.

Verantwoordelijkheidsgevoel binnen organisaties om te handelen bij radicalisering. Tekst gaat door onder de afbeelding:

'Salafistische organisaties verbieden'

Marcouch is blij met de aanbevelingen uit het onderzoek. 'In Arnhem wonen gebroken families met zonen en dochters die gedood, vermist of gevlucht zijn. We blijven in onze aanpak leren, want wij willen onze stad optimaal beschermen.' De burgervader blijft naar mogelijkheden zoeken om salafistische organisaties te verbieden.

Volgens SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink bevestigen deze resultaten het eerdere onderzoek van Omroep Gelderland. 'De aanpak van mensen die al geradicaliseerd zijn, lijkt goed te gaan. Maar de aanpak om te voorkomen dat mensen radicaliseren niet.' Hij wil hier opnieuw met de burgemeester over in debat.

'Zoekende naar eigen identiteit'

ChristenUnie-leider Daniël Becker denkt dat de aanbevelingen goed over te nemen zijn, zonder dat deze het karakter van de Arnhemse radicaliseringsaanpak hoeven te wijzigen. Guus van der Laak (Arnhem Centraal) vindt de contacten met het onderwijs een aandachtspunt. 'Het gaat over jeugd die nog zoekende is naar een eigen identiteit. Juist in die fase zijn ze erg gevoelig voor beïnvloeding.'

Raadslid Rebin Maref (VVD) pleit voor een 'denktank' met lokale partners die onderzoekt hoe actuele gebeurtenissen aanleiding kunnen zijn voor spanningen.

Zie ook:

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
 • Laatste strohalm in strijd tegen bouw in Arnhemse uiterwaarden

  24 september 2021
  ARNHEM - Kunnen er in de uiterwaarden van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk op een goede en veilige manier woningen worden gebouwd? Het is een slepende discussie in de Rijnstad, waar zelfs een college op viel. Vrijdag vechten de tegenstanders voor hun voorlopig laatste kans, als de zaak voorkomt bij de Raad van State.
 • Streep door plan Arnhems Stadstheater: 100 miljoen euro te gortig

  23 september 2021
  ARNHEM - Er gaat een streep door het plan om het Arnhemse Stadstheater te vernieuwen en daarbij huisvesting voor toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans te creëren. Bij de uitwerking ervan bleken de kosten steeds verder de pan uit te reizen tot inmiddels ruim 100 miljoen euro. De raad had gevraagd het financiële plaatje op maximaal 73 miljoen euro uit te laten komen.
 • 'De aanpak van seksuele uitbuiting is nog niet zo vanzelfsprekend als die van hennep'

  23 september 2021
  ARNHEM - De aanpak van seksuele uitbuiting gaat nog niet met de vanzelfsprekendheid waarmee dat bijvoorbeeld bij hennep gebeurt. Dat stelde burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad. Toen hij eind juli een illegaal prostitutiepand aan de Boulevard Heuvelink sloot was dat 'historisch', terwijl dat bij hennepteelt zeer gebruikelijk is, ziet de burgervader.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend