Logo De Belofte

LICHTENVOORDE - Een onderzoek naar de woningbouwbehoefte van Oost Gelre laat zien dat er meer vraag is dan aanbod in iedere kern van de gemeente. Het college wil daarom snel aan de slag om in totaal tweehonderd woningen te laten realiseren.

'De conclusies van dit onderzoek liggen in de lijn met de recentere prognoses die een vergelijkbaar beeld laat zien', aldus wethouder Bart Porskamp. 'We willen jaarlijks monitoren en bouwen naar de actuele behoefte.' Uit het onderzoek blijkt dat er een behoefte is aan tussen de 460 en 660 woningen tot 2025. In totaal zijn er voor 357 woningen plannen in de voorbereiding of uitvoering. Dit betekent dat er nog een opgave voor tweehonderd woningen ligt. Oost Gelre vindt het belangrijk dat nieuwe woningen bijdragen aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit en het oplossen van een mogelijke mismatch binnen de bestaande woningvoorraad.

De gemeente heeft in overleg met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen een visie opgesteld omtrent het wonen. In Lichtenvoorde gaat Oost Gelre aan de slag met vrijkomende scholen, waarmee ook een gedeelte van de behoefte ingevuld kan worden. In het buitengebied blijft er volgens de gemeente voldoende ruimte voor woningbouwsplitsing, functieverandering en mantelzorg. Het voorstel wordt op 3 september in de commissie en op 17 september in de gemeenteraad besproken.
 

Door: Mediapartner REGIO8

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend