Logo De Belofte

ELST - Binnenkort wordt duidelijk of de gemeente Overbetuwe of de provincie Gelderland een vergunning gaat verlenen voor de Railterminal Gelderland (RTG). Die afspraken gaan onder andere over de beperking van overlast voor omwonenden. Tijdens een extra vergadering overlegt de raad op 21 augustus wat de beste keuze is voor de burger.

door Thomas Overdijk

De komst van de RTG is volgens veel partijen niet meer tegen te houden. De terminal moet ter hoogte van Valburg worden gerealiseerd en vormt een overslagpunt van trein op vrachtwagen, of andersom. Daarbij is ook sprake van de overslag van gevaarlijke stoffen.

Sinds de aankondiging zijn er meer dan honderd bezwaren ingediend van omwonenden. Zij maken zich zorgen over geluids- en lichtoverlast, onveilige verkeerssituaties en fors meer vrachtverkeer. De provincie wil de RTG vanwege een landelijk en provinciaal belang en stelt dat deze zorgt voor meer werkgelegenheid en meer transport over het spoor, in plaats van over de weg.

Zie ook: Provincie krijgt 126 zienswijzen over Railterminal Gelderland

Wie krijgt voor het zeggen?

Nu rest een belangrijke vraag: wie wordt het bevoegd gezag over de RTG? Er moet aan een nog onbekende exploitant een vergunning verleend worden. Het kan de provincie zijn die de vergunning verleent, maar ook de gemeente, zoals in eerste instantie is afgesproken.

Wordt dat de gemeente, dan kan Overbetuwe binnen wettelijke kaders bepaalde milieuaspecten (zoals licht, geluid, externe veiligheid) sturen en heeft zij bijvoorbeeld iets te zeggen over openingstijden van het terrein. Wordt de provincie bevoegd gezag, dan wordt bij het opstellen van de voorschriften voor het gebied geen rekening gehouden met het beleid van de gemeente.

Het moet eerst veiliger

Omdat het huidige externe veiligheidsbeleid (dat gaat over risico's voor mensen en het milieu bij de behandeling van gevaarlijke stoffen) van de gemeente de Railterminal niet toelaat, kan Overbetuwe de vergunning niet verlenen. De veiligheidsrisico's zijn volgens onderzoeken niet groot, maar omwonenden maken zich wel degelijk zorgen.

De provincie geeft aan dat de gemeente het voor het zeggen krijgt wanneer zij het beleid aanpast. Volgende week woensdag heeft de raad een extra vergadering ingepland zodat fracties kunnen bespreken of ze dit überhaupt nog wel willen, of dat ze het allemaal liever aan de provincie overlaten. Na het zomerreces wordt definitief duidelijk wie de boel gaat regelen.

‘Wat kunnen we nu nog betekenen voor de burger?’

Het merendeel van de partijen is fel tegen de komst van de terminal, maar veel van de raadsfracties zien inmiddels wel in dat de RTG er hoe dan ook komt. Als de gemeente uiteindelijk bevoegd gezag wordt over de terminal, kan dat mogelijk wél betekenen dat de negatieve impact enigszins verlicht wordt.

‘Naar mijn mening moeten we dat alleen willen als onze invloed voor de burgers beter is dan die van de provincie', vertelt Aad Noordermeer van Burgerbelangen Overbetuwe (BOB). 'Wij stemden destijds tegen de RTG, maar het proces gaat toch verder. Daarom moeten we kijken wat we nu nog kunnen betekenen voor omwonenden.'

'De raad heeft heeft het college gevraagd ervoor te zorgen dat gemeente de vergunning kan verlenen', stelt Richard Beune van het CDA. 'Dat heeft het college toen met de provincie geregeld. Daarvoor onze dank. Maar nu is de vraag hoe de belangen van onze inwoners het beste gediend worden; de vergunningverlening wel of niet bij de gemeente.'

Zie ook: Stevig signaal Overbetuwe tegen Railterminal: 'Open oor provincie zat met cement dichtgestopt'

‘Wij willen niet dat het ding er komt’

Op provinciaal niveau zit GroenLinks inmiddels in de coalitie. Die partij stemt voor de terminal, terwijl ze eerst stellig tegen was. De lokale Overbetuwse fractie wil er nog steeds niet aan geloven. ‘Zolang er geen schop in de grond zit, blijven wij strijden tegen de komst van de RTG’, verkondigt fractielid Hanneke Bruinsma. ‘Wij begrijpen nog steeds niet hoe dit plan er in eerste instantie is gekomen. GroenLinks is dan ook helemaal niet bezig met de vergunning, wij willen gewoon niet dat het ding er komt.’

Zie ook:

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend