Logo De Belofte

TIEL - Tiel zal de portemonnee moeten trekken om de stad met het nieuwe afvalsysteem schoon te houden. Met die boodschap gaat wethouder Frank Groen in september naar de gemeenteraad. Met afvalverwerker Avri is hiervoor een plan gemaakt. Het extra schoonmaken en opruimen, extra bekeuren en het geven van voorlichting kost tot eind volgend jaar ruim twee ton.

door Menno Provoost

Anderhalve maand geleden begon in Rivierenland een systeem van 'omgekeerd inzamelen' met ondergrondse containers voor restafval. Tiel wilde dit systeem eigenlijk niet, maar dolf bij de stemming in de regio het onderspit.

Het zou erg duur worden wanneer alleen Tiel het oude systeem zou houden, of een ander systeem in zou voeren dan de andere gemeenten. 'We hebben onze zorgen over het omgekeerd inzamelen uitgesproken', zegt wethouder Frank Groen. 'Maar we hebben niet sikkeneurig in een hoekje gezeten.'

'We zijn aan de slag gegaan om maatregelen te bedenken om Tiel zo schoon mogelijk te houden. Als het dan toch komt, moeten we ons best doen om te zorgen dat het zo goed mogelijk ingevoerd wordt. Dat is wat we nu aan het doen zijn.'

'Geen zwijnenstal'

De eerste ervaringen met het omgekeerd inzamelen lijken ook in Tiel niet tegen te vallen. 'Wat ik van Avri begrepen heb, is dat het op zich een zachte landing is', zegt Groen. 'Er zijn natuurlijk best wel problemen her en der, maar het is gelukkig niet één grote zwijnenstal geworden. Daar ben ik blij om. Het zegt ook wel iets over hoe onze inwoners met dit systeem omgaan.'

'Stedelijk karakter'

Volgens Groen is het vanwege het stedelijke karakter van Tiel en de bevolkingssamenstelling, met onder meer een grote groep arbeidsmigranten, noodzakelijk dat hier andere maatregelen getroffen worden dan elders in Rivierenland. Zo moet er ook in het weekend vuilnis opgehaald worden en extra toezicht gehouden worden op mensen die hun afval bij de container plaatsen.

De containers moeten vaker schoongemaakt worden, bijplaatsingen moeten sneller weggehaald worden en er is meer voorlichting nodig in verschillende talen. Ook bij de openbare prullenbakken moet goed in de gaten gehouden worden dat mensen er geen huisvuil in dumpen.

Experimentele maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van kunstgras met bloemetjes rond een container om mensen ervan te weerhouden hier vuilnis op te plaatsen.

Kosten

Al met al lopen deze maatregelen flink in de papieren. Als de gemeenteraad instemt, en de maatregelen in september ingaan, zijn de kosten voor dit jaar berekend op bijna 90.000 euro extra. In 2020 kost het een kleine 130.000 euro. Aanvankelijk was de gedachte dat dit vanuit Avri, dus door alle deelnemende gemeenten, betaald zou worden. Maar dat zit er niet in.

Groen: 'In eerste instantie waren we in de veronderstelling dat er bij Avri een projectoverschot zou kunnen zijn. Nu we bijna aan het eind zitten van de invoering van het nieuwe systeem lijkt dat niet zo te zijn. Wat wij samen met de Avri gedaan hebben is kijken wat we nog zouden kunnen. Het is nu aan de raad om te zeggen: wij zijn het eens met deze maatregelen en vinden het nodig. En daar hebben we ook geld voor over.'

Maatwerk

Met de tegenstand tegen het omgekeerd inzamelen heeft Tiel, samen met de gemeente West Maas en Waal, wel de discussie op gang gebracht om binnen het samenwerkingsverband aan individuele wensen van gemeenten tegemoet te komen. Zo is er een voorstel uitgewerkt waarin de gemeenten afzonderlijk kunnen kiezen en betalen voor het apart inzamelen van incontinentiemateriaal.

Als gemeenten hiervoor kiezen, kan dat pas in de loop van volgend jaar ingaan. 'Avri is hard op weg om de eerste gemeenschappelijke regeling in onze regio te worden die echt maatwerk mogelijk gaat maken', zegt Groen. 'In september hebben we daarover een platformbijeenkomst met de gemeenteraden. Zo kun je als gemeente aangeven wat je wel en niet wil, en daar komen dan uiteindelijk de kosten uit. Dat lijkt me ook het meest toekomstbestendig.'

Beluister hier het interview met Frank Groen

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend