Logo De Belofte

OOSTERWOLDE - Het plan voor een Multifunctioneel Centrum op sportpark De Heughte in Oosterwolde mag uitgevoerd worden. De gemeenteraad van Oldebroek stemde donderdagavond unaniem in met het voorstel van het college, om geld en grond beschikbaar te stellen voor de realisatie van het burgerinitiatief Hart van Oosterwolde.

door Rik Kapitein

Sinds een uitspraak van de gemeenteraad in november 2017 is een groep burgers bezig met de ontwikkelingen van het plan 'Hart van Oosterwolde'. In dat plan worden het dorpshuis, een gymzaal en appartementen verplaatst naar sportpark De Heughte, waar VSCO'61 gevestigd is. Op die manier ontstaat een groot Multifunctioneel Centrum, met een belangrijke functie voor Oosterwolde.

2,4 miljoen euro

Het plan, dat volledig is ontwikkeld door bewoners van Oosterwolde, kost de gemeente zo'n 1,9 miljoen euro. Daarnaast stelt de gemeente een stuk grond beschikbaar, ter waarde van een half miljoen euro. 'Meer dan dit mag het niet gaan kosten', was een belangrijke voorwaarde van verschillende partijen.

Dinsdagmiddag had het bestuur van basisschool De Wegwijzer nog een brief naar de raad gestuurd, waarin zorgen over verkeersveiligheid te lezen waren. De verschillende partijen waren het met elkaar eens dat dit bezwaar te laat kwam, en dat er genoeg eerdere mogelijkheden zijn geweest om hierover met de raad in gesprek te gaan.

Belofte

De goedkeuring van het burgerinitiatief is een uitvoering van een van de coalitieafspraken. In het collegeakkoord is te lezen dat de gemeente dorps- en burgerinitiatieven wil faciliteren en ondersteunen.

Naast de goedkeuring voor het plan, werd ook een motie van de SGP aangenomen. In die motie wordt het college verzocht na de realisatie van Hart van Oosterwolde ook nog de verplaatsing van De Heughte te onderzoeken.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend