Logo De Belofte

LIENDEN - Het lijkt maar niet te willen lukken om op het villapark Lingemeer bij Lienden tot een oplossing te komen voor de nieuwe restafvalcontainers. Alle 385 huishoudens maken vooralsnog gebruik van één container die ook nog eens op een plaats staat waar veel bewoners het niet mee eens zijn.

door Menno Provoost

Bewoners van Lingemeer in de gemeente Buren laten het er niet bij zitten. Vanuit de wijk zijn meer dan zeventig bezwaarschriften ingediend tegen de voorgenomen locaties van ondergrondse afvalcontainers. Aanvankelijk waren er vier plekken verspreid over de wijk aangewezen. Vanwege bezwaren daartegen werd een extra bewonersavond gehouden. Daar waren zo'n veertig inwoners aanwezig. De gemeente en Avri trokken de conclusie dat de meeste bewoners liever alle containers gecentreerd bij de ingang van de wijk wilden hebben. Daarvoor werd de hoek van de Betuwe Singel en de Gelderse Singel aangewezen.

Toen dit bekend werd maakten een heleboel bewoners van de wijk weer bezwaar tegen dit besluit. Het bleef daarom bij één container op deze plek, naast het huis van Don van der Linden. 'Ook deze ene vinden wij verschrikkelijk', zegt hij. 'Het is twee meter van mijn grond af, waar mijn kleinkinderen spelen. Het ruikt enorm zeker met warm weer. We zijn er helemaal niet blij mee en hebben ook alternatieven aangegeven. Tien meter verderop, naast de glasbakken. Dat was een mooie oplossing geweest.'

'Het is een drama', zegt ook Rob Hullekes van de Belangenvereniging Lingemeer. 'We hebben nu één container voor de hele wijk op een locatie waar we niet blij mee zijn. In vergaderingen hebben we voldoende andere locaties aangewezen maar daar is geen gehoor aan gegeven. We zijn wel gehoord, maar er is niets mee gedaan.'

Favoriete locatie 'niet beschikbaar'

Ook Hullekes noemt de locatie bij de glasbakken aan de invalsweg als favoriet. Daarnaast zouden er wat hem betreft met name voor ouderen ook nog een tweetal containers in de wijk moeten komen. Volgens Avri is de locatie van de glasbakken als potentiële locatie aangedragen, maar kan de gemeente niet over deze grond beschikken. Deze is van familie De Gans, de oorspronkelijke eigenaar van het gebied waar vroeger een camping lag.

Uiteindelijk zijn de gemeente en Avri voor de overige drie locaties weer terug bij de oorspronkelijke plekken. Hoewel één locatie volgens een woordvoerder naar aanleiding van de bezwaren wel iets aangepast is. Doordat de procedures voor de locaties opnieuw opgestart moesten worden, kan het nog wel even duren voor de containers ook daadwerkelijk geplaatst zijn. Avri is wel van plan op korte termijn in ieder geval tijdelijk een extra container te plaatsen.

Een woordvoerder geeft aan dat de situatie in Lingemeer ook wat betreft Avri niet wenselijk is. 'Doordat we de tijd wilden nemen om tot een nieuw, gedragen besluit te komen, ontbreken er nu drie containers. Daar moet snel iets aan gebeuren en tot die tijd legen we de container natuurlijk zo goed mogelijk. Als het moet gaan we dagelijks rijden.'

'Avri en gemeente kweken weerstand'

Van der Linden blijft zich met een groepje wijkbewoners verzetten tegen de aangewezen locaties voor de containers. Zij hebben helemaal niet het idee dat ze bij het bepalen van de locaties betrokken zijn. 'Wij zijn niet tegen vuilcontainers op zich', zegt medestrijder Ton Ax. 'Het enige dat de bewoners dwars zit is dat wij geen inspraak hebben gekregen in het plaatsen van de containers. De Avri wijst naar de gemeente, de gemeente wijst naar Avri en je krijgt geen antwoorden of antwoorden die niet kloppen. Je krijgt achteraf te horen dat er besluiten zijn genomen en de bezwaren worden gewoon van tafel geveegd. Daar kweek je weerstand mee.'

Voor zo'n 30 van de 516 benodigde containers in heel Rivierenland is nog geen definitieve plek aangewezen. Op dit moment lopen in het gebied nog tussen de 200 en 250 bezwaren tegen het plaatsen van ondergrondse containers. De woordvoerder erkent dat de procedures lang duren en voor inwoners niet altijd goed te volgen zijn. 'Het is moeilijk uit te leggen dat er bezwaren lopen en dat de containers toch gewoon geplaatst worden. Maar het recht van de belanghebbenden wordt wel degelijk gediend. Mocht blijken dat het bezwaar terecht is, dan gaat hij gewoon de grond weer uit.'

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend