Logo De Belofte

NEEDE - De meeste raadsleden van de gemeente Berkelland hebben een slecht gevoel overgehouden aan het proces rondom de plannen voor de Diepenheimseweg 29 in Neede, maar ze hebben dinsdagavond wel unaniem ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan.

door Melanie Lokate

De eigenaar van Diepenheimseweg 29 wilde in eerste instantie een varkensstal bouwen. Er ontstond weerstand en vervolgens heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om deze plannen te voorkomen. Daarna wilde de ondernemer een rijhal voor paarden bouwen. Ook over deze plannen ontstond vorige maand discussie. Omwonenden en de oppositiepartijen in Berkelland vonden dat met deze plannen het open landschap op de Needse Berg werd beïnvloed.

Vertrouwen tussen omwonenden en ondernemer

Na de commissievergadering van 13 juni heeft wethouder Van der Neut met zowel de omwonenden als met de eigenaar gesproken. In die gesprekken heeft de ondernemer aangegeven wat minimaal nodig is voor de bedrijfsvoering.

Ook de omwonenden hebben aangegeven wat voor hen de belangrijkste punten zijn. Vervolgens hebben de partijen samen om tafel gezeten en is er een nieuw plan op tafel gelegd. 'Dit plan houdt rekening met beider belangen. Er is vertrouwen en respect', zegt wethouder Van der Neut.

Minder paarden en geen grote rijhal

In het aangepaste plan wordt er geen rijhal meer gebouwd. Wel wordt de werktuigenberging uitgebreid en krijgt de mestopslag een andere locatie. Ook wordt er minder vee gehouden in het nieuwe plan. In plaats van vijftien paarden en dertig stuks rundvee, mogen er nu drie paarden, twee koeien en twee stuks jongvee gehouden.

Uitspraak PAS zorgt voor onduidelijkheid

Door de recente uitspraak van de Raad van State inzake de PAS, het Programma Aanpak Stikstof, was het onduidelijk of het plan ooit haalbaar zou zijn. De ondernemer heeft uiteindelijk gekozen voor duidelijkheid.

'Eind goed, al goed'

De politieke partijen zijn blij dat de ondernemer en de buren eruit zijn gekomen, maar ze vinden het onbegrijpelijk dat het proces zo verlopen is.  'Eind goed al goed', zegt Gerard Hilhorst van het CDA. 'We kunnen nu het open landschap van de Needse Berg behouden', voegt Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland toe. Han Boer van D66 zegt een slecht gevoel over te houden aan het proces. 'Ik heb het idee dat er alleen maar oog is geweest voor de aanvrager'.

De discussie rondom het perceel kon ontstaan, omdat het geldende bestemmingsplan van de gemeente Berkelland dateert uit 1987. Het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeente had opgesteld werd afgewezen door de Raad van State en sindsdien werkt de gemeente nog aan het nieuwe bestemmingsplan.

Zie ook: Neede verzet zich tegen grote rijhal voor paarden

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend