Logo De Belofte

ROZENDAAL - De grootste investeringen om de Rozendaalse klimaatdoelstellingen te halen moeten van inwoners zelf komen. Dat valt op te maken uit de plannen die de gemeenteraad dinsdagavond vaststelde. De gemeente faciliteert en zoekt het in kleinschalige oplossingen.

door Huibert Veth

Ook Rozendaal moet in 2050 energieneutraal zijn. In het coalitieakkoord werd afgesproken hier een agenda voor te maken. Deze is dinsdagavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeente reserveert de komende jaren 187.000 euro voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit bedrag wordt uit eigen zak betaald. Geen probleem, want de Rozendaalse portemonnee is goed gevuld.

Energiecoaches

Het college wil dat inwoners minder energie verbruiken. Daarvoor worden energiecoaches ingezet en wordt er voorlichting gegeven.

De gemeente onderzoekt subsidiemogelijkheden van 1.000 euro per huishouden. De wethouder hoopt dit jaar nog met concrete voorstellen te komen voor subsidies en leningen voor zijn inwoners.

'Elkaar inspireren'

Ook komt er een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen per type woning. Huizen die al duurzaam zijn worden opengesteld zodat 'buren elkaar kunnen inspireren'.

Bekijk de reactie van wethouder Anton Logemann (tekst gaat door na de video):

Grootschalige, duurzame energieopwekking is volgens het gemeentebestuur niet direct mogelijk binnen de gemeentegrenzen. 'Voor hoge windmolens is hier geen plek', zegt wethouder Anton Logemann. Rozendaal gaat op zoek naar kleinere bronnen, zoals een collectieve warmtekoudeopslag voor buurten.

Er zal verder worden ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op geschikte daken binnen de bebouwde kom. Ook worden pompen en gemalen verduurzaamd en wordt er gekeken naar LED-verlichting in de openbare ruimte.

'Veel geld'

Raadslid George van Gorkum (Rosendael '74) vindt 187.000 euro veel geld voor 'onderzoeken, scans en verkenningen zonder concreet resultaat'. Toch stemde ook zijn partij voor de plannen. Eind 2020 volgt de eerste evaluatie.

Het laatste nieuws uit Rozendaal

 • Rijk Rozendaal merkt bijna niets van de crisis

  11 november 2020
  ROZENDAAL - De coronacrisis raakt het rijke Rozendaal in financiële zin vooralsnog nauwelijks. De miljoenen in de gemeentekluis blijven daar veilig opgeborgen, blijkt uit de dinsdagavond vastgestelde begroting.
 • Rozendaal zet camera's en handhavers in tegen spelende kinderen

  09 september 2020
  ROZENDAAL - Rozendaal gaat camera's en handhavers inzetten om te checken of er na 19.00 uur nog kinderen spelen op het schoolplein van de Dorpsschool. Dat besloot de gemeenteraad dinsdagavond. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van een groep omwonenden.
 • Oplossing onrust Rozendaalse school: geen pannacourt, wel een speelveld

  12 februari 2020
  ROZENDAAL - Geen pannacourt, wel een speelveldje op het dak van de gymzaal. Dat is het compromis dat een einde moet maken aan de nieuwe onrust rondom de Rozendaalse Dorpsschool. Tot dat besluit kwam de gemeenteraad dinsdagavond.
 • Burgemeester Rozendaal kijkt terug op 'stabiel jaar'

  06 januari 2020
  ROZENDAAL - 2019 was een stabiel jaar voor de gemeente Rozendaal, betoogt burgemeester Ester Weststeijn maandagavond in haar nieuwjaarstoespraak. Dat is anders dan in de rest van het land en de wereld, legt ze uit. Ook pleit zij voor een ander mensbeeld waarin 'de meeste mensen deugen'.
 • Rijk Rozendaal maakt zich vooral zorgen om problemen bij de buren

  05 november 2019
  ROZENDAAL - De grootste zorgen van de gemeente Rozendaal gingen dinsdagavond uit naar de financiële tekorten bij buurgemeentes. De eigen begroting werd unaniem vastgesteld. De toch al goed gevulde spaarpot, wordt opnieuw aangevuld.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend