Logo De Belofte

WAGENINGEN - De gemeenteraad van Wageningen heeft maandagavond unaniem ingestemd met een toekomstvisie voor de wijk De Buurt in Wageningen. Er komen geen studentenwooncomplexen meer bij, wél betaalbare woningen in een groene wijk.

door Joukje Valkenburg - Beiboer

De huizen zijn bedoeld voor starters, senioren en gezinnen. Zij kunnen straks een woning huren of kopen rondom de sporthal De Olympiahal, de Churchillweg/Spelstraat en de Brink Residence. Op die locaties richt het plan zich. De wijk krijgt een dorps karakter, staat in de gemeentelijke visie.

Uitgangspunten voor de wijk De Buurt: 
1. Wonen in een dorpse setting
2. Voldoende ruimte voor ontmoeting
3. Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit
4. Veel groen in de buurt

Ook groen in de buurt is een vereiste. De buurt moet voor minimaal 10 procent uit groen bestaan. In het kader van duurzaamheid moeten nieuwe woningen voorzien worden van zonnepanelen of een groen dak. Bovendien moeten ze gasloos zijn.  

Probleem met parkeren?

Als er extra mensen in de wijk komen, zorgt dat ook voor extra auto's. Om te voorkomen dat de nieuwbouw in de wijk extra parkeerdrukte oplevert, moeten bewoners zorgen voor voldoende parkeerplakken op 'eigen terrein'. Alleen bezoekers mogen op openbare parkeerplekken in de buurt parkeren. Een motie van de VVD hiervoor werd aangenomen. 

Er is maanden gewerkt aan de plannen. Daarbij zijn bewoners nauw betrokken geweest. Daarnaast hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met de manager van AH, de Woningstichting en de projectontwikkelaars.

De komende tijd wordt er een bestemmingsplan uitgewerkt waarvan de uitgangspunten van de gebiedsvisie als basis zullen dienen. 

Zie ook: VVD Wageningen maakt zich zorgen om sloop sporthal: 'moeten kinderen straks met de bus naar gym?' 

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Tientjes meer betalen voor afval in Wageningen

  10 november 2020
  WAGENINGEN - De afvalstoffenheffing gaat voor Wageningers met enkele tientallen euro's omhoog. De gemeenteraad stelde maandagavond de belastingverordening vast waarin dit is geregeld.
 • Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

  01 november 2020
  WAGENINGEN - In Museum de Casteelse Poort in Wageningen is een persoonlijke expositie geopend met en over burgemeester Geert van Rumund. Vandaag, 1 november 2020, is hij precies 15 jaar eerste burger van de stad Wageningen. De PvdA'er is de langstzittende burgemeester van Gelderland op dit moment.
 • Waarschuwing: 'Gemeente bezuinig niet op preventieve zorg'

  12 oktober 2020
  WAGENINGEN - Netwerkverband Welsaam waarschuwt de gemeente Wageningen niet te bezuinigen op laagdrempelige sociale hulp en ondersteuning. "Want dan snijdt de gemeente zichzelf in de vingers en zal ze met veel hogere kosten opgezadeld worden", zegt penvoerder Esther van der Zee.
 • Begroten is een uitdaging in coronatijd, Wageningen neemt er extra tijd voor

  22 september 2020
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat extra tijd nemen om een sluitende begroting op te stellen. De financiële uitdaging is zo groot dat het de gemeente niet lukt om komende november al een dichtgetimmerd plan bij de provincie Gelderland in te leveren.
 • Twijfels over nieuwe wethouder, kandidaat vraagt bedenktijd

  15 juli 2020
  WAGENINGEN - Wageningen heeft nog geen nieuwe wethouder. Kandidaat Leo Bosland twijfelt of hij de taak op zich moet nemen. Hij zou eigenlijk dinsdagavond geïnstalleerd worden, maar heeft bedenktijd aangevraagd. De gemeenteraad is namelijk verdeeld over zijn geschiktheid.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend