Logo De Belofte

ELST - Wordt het groene gebied rond de Vriezenenck in het centrum van Elst binnenkort minder groen? Die vrees hebben inwoners en politieke partijen in Overbetuwe. Er zouden ruim 55 bomen kunnen verdwijnen. Wethouder Jan van Baal noemt de motie ‘overbodig en van symbolische waarde’.

door Thomas Overdijk

De huidige pachter moet de grond waar het om gaat leeg aanleveren bij grondeigenaar Stichting Rentambt wanneer het contract in 2021 afloopt. GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie en D66 stellen in de motie dat de ruim 55 bomen die daar staan, dan gekapt moeten worden.

‘Daarom roepen wij met de motie op dat onomkeerbare maatregelen worden genomen. Als ze de bomen écht weg moeten, dan willen graag praten over bijvoorbeeld een herplant’, vertelt Hanneke Bruinsma van GroenLinks.

'Motie is emotie'

Twee van de vier raadsleden van collegepartij Gemeentebelangen Overbetuwe steunen de motie ook, waardoor deze op het nippertje werd aangenomen. Wethouder Van Baal vindt de motie te voorbarig. ‘Die is wat mij betreft overbodig en van symbolische waarde’, stelde hij tijdens de raadsvergadering. 

Hij vertelt aan Omroep Gelderland: ‘Als bomen gekapt moeten worden voor de bouw van appartementen of sociale woningbouw, dan bespreken we dit met alle betrokkenen zodat er een gedeelde visie ontstaat. Ik vind de motie nu iets te voorbarig; het is meer emotie in plaats van een motie.’

‘Het gebied blijft onveranderd’

Grondeigenaar Rentambt is in gesprek met woningcorporatie Vivare over sociale woningbouw. De eigenaar heeft volgens Van Baal beloofd tot in ieder geval 2021 niks te doen met het groene gebied.

Tijdens de raadsvergadering garandeerde hij dan ook op aandringen van de VVD en GroenLinks dat het gebied tot die tijd onveranderd blijft. José Rouwenhorst van de VVD denkt dat de wethouder geen garanties kan geven, omdat particuliere partijen hier zelf over beslissen.

'Motie niet uitvoerbaar'

De rentmeester van Stichting Rentambt geeft aan dat er nog geen concrete plannen zijn. ‘Er zijn inderdaad gesprekken met Vivare en er zal iets veranderen, maar wat dat is weet ik niet. Het ligt bij het bestuur om te beslissen wat er gebeurt. Wij ontvangen wekelijks brieven van voornamelijk bezorgde omwonenden, maar ik wil niet dat mensen zich nu zorgen gaan maken over zaken waar nog geen sprake van is.’

‘De motie is gewoon niet uitvoerbaar omdat wij niet beschikken over de grond. De gesprekken die hierover plaatsvinden kunnen pas in 2021 leiden tot nieuwe maatregelen’, vertelt wethouder Jan van Baal.

'Vage beloftes, geen vertrouwen'

Joop Brongers is samen met zijn buurman Bert Omlo twee weken geleden een petitie gestart: ‘Ik ben zelf aanwonend, maar het gaat mij meer over het algemeen belang en dat de eigenaar zonder toetsing van de gemeente 55 bomen kan kappen.'

Hij besluit: 'Ik vind de beloftes van de wethouder te vaag, ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in.' Ruim 1.000 betrokkenen hebben de petitie inmiddels ondertekend.

Politieke tegenstanders van de motie, voornamelijk het CDA en Burgerbelangen Overbetuwe, delen de visie dat het gebied groen moet blijven. Zij maken zich echter zorgen dat de raad zich bemoeit met zaken waar zij niet over gaat. Het wordt volgens hen een té juridisch verhaal.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend