Logo De Belofte

TIEL - Het stadsbestuur van Tiel is nog lang niet uit de financiële problemen, al is er woensdagavond besloten tot een flink pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Eigenlijk is de gemeente door nieuwe kortingen vanuit het Rijk weer terug bij af.

door Menno Provoost

De boodschap aan de inwoners was de afgelopen weken al pijnlijk. Tiel heeft een lange lijst aan bezuinigingen bedacht die alle inwoners raken. Het wegbezuinigen van de stadsbeiaardier die het carillon van de Sint Maarten bespeelt, grote kortingen op subsidies voor sportverenigingen, op kunst en cultuur, evenementen als Fruitcorso en Appelpop, het mantelzorgcompliment en inkomenstoeslag voor inwoners met de laagste inkomens.

Daarbij staat er ook nog een flinke verhoging van de gemeentelijke belasting op het programma. Dit alles om een gat van zo'n 2,5 miljoen euro te dichten dat in hoofdzaak wordt veroorzaakt door zorgtaken waarvoor de gemeenten de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn geworden.

Raad stemt in met bezuinigingen

In principe heeft de raad deze week ingestemd met al deze bezuinigingen. Maar het definitieve besluit valt bij de begrotingsbehandeling in november. Er zijn door de raad diverse ideeën gelanceerd om de pijn te verzachten. Zo is er vanuit de oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie en ProTiel geopperd om met geld uit de algemene reserve een fonds in te stellen van 1,5 miljoen euro voor bijdragen aan verenigingen. Zij zouden hier de komende vijf jaar uit kunnen putten, in de hoop dat het financieel perspectief tegen die tijd beter is.

Ook stellen zij voor een klein deel van de lastenverhoging in te zetten om de pijn van de bezuinigingen te verzachten. In het voorstel van het college is dit geld bedoeld om nieuwe investeringen te doen, bijvoorbeeld in het opknappen van de openbare ruimte. Vanuit de grootste partij de PvdB komt het voorstel om het budget voor het jaarthema van de raad te gebruiken om een bezuiniging te schrappen, zoals die op de stadsbeiaardier. Er wordt aan het jaarthema precies evenveel uitgegeven als aan de beiaardier.

Onderzoek naar oplossingen om pijn te verlichten 

Deze voorstellen zijn aangehouden tot de behandeling van de begroting voor 2020 en de daarop volgende jaren in november. Wethouder Marcel Melissen heeft toegezegd in de tussentijd deze mogelijkheden te onderzoeken. 'Het zijn geen onredelijke voorstellen en ze tasten niet meteen de structurele begroting aan', zegt Melissen. 'Het zijn oplossingen om pijn te verlichten, maar we moeten het allemaal goed op een rij zetten. Je moet wel heel voorzichtig zijn met wat je nog hebt.'

Sowieso zitten er in de huidige bezuinigingsvoorstellen nog veel onduidelijkheden wat het precies voor individuele verenigingen en organisaties gaat betekenen. Dit moet de komende maanden duidelijk worden. Melissen: 'We hopen in september wat meer duidelijkheid te geven wat precies de gevolgen zijn. Veelal gaan de effecten ook pas in 2021 in, dus er is nog wel wat ruimte. Het is niet prettig, maar we zitten met een heel ingewikkelde situatie waardoor je niet meteen kunt zeggen: het gaat morgen in en het betekent zoveel voor u.'

'Solide financieel beleid bijna onmogelijk'

Volgens Melissen is het bijna onmogelijk geworden om als gemeente een solide financieel beleid te voeren. De gemeente neemt deel aan allerlei samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, waarin een gemeenteraad nog maar weinig te zeggen heeft. De raad wordt vaak verrast door financiële tegenvallers, maar ook meevallers, vanuit gemeenschappelijke regelingen als de GGD, Werkzaak of Avri. Maar de grootste onzekerheid komt vanuit Den Haag, waar het leeuwendeel van het budget van gemeenten bepaald wordt. Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel meer taken vanuit het Rijk gekregen. Ieder jaar komen in mei en september circulaires waarin staat hoe hoog de budgetten voor de verschillende taken zijn. Hierin zitten grote schommelingen, waardoor begrotingen van gemeenten er weer heel anders uit komen te zien.

Zo heeft Tiel de afgelopen maanden gewerkt aan een plan om een tekort van zo'n 2,5 miljoen euro weg te werken. Hiermee zou de begroting voor de komende jaren sluitend zijn. Maar met de maatregelen in de meicirculaire ontstaat er weer een fors tekort. 'Het is ons de afgelopen tijd gelukt om het tekort dat we hadden structureel opgelost te krijgen', zegt Melissen. 'Met nog een paar ton in de plus en een investeringsruimte. Alleen dan komt de meicirculaire en die zorgt ervoor dat de tekorten weer fors oplopen, uiteindelijk tot 2,1 miljoen. En dat doet zeer.'

Melissen zegt diep teleurgesteld te zijn in de maatregelen die het Rijk in mei heeft afgekondigd. 'Het is zo ingewikkeld om te snappen dat als de regering een begrotingsoverschot heeft, en het goed gaat met de economie, dat vervolgen alle gemeenten een forse korting krijgen wat leidt tot miljoenentekorten. Dus het gaat economisch goed, de regering heeft het blijkbaar voor elkaar en wij moeten dan hier in onze stad gaan bezuinigen. Ik heb wel moeite met dat systeem.'

Opnieuw in gesprek met de provincie

Het stadsbestuur heeft nog geen idee hoe de nieuwe tekorten gedekt moeten worden en na de septembercirculaire kan het weer heel anders zijn. Melissen wil daarom eerst in gesprek met de provincie die financieel toezicht houdt op de gemeenten. De provincie kan besluiten de gemeente onder curatele te plaatsen, als Tiel de zaken niet op orde krijgt.

Melissen: 'Met ons plan om de bezuinigingen op te lossen was de provincie tevreden. Maar nu zijn de effecten van de meicirculaire er. Daar moeten we het met elkaar over gaan hebben, want die ingreep is weer net zo fors. Maar de provincie heeft het druk, want het is niet alleen bij Tiel maar bij heel veel gemeenten. Ze zullen met al die gemeenten moeten gaan praten.'

'Kaasschaaf'

Over het dekken van de nieuwe tekorten is in de raadsvergadering dus nog niet gesproken. Alleen oppositiepartij D66 neemt hier een voorschot op door te stellen dat er andere en meer ingrijpende keuzes nodig zijn dan 'de kaasschaaf' over alle geledingen. De partij bracht in dit kader het schrappen van een wethouderspost en van de stadsmakelaar ter sprake maar heeft uiteindelijk alleen een voorstel aangehouden om de ozb fors meer te verhogen.

Beluister hier het interview met wethouder Marcel Melissen.

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend