Logo De Belofte

NUNSPEET - De plannen voor nieuwbouw van supermarkt Aldi bij de entree van Molenbeek in Nunspeet staat op losse schroeven.

Als het tot uitvoering komt zal er het nodige moeten worden aangepast aan de plannen. In de commissie Ruimte en Wonen werd duidelijk dat met name de hoogte op veel bezwaren stuit.

Met de bouw van dertig sociale huurwoningen boven de supermarkt wordt een hoogte van zestien meter bereikt en dat is voor meerdere partijen onaanvaardbaar. Dat brengt wethouder Jaap Groothuis wel in problemen, want Provinciale Staten zetten druk om niet steeds maar te kiezen voor bouwen in het buitengebied, maar de hoogte in te gaan. In een aangepast plan zal dus een balans gevonden moeten worden.

De SGP stemt niet in met de voorgenomen plannen en Gemeentebelang heeft grote twijfels. Ook de andere partijen hebben moeite met de hoogte van het complex. Voor Karel van Bronswijk (CDA) blijft het vreemd dat een eerdere situatie van Kattenberg op de Kolk de hoogte van 16 meter voor het college veel bezwaren opriep. Wordt er met twee maten gemeten? Jaap Groothuis (SGP) voert aan dat de tijden veranderen en er mogelijk niet aan te ontkomen valt om de hoogte in te gaan met nieuwbouw. Alle bezwaren gehoord hebbende, zal hij met de initiatiefnemer in gesprek gaan en komt dan terug bij de commissie.

 

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • CU Nunspeet: betrek mensen met een verstandelijke beperking bij beleid

  13 januari 2021
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet wil dat ook inwoners met een verstandelijke beperking actief en op maat betrokken worden bij het ontwikkelen van de Inclusie agenda. Raadslid Arie Harteveld: “ Als ChristenUnie hebben we veel aandacht gevestigd op de grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan vaak niet de barricades op maar komen wel degelijk barrières tegen.”
 • Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst

  17 december 2020
  HULSHORST - Gemeentebelang Nunspeet ziet een unieke kans voor de kern Hulshorst om met de aankoop van een stuk grond de lokale faciliteiten flink uit te breiden.
 • Gemeentebelang Nunspeet vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters

  10 november 2020
  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd. Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt de partij het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet te blijven wonen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich moet richten op woningen voor de lokale bevolking.
 • Pieter Teeninga wethouderskandidaat ChristenUnie Nunspeet

  14 oktober 2020
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet draagt Pieter Teeninga (65) uit Harderwijk voor als wethouder. Teeninga is een ervaren bestuurder. Hij was 11 jaar wethouder in Harderwijk. “Besturen is niet voor bange mensen,” zei hij in 2010. Er moest toen fors gesneden worden in subsidies. In 2014 was Teeninga de enige wethouder die een doorstart maakte in een heel nieuw college met jonge collega’s. “Ik ben een verbinder en zoek het gesprek met inwoners. Dat vind ik belangrijk. Samen kom je verder. Met die insteek wil ik ook graag in Nunspeet aan de slag.”
 • Forse uitgaven zijn nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen in Epe

  09 oktober 2020
  EPE - Het college van B&W heeft de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Voor de eerste drie jaar is de begroting sluitend. Ingaande 2024 ontstaat naar verwachting een structureel tekort van € 1 miljoen. Maatregelen zullen in de toekomst nodig zijn om dit tekort op te heffen. Deze begroting speelt op deze uitzonderlijke situatie in. Dit keer geen budget voor nieuwe beleidsinitiatieven, maar een begroting die gebaseerd is op voortzetting van bestaand en reeds voorgenomen beleid.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend