Logo De Belofte

HERWIJNEN - Het college van West Betuwe staat niet achter het besluit van de staatssecretaris van Defensie, die in 'het landsbelang' een militaire radar wil plaatsen in de buurt van Herwijnen. Het college volgt het standpunt van de raad van de voormalige gemeente Lingewaal.

Vorig jaar zijn drie bijeenkomsten door de gemeente Lingewaal gehouden om de omgeving te informeren en te betrekken bij het proces. Deskundigen van TNO, RIVM en Defensie gaven uitleg over de onderzoeksrapporten over de straling en de gevolgen daarvan. Er is veel weerstand tegen het plaatsen van deze radartoren. Omwonenden vrezen voor gezondheidsrisico’s door de straling van de radartoren. Deze weerstand konden de deskundigen niet wegnemen tijdens deze bijeenkomsten.

Defensie zet plan door

De gemeenteraad van Lingewaal weigerde unaniem het bestemmingsplan vast te stellen. Dit plan was nodig om de bouw van de radartoren mogelijk te maken. Defensie gaf daarop aan zich te beraden op het vervolg.

Het ministerie heeft recent besloten door te gaan met het plan en past een zogenaamde Rijkscoördinatieregeling toe. Daarop volgt een procedure voor het vaststellen van een Rijksinpassingsplan. Het ministerie gaat daarvoor de gemeenteraad van West Betuwe en de Provinciale Staten horen.

Standpunt college

Defensie heeft aan het college van West Betuwe gevraagd of de gemeente bereid is opnieuw een bestemmingsplanprocedure te starten. Het college heeft aangegeven dit niet te willen. De zorgen bij de inwoners over de gezondheidsrisico’s zijn immers niet veranderd. Daarmee volgt het college het standpunt van de raad van Lingewaal.

Het laatste nieuws uit West Betuwe

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend