Logo De Belofte

ELBURG - Oud-wethouder en huidig raadslid voor de SGP in Elburg, Jan Polinder, heeft meerdere keren werkzaamheden voor een adviesbureau verzwegen terwijl die werkzaamheden op dat moment werden besproken in de gemeenteraad. Het raadslid zelf zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.

Het adviesbureau adviseert een bedrijf dat zaken doet met de gemeente. Polinder sprak namens het bureau met de gemeente Elburg en dat is in strijd met de gemeentewet, zegt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries:  'Je mag geen raadslid zijn, en tegelijk adviseur van een partij waarmee de gemeente in onderhandeling is.'

Zie ook: Extern onderzoek naar handelswijze oud-wethouder Elburg

Buurt sloeg alarm

In Elburg is de afgelopen tijd consternatie ontstaan over de vestiging van arbeidsmigranten in het voormalige gebouw van de Marechaussee op 't Harde. Dat gebouw werd vorig jaar verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf en eerst aangeboden aan de gemeente Elburg. De gemeente zag af van aankoop. Polinder was destijds de verantwoordelijk wethouder. 

Vastgoedondernemer Frens uit Nunspeet kocht vervolgens het gebouw. Hij wil het gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar de buurt is hier fel tegen.

De vastgoedondernemer wordt in dit traject bijgestaan door Kubiek, een adviesbureau waar Polinder werkzaam is als projectleider. De buurt sloeg daarop aan en wees de gemeenteraad erop in een commissievergadering op 24 april. 

Polinder verklaarde in die vergadering dat zijn collega dit dossier behandelde. 'Ik voel mij vrij hier te zitten, aangezien mijn collega Frens adviseert', reageerde hij.   

Tijdens een daaropvolgende gemeenteraadsvergadering en voor de camera van Omroep Gelderland verwees hij naar die verklaring en vertelde hij;  'Ik ben daar niet de projectleider van en kan meediscussiëren over dit onderwerp.' 

Ander licht op de zaak

De gemeente Elburg heeft een feitenrelaas rondom het brigadegebouw opgesteld. Daaruit blijkt dat Polinder op 24 januari namens het adviesbureau over het arbeidsmigrantengebouw heeft gesproken met ambtenaren van de gemeente Elburg. Bovendien heeft hij op 1 februari via de mail contact gehad met de gemeente, als vertegenwoordiger van de heer Frens.

En dat is in strijd met de gemeentewet, zegt bestuurskundige Michiel de Vries. 'Als raadslid zou hij überhaupt niet mogen werken voor een bedrijf dat onderhandelt met de gemeente', benadrukt hij. 'Dat staat duidelijk vermeld in de gemeentewet.'

Polinder is zich van geen kwaad bewust. 'In mijn interpretatie doelt de gemeentewet op geschillen tussen de gemeente en een partij. Niet op een vergunningaanvraag. Ik heb in mijn tijd als raadslid veel vaker met de gemeente om tafel gezeten, om een vergunningaanvraag te regelen voor iemand. Als we die wet zo gaan interpreteren, kan ik niet langer in Elburg werken.'

Schijn van belangenverstrengeling

De Vries vindt dat Polinder daarmee te kort door de bocht gaat. 'Die wet is er niet voor niets: als raadslid, en zeker als oud-wethouder, heb je voorkennis. Als je die voorkennis gebruikt in onderhandelingen namens een andere partij, dan is dat op z'n minst schimmig.'

Polinder begrijpt dat de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. 'Daarom ben ik bijvoorbeeld ook niet aanwezig geweest bij de bijpraatavond met de buurt', legt hij uit. 'Dan zouden ze mij toch zien als die oud-wethouder, die de zaakjes wel even regelt. Al denk ik dat ik daar als adviseur gewoon had mogen zijn, ook al ben ik raadslid.'

Hij is geen projectleider in dit traject, maar geeft ook toe contact te hebben met zijn collega over de zaak. 'Natuurlijk bespreken we af en toe de gang van zaken op 't Harde. Zo gaat dat, als je met elkaar werkt.'

Daarnaast vindt het raadslid dat hij ook binnen de raad correct gehandeld heeft. 'Toen mijn naam gekoppeld werd aan dit project, heb ik aangegeven dat ik hier niet langer over in de raad zou praten. Ik heb me, bij de stemming hierover, ook onthouden van stemmen. Dat vind ik integer. Ik ben er voor mezelf heilig van overtuigd dat ik in dit dossier niet iets heb gedaan wat niet kan.'

Dat Polinder op 24 januari namens de ondernemer met de gemeente heeft gesproken, is in de optiek van De Vries dus fout. De burgemeester of gemeenteraad zouden hiervoor sancties moeten opleggen aan het raadslid, vindt de hoogleraar bestuursrecht. Komende maandag spreekt de raadscommissie over het feitenrelaas. 

Het laatste nieuws uit Elburg

 • Toch onderzoek naar verkeersdrukte in Vesting Elburg

  06 juli 2020
  ELBURG - Er komt toch een onderzoek naar de verkeersstromen in de historische Vesting van Elburg. De voltallige gemeenteraad stemde daar maandagavond mee in. Eerder deed het college vermindering van de verkeersdrukte in de Vesting nog af als onnodig.
 • Boze winkeliers doen aangifte tegen politicus van de SGP

  06 juli 2020
  ELBURG - Winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) heeft maandagmiddag aangifte gedaan tegen SGP-raadslid Dirk Bok. In een recente column vergeleek de SGP'er de winkeliers met een drugskartel, noemde hij de WVE een criminele organisatie en stelde hij het pleiten voor een koopzondag gelijk aan het ontkennen van de Holocaust. "Daarmee is hij meerdere grenzen over gegaan."
 • Na 18 jaar als raadslid neemt Beert van Loo afscheid met een lintje

  06 juli 2020
  ELBURG - Meer dan 18 jaar was Beert van Loo raadslid van de gemeente Elburg. Maandagavond nam hij, de oud-fractievoorzitter van Algemeen Belang, afscheid. Daarbij ontving hij van burgemeester Jan Nathan Rozendaal een lintje.
 • Elburg geeft deel precariogelden aan inwoners

  02 juli 2020
  ELBURG - Het college heeft een voorstel over de besteding van de precariogelden voor ondergrondse leidingen aan de gemeenteraad voorgelegd. “Het gaat om de opbrengst van de precariogelden en die bedraagt tot op dit moment € 5 miljoen", legt wethouder Henk Wessel van Elburg uit. Het is de verwachting dat de gemeenteraad het voorstel na de zomer bespreekt, in de vergadering van 5 oktober.
 • Elburg wil bezuinigen op PGB en dat leidt tot onrust

  29 juni 2020
  ELBURG - Elburg moet, net als veel gemeenten, bezuinigen op de kosten van het 'sociaal domein'. In de komende jaren moet de gemeente een gat van 1,2 miljoen euro zien te dichten. Maandagavond bespreekt de raad voorstellen van het college om het tekort op te vangen. Eén van die voorstellen, het verlagen van het PGB-tarief voor 'informele zorg', leidt tot onrust bij ouders, hulporganisaties en PGB-organisatie Per Saldo: "De politiek kijkt niet naar de lange termijn."

Overig verkiezingsnieuws

 • Scherpenzeel wil zelfstandig blijven: acht stemmen voor, vijf tegen

  10 juli 2020
  SCHERPENZEEL - De gemeente Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. Dat werd donderdagavond duidelijk in een beslissende raadsvergadering. De gemeenteraad nam de Kadernota aan, waarin staat hoe het dorp zelfstandig wil blijven opereren, met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen.
 • Zwembad De Hoevert lijkt alsnog de deuren te moeten sluiten

  10 juli 2020
  DIDAM - Een meerderheid in de gemeenteraad van Montferland wil dat zwembad De Hoevert in Didam per 1 januari 2021 de deuren sluit. De coalitiepartijen willen nog wel dat de wethouder voor 1 oktober laat weten onder welke financiële voorwaarden een passende sportvoorziening voor Didam mogelijk is. Daarbij wordt de aanwezigheid van een zwembad niet uitgesloten.
 • Gemeenteraad grijpt in: kosten begraven gaan toch niet omhoog

  09 juli 2020
  EDE - De kosten voor begraven in de gemeente Ede gaan volgend jaar toch niet omhoog. Het college wilde de zogenoemde graf- en begraafrechten honderden euro's duurder maken, maar de gemeenteraad stak daar donderdagavond een stokje voor.
 • Brandweerkazerne Almen op voorspraak inwoners naast voetbalveld

  09 juli 2020
  ALMEN - Op voorspraak van de inwoners van Almen komt de nieuwe brandweerkazerne mogelijk naast het voetbalveld van SV Almen. De eerdere optie, op de locatie Dorpsstraat 2b, bleek na een onderzoek niet geschikt.
 • Raad Oldebroek absoluut niet tevreden met concept Regionale Energie Strategie

  09 juli 2020
  OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek is niet te spreken over de manier waarop het concept van de Regionale Energie Strategie tot stand is gekomen. Ook heeft de raad geen goed woord over voor buurgemeente Hattem, die zelfstandig besloot geen windmolens te willen plaatsen. "Wat heeft samenwerken dan nog voor zin?"
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend