Logo De Belofte

ELBURG - Oud-wethouder en huidig raadslid voor de SGP in Elburg, Jan Polinder, heeft meerdere keren werkzaamheden voor een adviesbureau verzwegen terwijl die werkzaamheden op dat moment werden besproken in de gemeenteraad. Het raadslid zelf zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.

Het adviesbureau adviseert een bedrijf dat zaken doet met de gemeente. Polinder sprak namens het bureau met de gemeente Elburg en dat is in strijd met de gemeentewet, zegt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries:  'Je mag geen raadslid zijn, en tegelijk adviseur van een partij waarmee de gemeente in onderhandeling is.'

Zie ook: Extern onderzoek naar handelswijze oud-wethouder Elburg

Buurt sloeg alarm

In Elburg is de afgelopen tijd consternatie ontstaan over de vestiging van arbeidsmigranten in het voormalige gebouw van de Marechaussee op 't Harde. Dat gebouw werd vorig jaar verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf en eerst aangeboden aan de gemeente Elburg. De gemeente zag af van aankoop. Polinder was destijds de verantwoordelijk wethouder. 

Vastgoedondernemer Frens uit Nunspeet kocht vervolgens het gebouw. Hij wil het gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar de buurt is hier fel tegen.

De vastgoedondernemer wordt in dit traject bijgestaan door Kubiek, een adviesbureau waar Polinder werkzaam is als projectleider. De buurt sloeg daarop aan en wees de gemeenteraad erop in een commissievergadering op 24 april. 

Polinder verklaarde in die vergadering dat zijn collega dit dossier behandelde. 'Ik voel mij vrij hier te zitten, aangezien mijn collega Frens adviseert', reageerde hij.   

Tijdens een daaropvolgende gemeenteraadsvergadering en voor de camera van Omroep Gelderland verwees hij naar die verklaring en vertelde hij;  'Ik ben daar niet de projectleider van en kan meediscussiëren over dit onderwerp.' 

Ander licht op de zaak

De gemeente Elburg heeft een feitenrelaas rondom het brigadegebouw opgesteld. Daaruit blijkt dat Polinder op 24 januari namens het adviesbureau over het arbeidsmigrantengebouw heeft gesproken met ambtenaren van de gemeente Elburg. Bovendien heeft hij op 1 februari via de mail contact gehad met de gemeente, als vertegenwoordiger van de heer Frens.

En dat is in strijd met de gemeentewet, zegt bestuurskundige Michiel de Vries. 'Als raadslid zou hij überhaupt niet mogen werken voor een bedrijf dat onderhandelt met de gemeente', benadrukt hij. 'Dat staat duidelijk vermeld in de gemeentewet.'

Polinder is zich van geen kwaad bewust. 'In mijn interpretatie doelt de gemeentewet op geschillen tussen de gemeente en een partij. Niet op een vergunningaanvraag. Ik heb in mijn tijd als raadslid veel vaker met de gemeente om tafel gezeten, om een vergunningaanvraag te regelen voor iemand. Als we die wet zo gaan interpreteren, kan ik niet langer in Elburg werken.'

Schijn van belangenverstrengeling

De Vries vindt dat Polinder daarmee te kort door de bocht gaat. 'Die wet is er niet voor niets: als raadslid, en zeker als oud-wethouder, heb je voorkennis. Als je die voorkennis gebruikt in onderhandelingen namens een andere partij, dan is dat op z'n minst schimmig.'

Polinder begrijpt dat de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. 'Daarom ben ik bijvoorbeeld ook niet aanwezig geweest bij de bijpraatavond met de buurt', legt hij uit. 'Dan zouden ze mij toch zien als die oud-wethouder, die de zaakjes wel even regelt. Al denk ik dat ik daar als adviseur gewoon had mogen zijn, ook al ben ik raadslid.'

Hij is geen projectleider in dit traject, maar geeft ook toe contact te hebben met zijn collega over de zaak. 'Natuurlijk bespreken we af en toe de gang van zaken op 't Harde. Zo gaat dat, als je met elkaar werkt.'

Daarnaast vindt het raadslid dat hij ook binnen de raad correct gehandeld heeft. 'Toen mijn naam gekoppeld werd aan dit project, heb ik aangegeven dat ik hier niet langer over in de raad zou praten. Ik heb me, bij de stemming hierover, ook onthouden van stemmen. Dat vind ik integer. Ik ben er voor mezelf heilig van overtuigd dat ik in dit dossier niet iets heb gedaan wat niet kan.'

Dat Polinder op 24 januari namens de ondernemer met de gemeente heeft gesproken, is in de optiek van De Vries dus fout. De burgemeester of gemeenteraad zouden hiervoor sancties moeten opleggen aan het raadslid, vindt de hoogleraar bestuursrecht. Komende maandag spreekt de raadscommissie over het feitenrelaas. 

Het laatste nieuws uit Elburg

 • Elburgs college besprak Facebookgedrag eigen ambtenaren

  15 september 2020
  ELBURG - Wat bespraken de Elburgse burgemeester en wethouders over het Facebookgedrag van hun ambtenaren? Dat wil Rick van Velthuysen van de politieke partij LEV weten. De ambtenaren in kwestie gaven in mei een duimpje omhoog op een Facebookbericht over de illegale koopzondag in de stad.
 • Toch onderzoek naar verkeersdrukte in Vesting Elburg

  06 juli 2020
  ELBURG - Er komt toch een onderzoek naar de verkeersstromen in de historische Vesting van Elburg. De voltallige gemeenteraad stemde daar maandagavond mee in. Eerder deed het college vermindering van de verkeersdrukte in de Vesting nog af als onnodig.
 • Boze winkeliers doen aangifte tegen politicus van de SGP

  06 juli 2020
  ELBURG - Winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) heeft maandagmiddag aangifte gedaan tegen SGP-raadslid Dirk Bok. In een recente column vergeleek de SGP'er de winkeliers met een drugskartel, noemde hij de WVE een criminele organisatie en stelde hij het pleiten voor een koopzondag gelijk aan het ontkennen van de Holocaust. "Daarmee is hij meerdere grenzen over gegaan."
 • Na 18 jaar als raadslid neemt Beert van Loo afscheid met een lintje

  06 juli 2020
  ELBURG - Meer dan 18 jaar was Beert van Loo raadslid van de gemeente Elburg. Maandagavond nam hij, de oud-fractievoorzitter van Algemeen Belang, afscheid. Daarbij ontving hij van burgemeester Jan Nathan Rozendaal een lintje.
 • Elburg geeft deel precariogelden aan inwoners

  02 juli 2020
  ELBURG - Het college heeft een voorstel over de besteding van de precariogelden voor ondergrondse leidingen aan de gemeenteraad voorgelegd. “Het gaat om de opbrengst van de precariogelden en die bedraagt tot op dit moment € 5 miljoen", legt wethouder Henk Wessel van Elburg uit. Het is de verwachting dat de gemeenteraad het voorstel na de zomer bespreekt, in de vergadering van 5 oktober.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend