Logo De Belofte

WIJCHEN - In 2018 zag Wijchen nog een positief saldo op de begroting. Door tekorten op de jeugdzorg is de verwachting dat dit de komende jaren niet het geval is. Om haar hoofd boven water te kunnen houden, is de gemeente op zoek naar nieuwe inkomsten en bezuinigingen. Dat betekent mogelijk dat bepaalde plannen van de baan zijn en dat inwoners meer belasting moeten betalen.

door Thomas Overdijk

Het negatieve bedrag blijkt uit de perspectiefnota; een voorspelling van het financiële plaatje van de komende jaren en de eerste stap in een begrotingsproces. ‘We ontvangen nog steeds te weinig geld van het Rijk om taken als Jeugdzorg en de Bijstand uit te voeren. Hierdoor zijn we genoodzaakt om extra geld uit reserves te halen’, zo klinkt het.

Vanwege de tekorten op het sociaal domein - iets waar veel gemeenten mee kampen - bekijkt het college de komende maanden waar bespaard kan worden. De gemeente onderzoekt waar bezuinigd kan worden en waar extra inkomsten gewonnen kunnen worden. Het college geeft aan dat ze waarschijnlijk meer dan 200.000 euro per jaar gaat bezuinigen.

Door de tekorten is er volgens wethouder Geert Gerrits geen ruimte meer om gewenste projecten zoals een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) en school in Wijchen West uit te werken.

Meer belasting, hogere leges

Bedragen gewonnen uit Wijchense bouwprojecten en industrieterrein Bijsterhuizen lopen steeds verder terug. ‘Dat wat we er nog uit kunnen halen, zet geen zoden aan de dijk. We zijn aan het kijken naar nieuwe manieren om geld te krijgen. Hogere belastingen en leges sluit ik niet uit. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar manieren om toerisme te stimuleren’, legt Gerrits uit.

Door de tekorten op jeugdzorg/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er in 2019 sprake van een negatief effect van 0,8 miljoen euro. Wijchen verwacht dat dit in 2023 terugloopt naar 1,7 miljoen.

'Het Rijk wordt onvoorspelbaarder'

‘Het Rijk ziet dat we te weinig hebben en ze willen ook iets wel compenseren, maar die compensatie is niet genoeg. We schieten er niets mee op en ons gemeentefonds gaat er zelfs op achteruit. De Rijksoverheid wordt steeds onvoorspelbaarder, waardoor je als lokale overheid niet goed je werk kan doen’, legt de Wijchense wethouder uit.

Dit jaar verwacht de gemeente op de totale begroting een tekort van 776.000 euro. Volgend jaar staat Wijchen nog meer in de min (-1.264.000 euro), maar vanaf 2021 is de verwachting dat er een positief resultaat onder de streep staat. De voorspelde begroting toont in 2023 een eindbedrag van 1.336.000 miljoen euro.

Het laatste nieuws uit Wijchen

 • Zo'n 20 Wijchense projecten in de knel door stikstofregels

  15 oktober 2019
  WIJCHEN - Zo'n twintig projecten in Wijchen komen mogelijk in de knel door de stikstofregels. Dat zegt het college in antwoord op vragen van de lokale VVD. Om welke projecten het precies gaat en welke gevolgen dat heeft is op dit moment nog niet duidelijk. Daar zijn nieuwe berekeningen voor nodig.
 • Wijchen kampt met tekorten en krikt belastingen omhoog

  15 oktober 2019
  WIJCHEN - Financieel ongezond is Wijchen niet, maar de komende jaren moet de gemeente wel bezuinigen. De zorgkosten zijn hoog en inkomsten van het rijk zijn laag. De gemeente wil dit onder meer aanpakken door de onroerendezaakbelasting op te krikken.
 • Wijchen zit illegale bewoners vakantiepark achter de vodden

  08 oktober 2019
  WIJCHEN - Mensen die illegaal op vakantiepark De Wighenerhorst in Wijchen wonen, krijgen waarschijnlijk in oktober al de eerste handhavingsbrief in de bus. Na ontvangst hebben ze zes maanden de tijd om hun biezen te pakken. Daarna riskeren ze een boete die kan oplopen tot 10.000 euro.
 • 'Blijf met je handen van het Wijchens Meer af', zeggen meer dan 2100 Wijchenaren

  01 oktober 2019
  WIJCHEN - Meer dan 2100 Wijchenaren hebben een petitie getekend die eist dat politici 'met hun handen van het Wijchens Meer afblijven'. Omstreden centrumplannen van de gemeente verstoren volgens kritische burgers 'de groene longen' van het dorp.
 • Wijchens plan om restafval één keer per maand op te halen uitgesteld

  27 september 2019
  WIJCHEN - Plannen van de gemeente Wijchen om nog maar eens per vier weken restafval op te halen, zijn een jaar uitgesteld naar 2021. De VVD diende hiervoor samen met Kernachtig Wijchen en de PvdA een amendement in. De partijen willen meer tijd om uit te zoeken hoe voorkomen kan worden dat burgers met luierafval in de problemen komen.

Overig verkiezingsnieuws

 • Extra lokaal voor basisschool Heerde: leerlingenaantal blijft stijgen

  16 oktober 2019
  HEERDE - Goed nieuws voor de Heerdense Jenaplanschool: er komt meer ruimte beschikbaar. Kinderen van groep 6 kunnen straks plaatsnemen in een noodlokaal. Het lokaal staat er in principe voor twee jaar.
 • Er zijn fouten gemaakt bij het NK wielrennen in Ede

  15 oktober 2019
  EDE - Er zijn fouten gemaakt bij het NK wielrennen in Ede, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Verkeersregelaars waren slecht geïnstrueerd en de verantwoordelijkheden voor onder meer het schoonhouden van toiletten waren niet helder met de organisatie afgestemd. Ondanks de problemen, vindt burgemeester René Verhulst het evenement voor herhaling vatbaar.
 • Zo'n 20 Wijchense projecten in de knel door stikstofregels

  15 oktober 2019
  WIJCHEN - Zo'n twintig projecten in Wijchen komen mogelijk in de knel door de stikstofregels. Dat zegt het college in antwoord op vragen van de lokale VVD. Om welke projecten het precies gaat en welke gevolgen dat heeft is op dit moment nog niet duidelijk. Daar zijn nieuwe berekeningen voor nodig.
 • Heerde ziet weer licht gloren, na eerder verwachte tekorten

  15 oktober 2019
  HEERDE - Leek de gemeente Heerde dit voorjaar nog richting een financieel tekort te gaan, inmiddels kan de vlag weer uit. Er zijn 'voorzichtige positieve ontwikkelingen', laat de gemeente weten. De balans slaat op dit moment uit richting een overschot van bijna 400.000 euro.
 • Wijchen kampt met tekorten en krikt belastingen omhoog

  15 oktober 2019
  WIJCHEN - Financieel ongezond is Wijchen niet, maar de komende jaren moet de gemeente wel bezuinigen. De zorgkosten zijn hoog en inkomsten van het rijk zijn laag. De gemeente wil dit onder meer aanpakken door de onroerendezaakbelasting op te krikken.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend