Logo De Belofte

WIJCHEN - In 2018 zag Wijchen nog een positief saldo op de begroting. Door tekorten op de jeugdzorg is de verwachting dat dit de komende jaren niet het geval is. Om haar hoofd boven water te kunnen houden, is de gemeente op zoek naar nieuwe inkomsten en bezuinigingen. Dat betekent mogelijk dat bepaalde plannen van de baan zijn en dat inwoners meer belasting moeten betalen.

door Thomas Overdijk

Het negatieve bedrag blijkt uit de perspectiefnota; een voorspelling van het financiële plaatje van de komende jaren en de eerste stap in een begrotingsproces. ‘We ontvangen nog steeds te weinig geld van het Rijk om taken als Jeugdzorg en de Bijstand uit te voeren. Hierdoor zijn we genoodzaakt om extra geld uit reserves te halen’, zo klinkt het.

Vanwege de tekorten op het sociaal domein - iets waar veel gemeenten mee kampen - bekijkt het college de komende maanden waar bespaard kan worden. De gemeente onderzoekt waar bezuinigd kan worden en waar extra inkomsten gewonnen kunnen worden. Het college geeft aan dat ze waarschijnlijk meer dan 200.000 euro per jaar gaat bezuinigen.

Door de tekorten is er volgens wethouder Geert Gerrits geen ruimte meer om gewenste projecten zoals een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) en school in Wijchen West uit te werken.

Meer belasting, hogere leges

Bedragen gewonnen uit Wijchense bouwprojecten en industrieterrein Bijsterhuizen lopen steeds verder terug. ‘Dat wat we er nog uit kunnen halen, zet geen zoden aan de dijk. We zijn aan het kijken naar nieuwe manieren om geld te krijgen. Hogere belastingen en leges sluit ik niet uit. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar manieren om toerisme te stimuleren’, legt Gerrits uit.

Door de tekorten op jeugdzorg/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er in 2019 sprake van een negatief effect van 0,8 miljoen euro. Wijchen verwacht dat dit in 2023 terugloopt naar 1,7 miljoen.

'Het Rijk wordt onvoorspelbaarder'

‘Het Rijk ziet dat we te weinig hebben en ze willen ook iets wel compenseren, maar die compensatie is niet genoeg. We schieten er niets mee op en ons gemeentefonds gaat er zelfs op achteruit. De Rijksoverheid wordt steeds onvoorspelbaarder, waardoor je als lokale overheid niet goed je werk kan doen’, legt de Wijchense wethouder uit.

Dit jaar verwacht de gemeente op de totale begroting een tekort van 776.000 euro. Volgend jaar staat Wijchen nog meer in de min (-1.264.000 euro), maar vanaf 2021 is de verwachting dat er een positief resultaat onder de streep staat. De voorspelde begroting toont in 2023 een eindbedrag van 1.336.000 miljoen euro.

Het laatste nieuws uit Wijchen

Overig verkiezingsnieuws

 • Twijfels over nieuwe wethouder, kandidaat vraagt bedenktijd

  15 juli 2020
  WAGENINGEN - Wageningen heeft nog geen nieuwe wethouder. Kandidaat Leo Bosland twijfelt of hij de taak op zich moet. Hij zou eigenlijk dinsdagavond geïnstalleerd worden, maar heeft bedenktijd aangevraagd. De gemeenteraad is namelijk verdeeld over zijn geschiktheid.
 • Provincie blijft bij standpunt: Scherpenzeel beter af bij Barneveld

  14 juli 2020
  SCHERPENZEEL - De provincie Gelderland blijft bij haar standpunt: Scherpenzeel moet worden heringedeeld. Daarom wordt het proces van herindeling met Barneveld doorgezet.
 • Milieuzone voor oude dieselwagens is niet nodig, zegt wethouder

  14 juli 2020
  NIJMEGEN - Een milieuzone voor oude dieselwagens in Nijmegen is niet nodig Dat zegt wethouder Harriët Tiemens bij de presentatie van een pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit in de Waalstad moeten verbeteren. Overige maatregelen leveren volgens de wethouder al voldoende effect op. Bovendien is zo’n milieuzone juridisch moeilijk vol te houden, omdat Nijmegen al voldoet aan de Europese emissienorm.
 • Verbouw Apeldoorns raadhuis kost half miljoen extra

  14 juli 2020
  APELDOORN - De verbouwing van het raadhuis in Apeldoorn kost de gemeente uiteindelijk 500.000 euro meer dan gepland. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. De overstijging van het budget is niet onverwacht.
 • Plannen buitengebied Wageningen aangenomen

  14 juli 2020
  WAGENINGEN - De visie voor het buitengebied van Wageningen is door de gemeenteraad aangenomen. De Stadspartij wilde stemming erover uitstellen, omdat er niet voldoende overlegd zou zijn met burgers. Maar daar waren bijna alle andere partijen het niet mee eens. Alleen SP Wageningen ging daar in mee.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend