Logo De Belofte

WIJCHEN - In 2018 zag Wijchen nog een positief saldo op de begroting. Door tekorten op de jeugdzorg is de verwachting dat dit de komende jaren niet het geval is. Om haar hoofd boven water te kunnen houden, is de gemeente op zoek naar nieuwe inkomsten en bezuinigingen. Dat betekent mogelijk dat bepaalde plannen van de baan zijn en dat inwoners meer belasting moeten betalen.

door Thomas Overdijk

Het negatieve bedrag blijkt uit de perspectiefnota; een voorspelling van het financiële plaatje van de komende jaren en de eerste stap in een begrotingsproces. ‘We ontvangen nog steeds te weinig geld van het Rijk om taken als Jeugdzorg en de Bijstand uit te voeren. Hierdoor zijn we genoodzaakt om extra geld uit reserves te halen’, zo klinkt het.

Vanwege de tekorten op het sociaal domein - iets waar veel gemeenten mee kampen - bekijkt het college de komende maanden waar bespaard kan worden. De gemeente onderzoekt waar bezuinigd kan worden en waar extra inkomsten gewonnen kunnen worden. Het college geeft aan dat ze waarschijnlijk meer dan 200.000 euro per jaar gaat bezuinigen.

Door de tekorten is er volgens wethouder Geert Gerrits geen ruimte meer om gewenste projecten zoals een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) en school in Wijchen West uit te werken.

Meer belasting, hogere leges

Bedragen gewonnen uit Wijchense bouwprojecten en industrieterrein Bijsterhuizen lopen steeds verder terug. ‘Dat wat we er nog uit kunnen halen, zet geen zoden aan de dijk. We zijn aan het kijken naar nieuwe manieren om geld te krijgen. Hogere belastingen en leges sluit ik niet uit. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar manieren om toerisme te stimuleren’, legt Gerrits uit.

Door de tekorten op jeugdzorg/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er in 2019 sprake van een negatief effect van 0,8 miljoen euro. Wijchen verwacht dat dit in 2023 terugloopt naar 1,7 miljoen.

'Het Rijk wordt onvoorspelbaarder'

‘Het Rijk ziet dat we te weinig hebben en ze willen ook iets wel compenseren, maar die compensatie is niet genoeg. We schieten er niets mee op en ons gemeentefonds gaat er zelfs op achteruit. De Rijksoverheid wordt steeds onvoorspelbaarder, waardoor je als lokale overheid niet goed je werk kan doen’, legt de Wijchense wethouder uit.

Dit jaar verwacht de gemeente op de totale begroting een tekort van 776.000 euro. Volgend jaar staat Wijchen nog meer in de min (-1.264.000 euro), maar vanaf 2021 is de verwachting dat er een positief resultaat onder de streep staat. De voorspelde begroting toont in 2023 een eindbedrag van 1.336.000 miljoen euro.

Het laatste nieuws uit Wijchen

Overig verkiezingsnieuws

 • Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal

  27 februari 2021
  NIJMEGEN - In aanloop naar de verkiezingen je stem bepalen. Voor veel mensen is dat al ingewikkeld genoeg, maar met een verstandelijke beperking helemaal. Door vooroordelen en onwetendheid wordt de moeite niet genomen om informatie begrijpelijker aan te bieden, stelt Anne Stomph van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).
 • Bouw nieuw ziekenhuis tussen Arnhem en Nijmegen voor de zomer van start

  26 februari 2021
  ELST - Rijnstate start in juni met de bouw van een ziekenhuis in Elst. De nieuwe vestiging vervangt de verouderdere locaties in Velp en Arnhem-Zuid. Begin 2023 hoopt de kliniek haar deuren te kunnen openen.
 • 'We zijn altijd een beetje vergeten', politiek wil Land van Maas en Waal op de kaart zetten

  26 februari 2021
  DRUTEN - Het Land van Maas en Waal moet prominent op de kaart worden gezet, vinden Drutense raadsleden. Plannen van het regionale toerismebureau zetten de streek volgens hen onterecht weg als een saai gebied met weinig unieke hotspots. Om daar verandering in te brengen, komt de lokale politiek met een nieuwe strategie.
 • Wethouders blijven zitten na discriminatierel: 'Ik snap niet dat je met zo weinig vertrouwen doorgaat'

  25 februari 2021
  ARNHEM - De verantwoordelijk wethouders in de Arnhemse discriminatieaffaire, Jan van Dellen (VVD) en Martien Louwers (PvdA), blijven zitten. Dat is de uitkomst van een heftig en slepend debat op donderdagochtend na een lange nacht vergaderen. Louwers kon daarbij slechts op steun van een kleine meerderheid rekenen.
 • Overbetuwe wil woningzoekers helpen aan betaalbare huizen

  24 februari 2021
  ELST - Er moeten honderden nieuwe huizen verrijzen in Overbetuwe. Een prima streven, vindt de gemeenteraad. Maar voor veel politici mag de langetermijnplanning wel wat scherper. Zo willen ze dat er meer sociale huur komt en hopen ze dat creatieve woonvormen zoals tiny houses een prominent plekje krijgen in de gemeente.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend