Logo De Belofte

GENDRINGEN - De gemeente Oude IJsselstreek heeft voorwaarden opgesteld waar lokale duurzame energieopwekking opgesteld. De gemeente heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en dit te stroomlijnen.

Door: Davie Klein Gunnewiek

'Als je regionaal kijkt, dan zitten we in de voorhoede', zegt wethouder Janine Kock die duurzaamheid in haar portefeuille heeft. 'Maar om in 2030 helemaal energieneutraal te zijn, dan moeten we nog wel een versnelling doorvoeren. Vandaar dit uitnodigingskader voor initiatiefnemers en inwoners. Initiatiefnemers zien direct wat er van hen wordt verwacht als het gaat om participatie en 'wat moet ik daarvoor doen', aldus Kock.

De wethouder verwacht dat er een versnelling komt in het aantal duurzame initiatieven. De gemeente heeft in kaart gebracht welke gebieden zijn geselecteerd voor duurzame energie opwekking. 'Het gaat daarbij om kansrijke gebieden, want er zijn ook plekken met een hoog landschappelijke waarde', zegt Kock. 'Daar wil je het liever niet.'De gemeente verwacht van initiatiefnemers dat ze zelf met omwonenden in gesprek gaan om genoeg draagvlak te creëren voor duurzame energieopwekking. 'Dat hebben wij als belangrijk criterium meegenomen', zegt de wethouder. 'Als een initiatiefnemer heel goed concreet kan maken wat het voor de omgeving gaat betekenen, dan liggen daar zeker kansen.' Het plan wordt in juni in de gemeenteraad besproken. Daarna kunnen nieuwe initiatieven met betrekking tot zonne-energie in een eerste fase tot 1 oktober worden ingediend. Dan komt er een volgende fase.

 

Door: Mediapartner REGIO8

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend