Logo De Belofte

EDE - Het gemeentebestuur van Ede presenteert een niet-sluitende meerjarenbegroting. Volgens de voorgestelde plannen komt Ede de komende vijf jaar bijna 4,5 miljoen euro tekort. Toch blijft de gemeente 'financieel gezond', stelt wethouder Leon Meijer van de ChristenUnie. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen.

door Joukje Beiboer

De Edese tekorten worden onder meer veroorzaakt door stijgende zorgkosten en dalende inkomsten uit het gemeentefonds. Gemeenten krijgen de komende jaren minder geld omdat het Rijk minder geld uitgeeft. In Nederland zijn die bedragen aan elkaar gekoppeld. Voor Ede gaat het om een korting van ruim 6 miljoen euro. 

'Peanuts-oplossingen'

Het college heeft gekeken naar mogelijkheden om deze tegenvallers op te vangen. Het huishoudboekje is er bijgehaald en niet noodzakelijke activiteiten zijn geschrapt. Zo stelt het college voor om minder te doen aan groenonderhoud. 

'Er zijn plekken waar nooit mensen komen', zegt Meijer. 'Moeten we daar schoffelen?' Ook zou het gemeentehuis een avond in de week dicht kunnen. Met alle 'peanuts-oplossingen' wil het college de komende jaren 2,5 miljoen euro besparen. 

'Grote reserves en er komt nog geld uit Den Haag'

Ondanks het tekort van onder de streep bijna 4,5 miljoen euro, komt Ede niet in de problemen, verzekert wethouder Meijer. De gemeente heeft een algemene reserve van 14 miljoen euro. Alle reservepotjes bij elkaar opgeteld komt de gemeente zelfs uit op 125 miljoen euro. 

Bovendien verwacht de gemeente nog flink wat geld uit Den Haag. 'Wij verwachten in de afspraak met het rijk dat wij er per jaar 1,8 of 2 miljoen per jaar bij krijgen', zegt Meijer. Het gaat dan om de jaren 2022 en 2023.

Het Rijksgeld is een compensatie voor de stijgende zorgkosten van gemeenten in heel het land. Daarover hebben ze tot en met 2021 al geld van het Rijk toegezegd gekregen. Er wordt nog onderzocht hoeveel geld er in de jaren daarna bijkomt. 

Meer gemeenten met begrotingsgat

Hoewel het eigenlijk nooit voorkomt dat een gemeente een niet sluitende begroting heeft, waagt het Edese college het er toch op. Meijer verwacht dat ook andere gemeenten een gat zullen hebben in de begroting vanwege het nog te verdelen geld. 'Het ministerie zegt: je mag een tekort opnemen in je begroting.'

Overigens zou de gemeente Ede zelfs met 4 miljoen extra uit Den Haag nog een begrotingstekort hebben. De financiële toekomstplannen zijn nog niet definitief. De gemeenteraad van Ede buigt zich nog voor het zomerreces over de voorstellen van het college. Dan wordt de zogenoemde perspectiefnota vastgesteld. 

Het laatste nieuws uit Ede

 • Online fraude komt steeds vaker voor, aantal woninginbraken neemt juist af

  25 mei 2020
  EDE - Het aantal woninginbraken in de gemeente Ede is fors gedaald. Maar online fraude met bankgegevens komt helaas steeds meer voor. Dat staat in het jaarverslag van de politie Ede.
 • Er zijn zorgen over de brandweer

  15 mei 2020
  EDE - Het gemeentebestuur van Ede wil over op één grote brandweerkazerne voor Ede centrum. Maar de vakvereniging uit zorgen over de veiligheid. Ook gemeenteraadsleden waren donderdag kritisch tijdens een online raadsbijeenkomst.
 • Onderzoek biomassa Ede: 'Publieke belangen niet geborgd'

  12 mei 2020
  EDE - Over de manier waarop Warmtebedrijf Ede energie moet leveren, is niet goed genoeg nagedacht. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid hebben meer richtlijnen nodig voor de toekomst. Dat staat in een onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot in opdracht van de gemeente Ede. 
 • Opgestapte wethouder Ede: 'Ik wilde geen baantje regelen voor mijn partner'

  08 mei 2020
  EDE - De Edese wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) wil iets rechtzetten over de reden van haar vertrek. 'Ik heb mijn hart laten spreken, maar ik heb absoluut geen baantjes voor mijn partner willen regelen.'
 • Jongerenhuis Ederveen kan er komen

  08 mei 2020
  EDERVEEN - In Ederveen komt een appartementencomplex voor jongeren met een psychiatrische hulpvraag. De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met plannen daarvoor.

Overig verkiezingsnieuws

 • Online fraude komt steeds vaker voor, aantal woninginbraken neemt juist af

  25 mei 2020
  EDE - Het aantal woninginbraken in de gemeente Ede is fors gedaald. Maar online fraude met bankgegevens komt helaas steeds meer voor. Dat staat in het jaarverslag van de politie Ede.
 • Vier zomervakantie in autoloze straten, zegt D66 Nijmegen

  25 mei 2020
  NIJMEGEN - D66 Nijmegen wil dat het deze zomer mogelijk wordt om zogenoemde 'vakantiestraten’ in te richten, waarin verkeer tijdelijk wordt geweerd. Hiermee moet meer ruimte geboden worden aan buurtbewoners die door de coronacrisis noodgedwongen in eigen stad vakantie vieren.
 • De Betuwe knapt schietbaan op voor mondiaal toernooi

  23 mei 2020
  OMMEREN - Apetrots is schietvereniging De Betuwe op het binnenslepen van de World Police and Firegames. Maar eerst wil de club de accommodatie nog een flinke opknapbeurt geven. Deze week is een belangrijke horde genomen: de gemeenteraad stemt in met de plannen.
 • Ondernemers christelijk Elburg maken statement: Eerste Pinksterdag koopzondag

  23 mei 2020
  ELBURG - Maar liefst 23 ondernemers in de Vesting van Elburg nemen het heft in eigen handen. Nu de gemeenteraad van het christelijke bolwerk geen tijdelijke koopzondag lijkt goed te keuren, openen zij op 31 mei - Eerste Pinksterdag - hun winkels. Buiten kerktijden, tussen 13:00 en 17:00 uur. ‘Het is tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid.’
 • Twee informateurs in West Betuwe

  23 mei 2020
  GELDERMALSEN - In West Betuwe gaan twee informateurs aan de slag om de politieke problemen op te lossen. Het college verloor deze week de steun van een meerderheid van de raad, nadat drie coalitiepartijen hadden gebroken met de vierde coalitiepartner Leefbaar Lokaal Belang.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend