Logo De Belofte

TWELLO - Arjen Lagerweij heeft een debat over zijn functioneren overleefd. In de raad van de gemeente Voorst werd hij stevig aan de tand gevoeld over zijn twee petten - die van ondernemer en wethouder - en hoe hij deze gescheiden houdt nu zijn eigen gemeente voornemens is hem een dwangsom op te leggen vanwege geluidsoverlast bij zijn horecazaak.

Door: Madelien Jansen

De oppositie diende in de raad een motie van afkeuring in tegen wethouder Lagerweij. De coalitie steunde deze niet, waardoor hij werd verworpen. Vier raadsleden vroegen de extra raadsvergadering aan, omdat ze van wethouder Lagerweij opheldering wilden over uitspraken die hij eind mei deed in De Stentor.

Schijn van belangenverstrengeling

Hierin zegt Lagerweij dat hij grote feesten bij zijn horecazaak, waar buren grote overlast door ervaren en een externe onderzoeker oordeelde dat deze niet geoorloofd zijn binnen het huidige bestemmingsplan, wil legaliseren omdat deze van groot belang zijn voor zijn bedrijf. 

De fracties die het debat aanvroegen - PvdA/GroenLinks, Fractie Suelmann en Lijst Arend - wilden van het college weten hoe ze deze uitspraken moeten duiden en welke maatregelen het college heeft getroffen om belangenverstrengeling in deze kwestie te voorkomen. 

Wethouder Anton Lagerweij is sinds 2011 eigenaar van de Deventer Buitensociëteit & Bowling in Steenenkamer. Drie jaar later werd hij wethouder van de gemeente Voorst. Zijn broer, Lodewijk Lagerweij, runt de horecazaak met bowlingbanen, een restaurant en een zaal die verhuurd wordt voor trouwerijen en andere feesten. 

Extern onderzoek

Vier huishoudens die vlakbij de Buitensociëteit wonen hebben op 23 juli 2018 aangeklopt bij burgemeester Jos Penninx. Ze ervaren de laatste jaren steeds vaker en langer geluidsoverlast en stellen dat er regelmatig tot later dan toegestaan muziek klinkt bij de horecazaak. 'We willen dat de overlast stopt en dat er gehandhaafd wordt', lichtte de buurt toe in de raadszaal. 

Dat laatste duurt volgens omwonenden veel te lang. 'De procedure loopt al bijna een jaar, waarbij het blijkbaar kan dat de bowling in overtreding is, maar tegelijkertijd wel door gaat met activiteiten die volgens de regels niet toegestaan zijn.'

Dwangsom

De burgemeester stelde naar aanleiding van de klachten een extern onderzoek in. Een advocatenbureau concludeerde dat de toegestane geluidsnormen worden overschreden en dat de horecazaak in het weekend te lang open is. Ook zou het bedrijf feesten organiseren die te groot zijn voor wat eigenlijk is toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Op basis daarvan besloot de burgemeester eind mei zijn collega Lagerweij een brief te sturen met een aankondiging van een last onder dwangsom. Met zo'n brief laat de gemeente weten dat er sprake is van een overtreding en het - indien er op korte termijn niks veranderd - voornemens is de horecazaak waar Lagerweij eigenaar van is een dwangsom op te leggen. 

'Naar eer en geweten gehandeld'

Penninx liet de raad en omwonenden weten op deze manier naar eer en geweten te hebben gehandeld. Vanaf moment één is het volgens de burgemeester zo dat wethouder Lagerweij buiten de kwestie is gehouden. Van belangenverstrengeling is volgens hem dan ook geen sprake.

Ook Lagerweij ontkent dit stellig. 'Toen ik hier een aantal jaren geleden begon als wethouder, was het heel helder dat ik mijn werk als ondernemer zou combineren met het wethouderschap. Aan die afspraken wil ik me altijd houden, maar het is wel zaak dat als je beschikt over twee petten, dat je die niet tegelijk opzet.' 

Vervolg

Vooralsnog hebben de mogelijke dwangsom en de communicatie van de wethouder daarover in de pers geen gevolgen voor wethouder Lagerweij. In een zienswijze heeft hij via zijn advocaat gereageerd op het externe onderzoek, dat volgens hem op sommige punten tekort schiet.

Zo is het volgens hem onjuist dat het aantal feesten bij de Buitensociëteit de afgelopen drie jaar is gestegen. Ook spreekt hij tegen dat de muziek in het weekend tot 02.00 uur door zou gaan, waarmee hij in strijd met de APV zou handelen. 'Het is correct dat de Buitensociëteit heeft aangegeven op de genoemde dagen tot 02:00 uur open te willen zijn. Maar dat is een wens.' Feitelijk is het volgens Lagerweij nu nog zo dat de Buitensociëteit in beginsel tot 01.00 uur open is.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend