Logo De Belofte

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt. Er blijft er een positief saldo over van 4,5 miljoen euro. De raad heeft in februari 2019 al besloten dat 1,2 miljoen euro wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande werken die in 2018 nog niet (geheel) zijn afgerond.

De aantrekkende economie zorgt voor meer werkgelegenheid, waardoor meer inwoners een baan hebben. Dat leverde in 2018 een voordeel op van 0,5 miljoen euro bij het uitvoeren van bijstandsregelingen. Wel nemen de kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg toe. Bij de jaarrekening geeft dit een nadeel van 2,1 miljoen euro.

Doordat de economie op volle toeren draait is veel bouwgrond verkocht. De tussentijdse winstneming heeft tot een positief resultaat van 1,6 miljoen op de grondexploitatie De Kolk geleid.

De overige grote verklaringen zijn: lagere uitgaven voor onderwijshuisvesting van 0,4 miljoen euro, latere uitvoering project De Brake/De Wiltsangh (voordeel van 1,6 miljoen euro) en als gevolg opheffing van de RNV (Regio Noord Veluwe) geeft de bezitsoverdracht aandelen Inclusief Groep en afvalsturing Friesland een incidenteel voordeel van 0,5 miljoen euro.

Bestemming positief resultaat

Naast dat al is besloten dat 1,2 miljoen euro wordt overgeheveld naar 2019 wordt voorgesteld dat 1,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie, en 1,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve ‘project De Wiltsangh’. Daarnaast wordt voor het nadeel van het sociaal domein van 2,1 miljoen euro een onttrekking uit de reserve sociaal domein van 0,5 miljoen euro voorgesteld. Per saldo wordt 0,5 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve.

Wethouder Leen van der Maas is zeer content met het positieve resultaat. 'Maar ik wil er direct aan toevoegen dat een groot deel van het resultaat eenmalig is en de zorgen om de tekorten in het sociale domein structureel zijn. Ik zie met name in het sociale domein nog grote risico’s voor de komende jaren, die daadkrachtig aangepakt moeten worden', aldus wethouder Van der Maas.

Op 6 juni buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2018.

 

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • CU Nunspeet: betrek mensen met een verstandelijke beperking bij beleid

  13 januari 2021
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet wil dat ook inwoners met een verstandelijke beperking actief en op maat betrokken worden bij het ontwikkelen van de Inclusie agenda. Raadslid Arie Harteveld: “ Als ChristenUnie hebben we veel aandacht gevestigd op de grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan vaak niet de barricades op maar komen wel degelijk barrières tegen.”
 • Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst

  17 december 2020
  HULSHORST - Gemeentebelang Nunspeet ziet een unieke kans voor de kern Hulshorst om met de aankoop van een stuk grond de lokale faciliteiten flink uit te breiden.
 • Gemeentebelang Nunspeet vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters

  10 november 2020
  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd. Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt de partij het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet te blijven wonen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich moet richten op woningen voor de lokale bevolking.
 • Pieter Teeninga wethouderskandidaat ChristenUnie Nunspeet

  14 oktober 2020
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet draagt Pieter Teeninga (65) uit Harderwijk voor als wethouder. Teeninga is een ervaren bestuurder. Hij was 11 jaar wethouder in Harderwijk. “Besturen is niet voor bange mensen,” zei hij in 2010. Er moest toen fors gesneden worden in subsidies. In 2014 was Teeninga de enige wethouder die een doorstart maakte in een heel nieuw college met jonge collega’s. “Ik ben een verbinder en zoek het gesprek met inwoners. Dat vind ik belangrijk. Samen kom je verder. Met die insteek wil ik ook graag in Nunspeet aan de slag.”
 • Forse uitgaven zijn nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen in Epe

  09 oktober 2020
  EPE - Het college van B&W heeft de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Voor de eerste drie jaar is de begroting sluitend. Ingaande 2024 ontstaat naar verwachting een structureel tekort van € 1 miljoen. Maatregelen zullen in de toekomst nodig zijn om dit tekort op te heffen. Deze begroting speelt op deze uitzonderlijke situatie in. Dit keer geen budget voor nieuwe beleidsinitiatieven, maar een begroting die gebaseerd is op voortzetting van bestaand en reeds voorgenomen beleid.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend