Logo De Belofte

BORCULO - Vol overtuiging begint Andra Weg van de GroenLinks-fractie van de gemeente Berkelland aan haar betoog om het college een steuntje in de rug te geven richting de provincie Gelderland om het kappen van 343 bomen langs de N319 te voorkomen. Maar ze kwam bedrogen uit, haar motie om de kap tegen te houden haalde het niet.

door Melanie Lokate

Ruim 1800 handtekeningen zijn er de afgelopen maand opgehaald om het onderwerp op de agenda van de provinciale politiek te zetten. 'Wij willen aan onze inwoners laten zien, dat we hen serieus nemen en daarom leggen we wederom een motie op tafel', zegt Weg. 'Vorige maand stond ik hier ook en toen dachten we dat de regie bij de provincie lag, maar er is de afgelopen weken zoveel gebeurd en de minister heeft gezegd dat ook wij onze rol moeten nemen'.

Schouw moet duidelijkheid geven

De overtuiging van Weg lijkt al snel om te slaan in teleurstelling. Want samen met de fracties van de PvdA en D66 heeft GroenLinks contact gezocht met andere fracties om een motie op tafel te krijgen die de meerderheid in de raad zou krijgen.

Het CDA laat weten dat de motie veel te vroeg komt. 'Er is volgende maand een schouw met de provincie en dan zul je zien dat de provincie precies doet wat ze moet doen', zegt Frank Jonk namens het CDA. 'Niet alle bomen worden gekapt, maar een deel'.

Verbazing over houding VVD

Ook de VVD-fractie gaat niet mee met de motie. 'De motie komt te vroeg en in de motie staat dat we een evaluatie moeten gaan doen en dat willen we helemaal niet', zegt Hans Boxem. En die opmerkingen schieten bij de indieners van de motie in het verkeerde keelgat. 'Ik verbaas me echt over de houding van de VVD', zegt Weg. 'We hebben de afgelopen dagen mailcontact gehad en ik dacht echt dat u deze motie zou kunnen dragen'. Hans Pelle van de PvdA-fractie vult aan: 'Er is ongetwijfeld contact geweest met de provinciale fractie en daarom stemmen jullie nu niet in met deze motie'.

Boxem zelf komt wel met een eigen motie, die hij overigens niet indiende. Daarin staat bijna hetzelfde als in de GroenLinks-motie, met de wijziging dat ook bomen die niet in een laanconstructie staan gekapt moeten worden. 'Wel heel slim hoe Boxem dat doet, want natuurlijk gaan wij daar niet mee akkoord', zegt Weg. 'De natuur is grillig en natuurlijk staan die bomen dan niet allemaal in één lijn'.

Luister hier naar het interview met Andra Weg:

Dat de motie niet is aangenomen betekent niet dat de bomen gekapt worden. 'Ik ga dit wel weer aankaarten bij de provincie en ook landelijk', zegt Weg. 'Lokale overheden nemen blijkbaar niet hun verantwoordelijkheden'. 

Komende maand is er een schouw op locatie waarbij de raadsleden zijn uitgenodigd. Daarnaast moet het onderwerp in Provinciale Staten behandeld worden omdat het aantal handtekeningen die de burgers hebben opgehaald, ruim voldoende is om het op de agenda te zetten.

Zie ook:

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend