Logo De Belofte

TIEL - Docenten en leerlingen van brede zorgschool De Cambier in Tiel zijn enthousiast over een proef waarin leerlingen leren zelfstandig te reizen. Deze proef moet hen onafhankelijk maken van het georganiseerde vervoer met taxibusjes.

Door Menno Provoost

Voor de gemeente snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant is er de taak om mensen met een beperking zoveel mogelijk volwaardig in de samenleving mee te laten doen. Aan de andere kant kan er op termijn mogelijk bezuinigd worden op een collectieve voorziening als het leerlingenvervoer.

Ov-chipkaart op rekening

De gemeente Tiel draagt daarom bij aan de proef. Vijf leerlingen hebben een zogenoemde Voor Elkaar Pas van Arriva gekregen. Dit is een ov-chipkaart op rekening, waarmee je alleen maar in- en uit hoeft te checken. Ook worden er voor de training een app, boekjes en gratis begeleiderspassen verstrekt en is het personeel op stations en in de bus en trein gespitst op het bieden van extra hulp aan houders van de pas, wanneer dat nodig is.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder)

De Cambier heeft een hele gemêleerde doelgroep van kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 'Veel van onze leerlingen maken gebruik van leerlingenvervoer', zegt stagecoördinator Marjon Hubers van De Cambier. 'Als jongvolwassenen stromen zij uit naar een mooie dagbestedings- of werkplek. Voor leerlingen die uitstromen naar een bedrijf of beschutte arbeid, is het van belang dat zij zelfstandig leren reizen, want dat wordt straks ook van ze verwacht. Heel veel aspecten daar bereiden we onze leerlingen op voor, maar dit onderdeel mistte eigenlijk nog. Daar valt een gat.'

Onafhankelijkheid voor meer leerlingen

Wat Hubers betreft is de proef het begin van een grote stap naar onafhankelijkheid voor veel meer leerlingen. 'We zijn gestart met een aantal leerlingen in de uitstroomfase en dat heeft tot nu toe een heel positief effect. We hopen natuurlijk dat we het straks verder ons onderwijs in mogen halen en dat we al in een vroeger stadium kunnen gaan oefenen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen het dan zo in de vingers krijgen dat het leerlingenvervoer er voor hen uit kan.'

Aan het enthousiasme van de leerlingen zelf zal het niet liggen. Hubers: 'Er zijn heel veel leerlingen die hier zelf ook al naar vragen. Ook leerlingen die we eigenlijk zelf in eerste instantie nog niet voor ogen hadden. Dan ga je met ze aan de slag, en dan blijkt dat ze dit best wel heel snel in de vingers krijgen op het moment dat je dit praktisch met ze oefent.'

De proef loopt tot en met juli. De gemeente Tiel wil de resultaten dan met alle betrokken partijen evalueren om te kijken of het project in het volgende schooljaar wordt voortgezet en uitgebreid.

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend