Logo De Belofte

ELST - Overbetuwe wil een nieuw boerenbeleid invoeren: veehouders die hun dieren alleen in de stal hebben staan en niet buiten, mogen hun boerderij uitbreiden. De gemeente verwacht in ruil daarvoor wel iets terug van de gemeenten: een meer leefbare omgeving.

door Thomas Overdijk

De provincie Gelderland ontwikkelde in 2017 het Gelderse plussenbeleid. Dankzij dat beleid mogen zogeheten 'niet-grondgebonden veehouderijen' hun bedrijven uitbreiden. Dan gaat het om boerenbedrijven met vee dat alleen in de stal staat en nooit in de wei komt.

Nadat de provincie het beleid goedkeurde, voerden niet alle gemeenten het ook meteen in. Overbetuwe is daar nu mee bezig, omdat er vraag naar is. Drie boerderijen dienden namelijk initiatieven in bij de gemeente: een varkensbedrijf, een pluimveefokbedrijf en een vleeskalverenbedrijf.

Uitbreiden betekent investeren

De bedrijven moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die bijdragen aan de verbetering van hun omgeving. Gemeenten mogen binnen opgestelde kaders van de provincie zelf kiezen wat die voorwaarden precies inhouden.

Boeren die willen uitbreiden in Overbetuwe moeten daar bijvoorbeeld vijftien euro per vierkante meter staluitbreiding investeren in het beleid. Daaronder valt: wensen uit de omgeving, landschap, milieu, dierenwelzijn en/of duurzame energie. De bedrijven moeten dan ook in dialoog gaan met hun omgeving.

‘Er moet iets tegenover staan’

‘Als je als gemeente wilt meewerken aan dit soort initiatieven, heb je dus zo’n beleid nodig. We willen ervoor zorgen dat eventuele uitbreiding mogelijk blijft, maar daar moet wel iets tegenover staan. Daarom zijn we als Overbetuwe bezig met de implementatie’, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Er is nu een conceptbeleid opgesteld. De gemeente verwacht dat het definitieve plan eind dit jaar wordt geïmplementeerd.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend