Logo De Belofte

OOSTERBEEK - De gemeente Renkum moet miljoenen bezuinigen om de gevolgen van de zorgtekorten op te vangen. Dit heeft grote gevolgen voor kwetsbare inwoners. De gemeenteraad wil dat het Rijk met extra geld over de brug komt en nam woensdagavond een voorstel aan om hierop aan te dringen. Gemeenten in de regio wordt gevraagd hetzelfde te doen.

door Huibert Veth

Net als verschillende andere gemeentes kampt Renkum met tekorten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg. Van oudsher heeft Renkum veel zorginstellingen binnen haar gemeentegrenzen. Hier wordt onvoldoende rekening mee gehouden in de verdeling van de budgetten. Dit constateren VVD, D66, GroenLinks, PvdA en GemeenteBelangen die het voorstel indienden.

Bezuinigingen te ambitieus

De partijen vinden dat Renkum op de goede weg is de zorg dichter bij de burger te brengen en maatwerk te leveren. Het tempo van de bezuinigingen is alleen te ambitieus. De mogelijkheden voor gemeentes om voorzieningen voor inwoners af te bouwen zijn bovendien beperkt.

Bekijk hier de reactie van fractievoorzitter Ton de Boer (VVD). De tekst gaat door onder de video.

Om de financiële gevolgen op te vangen moet de gemeente forse bezuinigingen doorvoeren. Deze hebben mogelijk vervelende consequenties voor kwetsbare inwoners en vernieuwingen binnen de zorg. De raad wil daarom geld zien van de minister. Hiermee moet het gemeentebestuur ook incidentele tekorten opvangen.

'Gaat zo niet langer'

'We moeten het Rijk laten weten dat het zo niet langer gaat en dat we moeten samenwerken', zegt fractievoorzitter Eveline Vink (GroenLinks). De motie is unaniem aangenomen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek.
Heb jij nieuws over jouw gemeente? Tip ons dan hier.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend