Logo De Belofte

BEMMEL - De kosten voor de jeugdzorg in Lingewaard blijven sinds 2017 maar stijgen. De gemeente zet nu experts uit het vakgebied in om het tij te keren. Het doel is om het aantal jongeren binnen instellingen voor 2021 met twintig procent te laten dalen.

door Sven Strijbosch

Meer hulpvragen en een toenemend aantal complexe zorgvragen waarbij lange trajecten nodig zijn, dat zijn de oorzaken van de kostenstijging in Lingewaard. Waren er begin 2015 nog 608 jeugdigen met een hulpvraag, op dit moment zijn dat er 929. 

'De kosten in de jeugdzorg laten vanaf 2017 een sterk stijgende lijn zien. Deze trend moet worden doorbroken', aldus verantwoordelijk wethouder Aart Slob. Voor 2018 komt de kostenoverschrijding waarschijnlijk uit op ruim anderhalf miljoen euro. 'Het ziet er naar uit dat deze kosten in 2019 verder stijgen', zo laat de gemeente weten. Lingewaard heeft zo'n 12 miljoen euro budget als het om Jeugd en WMO gaat.

Experts gaan op zoek

In Lingewaard gaan experts op zoek naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld minder jeugdigen in verblijfszorg en meer ambulante begeleiding zijn. 'De inhoudelijke koers dat jongeren bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis en in samenhang met hun systeem worden behandeld is daarbij leidend', besluit wethouder Slob. 

Ook zorgen in andere gemeenten

Niet alleen Lingewaard maakt zich zorgen over de enorme kosten voor jeugdzorg. Eerder luidden acht wethouders van gemeenten in het Rivierengebied de noodklok. Ze willen dat het ministerie snel met middelen komt om de tekorten structureel op te lossen. In Gelderland kampen 28 gemeenten met tekorten van in totaal 69 miljoen euro. Bij dertien gemeenten waren de cijfers nog niet bekend. Bij slechts tien gemeenten was geen tekort.

Zie ook:

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend