Logo De Belofte

LICHTENVOORDE - De voltallige raad van de gemeente Winterswijk uit in een brief aan de Eerste Kamer fracties haar bezorgdheid over de weten regelgeving omtrent asbest. De raadsleden vrezen dat de voorliggende wetgeving enkele groepen in Winterswijk onevenredig kan treffen. De Winterswijkse raadsleden vragen recente wetenschappelijke bevindingen over asbest nadrukkelijk mee te wegen in de besluitvorming.

De raadsleden schrijven: 'In zijn algemeenheid zijn wij ongerust dat de voorgenomen wettelijke maatregelen qua impact onevenredig nadelig kunnen/zullen uitpakken voor ondernemers, agrariƫrs en huizenbezitters in onze gemeente, terwijl de grond voor een zo stringent beleid wellicht te wankel is.'

In de brief aan de Eerste Kamer noemen de Winterswijkse raadsleden een aantal aspecten in het bijzonder. Zo bestaat de vrees dat de wetgeving die in de Eerste Kamer voorligt vooral is gebaseerd op verouderde kennis over asbest; recenter onderzoek wijst uit dat de gevaren aanmerkelijk beperkter zijn. Ook spreken de raadsleden hun zorg uit over de kosten die met de verwijdering van asbest(daken) gemoeid zijn; door de strakke deadline van verplichte verwijdering (eind 2024) kunnen de kosten voor bedrijven en particulieren zelfs extra hoog oplopen.

Zoals het zich laat aanzien, stemt de Eerste Kamer in mei of later dit najaar over de asbestwetgeving; de Tweede Kamer hechtte er al zijn goedkeuring aan. De Winterswijkse raadsleden doen een dringend beroep op de leden van de Eerste Kamer om alle actuele informatie over asbest mee te nemen in hun overwegingen.

De brief is ondertekend door de Winterswijkse fractievoorzitters van CDA, Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks, PvdA, D66 en Voor Winterswijk.

Door: Mediapartner Gelre FM

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend