Logo De Belofte

BORCULO - De gemeente Berkelland trekt de komende vier jaar 2.4 miljoen euro uit om 40 procent van de energiedoelstelling te halen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Dan moet er dus evenveel energie opgewekt worden als gebruikt wordt.

'Alle hens aan dek! 40% halen in 2022 moeten we samen doen! Niet alleen inwoners, maar ook bedrijven/instellingen én de gemeente zijn aan zet', laat wethouder Gerjan Teselink weten.

Iedereen moet meedoen

De afgelopen jaren hebben veel inwoners isolatiemaatregelen getroffen. Ook is een deel zelf energie gaan opwekken. In de afgelopen periode wilde de gemeente een derde van de energieambitie bereiken, maar dat is niet gelukt. 

Er moet daarom een tandje bij. Bijkomend effect is volgens de gemeente dat de energie-investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen werk opleveren voor regionale bedrijven.

Grootschalige opwek is nodig

Ook in Berkelland moeten grootschalige opwekinstallaties geplaatst worden om de doelstellingen te halen. Zonneweides, windmolens en biomassa zijn volgens het college noodzakelijk.

'Als gemeente blijven we ons inzetten voor een goede begeleiding van dit soort initiatieven én geven we duidelijke randvoorwaarden mee. Zoals eisen voor het betrekken en laten meeprofiteren van omwonenden en met betrekking tot landschappelijke inpassing en biodiversiteit.'

 

 

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend