Logo De Belofte

ARNHEM - Er moeten minimaal drie Arnhemse wijken van het aardgas af. Dit is afgesproken in het coalitieakkoord. De gemeenteraad besprak woensdagavond het collegevoorstel om dit mogelijk te maken.

door Huibert Veth

Met de warmtetransitie moeten uiteindelijk 68.000 Arnhemse woningen van het aardgas af voor 2050. In het coalitieakkoord is afgesproken om te starten met het aardgasloos maken van tenminste drie wijken. Hier wordt jaarlijks tot 1,25 miljoen voor vrij gemaakt.

De komende tijd zullen in samenwerking met onder meer bewoners, netbeheerder en woningcorporaties per wijk afspraken gemaakt worden om invulling te geven aan getailleerde uitvoeringsplannen. De wijken Spijkerkwartier, Alteveer Cranevelt, Heijenoord Lombok en Hoogkamp zijn inmiddels benoemd als 'wijken van de toekomst' en worden ondersteund door de gemeente en het Gelders Energieakkoord. Daarnaast zijn er inmiddels twintig wijkinitiatieven gestart. 

Zelforganiserend vermogen

Landelijk is afgesproken dat de aanwijzing van de wijken die helemaal van het gas af zullen gaan minimaal acht jaar voor omschakeling moet gebeuren. Dit zal uiterlijk in 2021 zijn. Dan wijst de raad aan welke wijken er voor 2030 van het gas af moeten. Uitgangspunten in het voorstel zijn om de meest duurzame oplossingen voor te laten gaan, dat de gemeente alleen het voortouw neemt als er te weinig zelforganiserend vermogen is vanuit de wijk en dat betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop staan.

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp: 'De overstap naar schone energie is belangrijk, want klimaatverandering wacht niet op ons. Alle Arnhemmers moeten mee kunnen doen aan de energietransitie.'

'Klimaathysterie'

De Arnhemse energietransitie is totaal onnodig, onrealistisch en onbetaalbaar, volgens fractievoorzitter Coen Verheij (PVV). 'Het kost alleen al 3 miljard om alle 68.000 huishoudens van het gas af te krijgen. Dat is ruim 44.000 euro per huishouden. De armste mensen worden het hardst gepakt door deze klimaathysterie.'

'Het is volstrekt absurd om CO2-uitstoot te willen beperken', vervolgt Verheij. 'Maar als je dat al zou willen moet je juist niet van het gas af gaan. Het overgrote deel van de groene energie wordt opgewekt door het verbranden van biomassa. Dat veroorzaakt zelfs meer CO2-uitstoot dan steenkool of aardgas. Aardgas moeten we koesteren. Het is een schone en efficiënte manier om te stoken en te koken.'

'Gemeente te vrijblijvend'

Er zijn deze avond diverse insprekers aanwezig die de kar trekken om binnen hun wijk invulling te geven aan duurzaamheid en de energietransitie.  Rob Groen van de wijken Alteveer en 't Cranevelt vindt de plannen van de gemeente te vrijblijvend. 'Een beetje China is soms wel fijn. Er moet druk op en soms moet er dan van hogerhand de regie gepakt worden.'

Dat de energiebronnen nog niet altijd duurzaam zijn, is voor Groen geen argument. 'Zie dit als een tussenstap, anders wordt beter de vijand van goed.' De komende weken zal over het voorstel besloten worden.

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
 • Laatste strohalm in strijd tegen bouw in Arnhemse uiterwaarden

  24 september 2021
  ARNHEM - Kunnen er in de uiterwaarden van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk op een goede en veilige manier woningen worden gebouwd? Het is een slepende discussie in de Rijnstad, waar zelfs een college op viel. Vrijdag vechten de tegenstanders voor hun voorlopig laatste kans, als de zaak voorkomt bij de Raad van State.
 • Streep door plan Arnhems Stadstheater: 100 miljoen euro te gortig

  23 september 2021
  ARNHEM - Er gaat een streep door het plan om het Arnhemse Stadstheater te vernieuwen en daarbij huisvesting voor toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans te creëren. Bij de uitwerking ervan bleken de kosten steeds verder de pan uit te reizen tot inmiddels ruim 100 miljoen euro. De raad had gevraagd het financiële plaatje op maximaal 73 miljoen euro uit te laten komen.
 • 'De aanpak van seksuele uitbuiting is nog niet zo vanzelfsprekend als die van hennep'

  23 september 2021
  ARNHEM - De aanpak van seksuele uitbuiting gaat nog niet met de vanzelfsprekendheid waarmee dat bijvoorbeeld bij hennep gebeurt. Dat stelde burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad. Toen hij eind juli een illegaal prostitutiepand aan de Boulevard Heuvelink sloot was dat 'historisch', terwijl dat bij hennepteelt zeer gebruikelijk is, ziet de burgervader.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend