Logo De Belofte

LICHTENVOORDE - De laatste openbare basisschool in Lichtenvoorde, Het Hof, sluit de deuren. Het aantal leerlingen is drastisch gedaald waardoor ouders hun kinderen van school halen of niet meer aanmelden.

door Domien Esselink 

Maar dat betekent niet dat het openbaar onderwijs verdwijnt in Lichtenvoorde. Het Hof, voorheen De Hooiwipper, moet samen met de katholieke basisschool De Regenboog opgaan in een zogenoemde samenwerkingsschool waar zowel openbaar als confessioneel onderwijs wordt aangeboden.

Waar? 

De schoolbesturen Reflexis Openbaar Onderwijs en stichting LIMA willen dat de nieuwe school op 1 augustus van dit jaar het licht ziet. Het Hof wordt dan opgeheven. De locatie is nog niet bekend, dat kan één van beide scholen zijn of een nieuwe locatie.

'Sociale vorming'

De schoolbesturen hebben haast, omdat de groepen één tot en met vijf op Het Hof nog maar uit respectievelijk drie, zeven, zes, zeven en tien leerlingen bestaan. En dat is voor de 'sociale vorming' van de leerlingen ongewenst, vinden schoolbestuur en ouders, die de kinderen van de school halen of niet meer aanmeldden.

Daltonschool Het Hof kampt met een terugloop doordat het aantal geboortes in de wijk Het Hooiland terugloopt. Daarbij kende de school personele problemen als gevolg van de onzekerheid over een toekomstige samenwerking met een andere school.

Die samenwerking komt er nu met De Regenboog. Ook op die (katholieke) school loopt het aantal leerlingen terug en dat wordt geweten aan de ligging van de school, aan de Planetenstraat, niet ver van de bedrijventerreinen Lindenbrook en De Kamp.

'Enorm aangegrepen'

Ton Meijer, gepensioneerd en voormalig leerkracht op De Hooiwipper en Het Hof, betreurt het opheffen van de openbare basisschool.

'De teloorgang van het openbaar onderwijs in Lichtenvoorde heeft me enorm aangegrepen', zegt Meijer. 'Het is een school met een eigen gezicht en is meer dan 42 jaar een onmisbare schakel. Het is onvoorstelbaar dat de school geen bestaansrecht meer heeft in Lichtenvoorde.'

Algemeen belang 

Volgens Meijer is het schoolbestuur 'primair verantwoordelijk' voor het besluit Het Hof op te heffen, maar hij wijst ook naar Oost Gelre. 'De gemeente heeft de zorgplicht voor voldoende aanbod van openbaar onderwijs. Raadsleden hebben het algemene belang te dienen, daar hoort pluriform onderwijsaanbod ook bij.'

'Voldoen aan zorgplicht'

De gemeenteraad stemt in met de komst van de samenwerkingsschool, omdat ook openbaar onderwijs wordt aangeboden.

Wethouder Karel Bonsen sluit zich daarbij aan: 'We voldoen aan de zorgplicht, want er is openbaar onderwijs op de nieuwe samenwerkingsschool en in Groenlo is nog een openbare school.'

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend