Logo De Belofte

ARNHEM - Arnhem verbetert, maar heeft nog altijd een hoog percentage voortijdig schoolverlaters. Wat gaan we doen om deze kwetsbare groep beter te betrekken? De gemeenteraad wil weten hoe het beschikbare geld dit jaar effectief besteed moet worden en sprak met experts.

door Huibert Veth

Het aantal voortijdig schoolverlaters (Vsv) in de gemeente Arnhem daalt de laatste jaren maar was afgelopen schooljaar met 2,37% nog altijd hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,68%. Ook is vorig jaar 6 ton van de 1,4 miljoen die de gemeente beschikbaar had voor Vsv niet besteed. Dit bedrag is overgeheveld naar dit jaar.

Samenwerking met schoolbesturen

In samenwerking met schoolbesturen werkt de gemeente Arnhem aan de Maatschappelijk Educatieve Agenda (MEA) waarin Vsv wordt meegenomen. De verwachting is dat deze er voor de zomer niet zal zijn. Reden voor de PvdA en D66 om tussentijds te checken of we op de goede weg zijn. De Arnhemse gemeenteraad sprak hier woensdagavond over en nodigde betrokken instanties uit om mee te praten.

Onder Vsv-ers verstaan we leerlingen in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of minimaal mbo-2 niveau. Dit jaar wil de gemeente verder inzetten op het voorkomen van Vsv. Een ambitie die ook in het coalitieakkoord staat.

'Multiproblematiek, taalproblemen en schulden'

Raadslid Mattijs Loor (D66): 'Voortijdig schoolverlaten is nog altijd een groot maatschappelijk probleem. Het kan de aanloop zijn naar jarenlang met schulden op de bank zitten in plaats van meedoen in de maatschappij. We staan er in Arnhem minder slecht voor dan voorheen. Nu nog oplossingen bedenken voor de moeilijke doelgroep die te maken heeft met multiproblematiek, taalproblemen en schulden waardoor er gewerkt moet worden in plaats van naar school gaan.'

De samenwerking tussen de aanwezige instanties is onvoldoende volgens Wim Ludeke (De Onderwijsspecialisten). 'Laten we uit onze eigen schaduw stappen omwille van deze doelgroep.' Ook zien we leraren die wel 'boeksmart' zijn maar niet 'streetsmart' zegt Jaouad Najih (AM-Support team). Sandra Van Kolfschoten (OnderwijsKunst): 'We moeten niet met elkaar van mening zijn dat het aan de jongeren ligt maar de jongeren in de oplossing betrekken.'

Wethouder Hans de Vroome zegde toe om voor de raad in beeld te brengen welke projecten er momenteel lopen of in de startblokken staan om te beginnen.

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Aanpak leegstand in Arnhem succes, maar tegen een prijs

  23 mei 2019
  ARNHEM - Duizenden vierkante meters leegstand in Arnhem zijn de laatste jaren omgetoverd tot woningen en horecazaken. In de komende tijd komt daar nog veel ombouw bij. Om leegstand tegen te gaan versoepelde Arnhem de regels voor het ombouwen van panden. Met succes, blijkt nu. Maar succes kent een keerzijde.
 • Arnhem en Nijmegen hebben OV-ambities maar wachten op Gelderse miljoenen

  23 mei 2019
  ARNHEM - Snellere busverbindingen voor iedereen die je direct in de stad of op het station brengen. Maximaal 400 meter lopen naar een bushalte met uitstootvrij vervoer. Arnhem en Nijmegen spreken hun ambities uit. Om dit mogelijk te maken zal de provincie Gelderland extra budget beschikbaar moeten stellen.
 • Jaren wachten op huurwoning in Harderwijk; gemeenten moeten bijbouwen

  20 mei 2019
  HARDERWIJK - Een sociale huurwoning bemachtigen in Harderwijk en Ede duurt vaak jaren voor mensen die actief zoeken. In Harderwijk kan het je tot acht jaar kosten voordat je een huis hebt, bevestigen de woningcorporaties. In Ede duurt het volgens de gemeente soms tot vier jaar.
 • SP en CDA willen geen grootschalige opvang in Paasbergflat

  18 mei 2019
  ARNHEM - Het CDA en de SP in de gemeenteraad van Arnhem willen met de andere fracties praten over grootschalige opvang van cliënten van Stichting OnderDak in voormalig woonzorgcentrum Paasberg aan de Bronbeeklaan. Dat laten ze weten in een brief. Beide fracties willen een streep door het plan.
 • Uitleg Marcouch over trip Saudi-Arabië stuit op kritiek

  17 mei 2019
  ARNHEM - De Arnhemse politiek blijft kritisch over de reis van de gemeentesecretaris naar Saudi-Arabië. Meerdere partijen tonen zich ontevreden over de uitleg van de Arnhemse burgemeester Marcouch over de reis. Zij vinden dat Arnhem de eigen gedragscode beter moet naleven.

Overig verkiezingsnieuws

 • Gemeentebestuur Apeldoorn vindt deelname aan wietproef te risicovol

  23 mei 2019
  APELDOORN - Apeldoorn gaat zich zeer waarschijnlijk niet aanmelden voor een landelijke proef met gereguleerde wietteelt.Burgemeester Petra van Wingerden is van mening dat het experiment zoals dat er nu ligt onvoldoende helpt om de problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te verminderen. Ook het financiële risico voor de gemeente vind zij te groot.
 • Tielse sportclubs dreigen samenwerking met gemeente op te zeggen om bezuinigingen

  23 mei 2019
  TIEL - Vertegenwoordigers van verenigingen voor sport en cultuur in Tiel hebben donderdagavond uiterst kritisch gereageerd op de plannen van het gemeentebestuur om te bezuinigingen. Zo dreigt de Federatie Tielse Sportverenigingen (FTS) de samenwerking met de gemeente voor nieuw sportbeleid te staken.
 • Ede krijgt drie minibossen met vlinders, vogels en bijen

  23 mei 2019
  EDE - Een bos met vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, ter grootte van een tennisbaan. Ede krijgt er drie van. Dit najaar wordt het eerste bos aangeplant.
 • Papierfabriek Renkum potentiële warmtebron voor 6300 huishoudens

  23 mei 2019
  RENKUM - De papierfabriek van Renkum wordt mogelijk aangesloten op een warmtenet voor Wageningen en Renkum. Van de restwarmte die vrijkomt bij het produceren van papier, zouden 6300 woningen verwarmd kunnen worden.
 • Nijmeegse bloemenzee vernield: 'Hadden we niet moeten doen'

  23 mei 2019
  NIJMEGEN - Ondanks dat bewoners in Nijmegen-Noord vorige week herhaaldelijk vroegen aan de gemeente om de bloemenzee bij voor hun deur niet met de grond gelijk te maken, ging de grasmaaier toch rigoureus over de kleurenpracht. Dat was fout, erkent wethouder Bert Velthuis in antwoord op kritische vragen vanuit de gemeenteraad.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend