Logo De Belofte

OOSTERBEEK - Gemeentes moeten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren. Maar de raad in Renkum is onvoldoende geïnformeerd, evalueert te weinig, stelt geen concrete doelen en geeft onvoldoende visie, zo blijkt uit onderzoek. Dit moet anders vindt het college en het komt daarom met een voorstel.

door Huibert Veth

De gemeentelijke aansturing van de Wmo moet beter in Renkum. Er moet meer uitgegaan worden van vragen die spelen onder inwoners. Er moet vaker en helderder geëvalueerd worden en er moeten concretere doelen gesteld worden. Dit staat in het raadsvoorstel waar de gemeenteraad dinsdagavond over sprak.

Eerste jaren overleven

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo die in 2015 is ingevoerd. Het voorstel volgt naar aanleiding van adviezen van de Rekenkamercommissie over deze wet. In dit onderzoek geven Wmo-consulenten aan dat de eerste jaren na invoering vooral in het teken stonden van overleven omdat er door de gemeente weinig houvast geboden werd.

De situatie is sindsdien verbeterd maar de gemeenteraad heeft nog altijd geen duidelijke kaders gegeven. Bijvoorbeeld op het gebied van vergrijzing of 'langer thuis wonen'. Ook is er te weinig controle. De raad zou te weinig informatie hebben waardoor het onvoldoende zicht heeft op de situatie om richtlijnen te kunnen stellen. Zo wordt onvoldoende duidelijk wat de gemeente Renkum belangrijk vindt bij de ondersteuning die ze verleent aan haar inwoners.

Betaalbare en toegankelijke zorg

Verantwoordelijk wethouder Leonie Rolink (VVD): 'Deze rapporten helpen ons om de zorg toekomstbestendig te organiseren, zodat het betaalbaar blijft en toegankelijk is voor iedere inwoner die dit nodig heeft.' De gemeenteraad lijkt het voorstel in ruime meerderheid te omarmen. 'We zijn als raad nooit te oud om te leren', aldus raadslid Theo Modderkolk (Partij Renkumse Dorpen).

Aan welke maatschappelijke opgaven werkt de gemeente? En waar wil zij met de zorg en ondersteuning voor haar inwoners over 10 jaar staan? Met dit raadsvoorstel wil het college werken aan antwoorden op deze vragen. Eind deze maand zal er over het voorstel besloten worden.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend